Utmanarna

Aksjegruppen HiØ

Utfordrerporteføljen fra Aksjeklubben HiØ

Målsetning
Vår målsetning med porteføljen er å slå hovedindeksen på Oslo Børs. Dette
vil vi oppnå gjennom fundamental analyse, først og fremst, med små innslag
av tekniske faktorer. Vi ønsker å ha en vel diversifisert portefølje uten
noen stor over vekting i en enkelt sektor.

Vi vil i hovedsak gjøre investeringer som har noe lavere risiko, men vi
vil alltid ha en del av porteføljen hvor vi øker risikoen noe. Hvordan
denne vektingen er vil komme an på markedsforholdene, men det vil alltid
være en større andel med lavere risiko.
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.