Utmanarna

Børsgruppen NHH

Utfordrerporteføljen fra Børsgruppen NHH

Børsgruppen er en verdiinvestor
Børsgruppen vil investere langsiktig i verdiselskaper på Nordnets tilgjengelige markeder.
Vi ser etter selskaper med sterk balanse, positiv kontantstrøm, dyktig ledelse og langsiktige vekstutsikter. Etter å ha identifisert et investeringscase er prisingen avgjørende om vi velger å investere eller ikke.
Det finnes en mengde selskaper vi kan investere i. I praksis vil vi screene investeringsuniverset på nøkkeltall vi har som minimumskrav med tanke på inntjening, type industri, størrelse, egenkapitalrentabilitet etc. Deretter vil vi undersøke selskapene grundig en etter en. Porteføljens størrelse vil gjøre det mulig å investere i mindre og mer illikvide selskaper enn større aktører. Vi vil prøve å dra fordel av dette. Videre vil vi fokusere på de verdicasene hvor vi har størst tro på at enkelthendelser kan synliggjøre potensialet i selskapet.
Christian Furuseth er ansvarlig for porteføljen.

Om Børsgruppen NHH
Børsgruppen NHH består av studenter fra Børsklubben ved Norges Handelshøyskole (NHH). Ved siden av å være et forum for aksjeinteresserte, administrerer Børsklubben det studentdrevne investeringsselskapet Investeringsklubben NHHS AS. Selskapet er eid av tidligere og nåværende studenter ved skolen.
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.