Utmanarna

Børsgruppen BI Oslo

Utfordrerporteføljen fra Børsgruppen BI

Vår målsetting med porteføljen er å slå hovedindeksen på OSE. Dett vil vi gjøre gjennom å investere i aksjer fremst basert på vår fundamentale analyse. Porteføljen vil være diversifisert med en vekting mot oljesektoren, og ha en fornuftig balanse mellom store solide selskaper og spennende small caps.

Vår strategi er å tilpasse risiko på våre investeringer etter markedets utsikter. I et bull-marked vil vi eksponere oss mer mot aksjer med høy beta-verdi, mens i et bear-marked vil vi vekte oss mot selskaper med lavere risiko. I et usikkert marked vil vi også forsøke å redusere risikoen gjennom å diversifisere porteføljen mer og eventuelt ha en hedging-strategi.

Vi kommer til å ha et tidsperspektiv og kursmål for alle våre investeringer. Stop-loss settes etter risiko og investeringshorisont.

I tillegg til å følge aksjene i vår portefølje vil vi holde øynene åpne for andre interessante caser. Dette er for å ha mulighet til enkelt å gjøre endringer dersom våre aksjer underpresterer eller markedsutsiktene endrer seg.

Vi investerer aktivt på egenhånd og har et kontaktnettverk i finansbransjen som vi vil benytte oss av når vi gjør våre evalueringer.
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.