Experterna och Utmanarna

Roger Jansson
Analys- och allokeringsansvarig

En bra basportfölj


Jag gör en nystart i experterna och byter strategi i portföljen. Från att tidigare varit fokuserad på absolut avkastning kommer jag nu förvalta en mer traditionell portfölj med målsättningen att slå ett index. Portföljen kommer att bestå av en grupp av aktier som är kärninnehav. Det är aktier som generellt sett kännetecknas av kvalitet avseende historik, företagsledning, marknadsposition, lönsamhet etc. Det är bra bolag helt enkelt som jag tror långsiktigt kommer att gå bättre än marknaden som helhet. Tanken är att dessa positioner ska vara långsiktiga och ändras relativt sällan. Naturligtvis behövs justeringar göras ibland av olika anledningar. Kvalitet lönar sig långsiktigt och det är enligt min erfarenhet viktigare att köpa aktier i bra bolag än att köpa billigt. På toppen av kärninnehaven kommer jag också agera mer kortsiktigt med mer opportunistiska positioner, där vilka bolag som helst kan bli aktuella. Här pratar vi en tidshorisont från en vecka upp till några månader. Det kommer främst att handla om aktier, men det kan även bli aktuellt med positioner i råvaror, valutor och annat.


70/30 mellan aktier/räntebärande

Jag kommer också att spela med andelen aktier i portföljen, så kallad taktisk allokering. Grundallokeringen är 70 procent aktier och 30 procent räntebärande placeringar. Anledningen till detta är att det är en allokering som ger en risk som passar många placerare. Jag kan gå upp till 100 procent aktier om jag tycker att det är motiverat och jag kan gå ned så långt som 30 procent aktier om jag känner mig extra negativ till marknadsutvecklingen. Målet med portföljen är att slå ett index bestående till 70 procent aktieindex (OMX Benchmark Cap) och 30 procent ränteindex (OMRX Total). Min placeringsstrategi bygger på en kombination av fundamental och teknisk analys. Makroekonomiska faktorer och marknadspsykologi är andra viktiga inslag när jag bedömer marknaden. Jag fäster stor vikt vid trenden och relativ styrka när jag väljer aktier och utvärderar mina innehav.


Om Roger


Jag är 42 år gammal och civilekonom från Stockholms Universitet. Jag har jobbat med aktier och börs i 17 år och handlat med aktier i över 20 år. Min professionella karriär började på tidningen Affärsvärlden, där jag bland annat bevakade IT- och telekombranschen. Jag var därefter med och startade analysföretaget Redeye och arbetade där som analytiker och strategiansvarig. Sedan sex år arbetar jag på Nordnet där jag är ansvarig för våra analys- och förvaltningstjänster. Jag är gift med Anna och är pappa till Christian 6 år.


Portföljinriktning

Svenska aktier, målallokering 70/30 mellan aktier och räntebärande placeringar


Styrka som placerare

"Jag är disciplinerad och lär mig av mina misstag"


Svaghet

"Alldeles för försiktig"


Placeringsmotto

"Det kommer alltid nya möjligheter"

FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.