Experterna och Utmanarna

2016-08-05 18:25:13

Regnskab: Wilhelmsen Holding

Omsætning og indtjening faldt i forhold til sidste år, men steg i forhold til første kvartal. Aktien er lavt prissat med P/E2016=2,6 og P/E2017=4,3. Den er også lavt vurderet med K/I=0,44.


Det norske biltransportrederi Wilhelm Wilhelmsen Holding (WWI og WWIB på Oslobørsen) har netop aflagt regnskab for 2. kvartal 2016.

Omsætningen (total income) faldt 7% til 792 mUSD, EBIT faldt 46% til 77 mUSD og nettoresultatet faldt fra 66 mUSD til 36 mUSD (aktionærernes andel). EPS faldt tilsvarende fra 1,43 USD til 0,78 USD. Egenkapitalen (aktionærernes andel) landede på 1.885 mUSD, svarende til 40,62 USD pr. aktie eller 345,7 NOK pr. aktie (med dagens vekslekurs på 8,51 NOK/USD). Korrigeret for engangsposter steg omsætningen 3% i forhold til forrige kvartal, mens EBIT steg 23%.

Markedet forventer ifølge 4-traders.com, at EPS lander på 6,89 USD i 2016, svarende til 58,6 NOK. EPS forventes ifølge 4-traders at lande på 4,18 USD i 2017 (35,6 NOK) og 4,97 USD i 2018 (42,3 NOK).

Med den aktuelle kurs på 153 NOK er WWIB prissat svarende til P/E2016=2,6, P/E2017=4,3 og P/E2018=3,6. WWIB er endvidere vurderet svarende til K/I=0,44, mens udbyttet på 5,0 NOK giver et udbytteafkast på 3,3%.

WWIB indgår i min Nordnetportefølje med en vægt på 11,2%. Jeg ejer selv aktier i Wilhelm Wilhelmsen Holding.
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.