Experterna och Utmanarna

2016-05-11 19:28:04

11/05 - Oppdatering

Vekter oss ned i AKVA og NRS


Vi tar gevinst på andeler av posisjonene i AKVA Group og Norway Royal Salmon. Posisjonene har utviklet seg til en slik størrelse at vi ser behovet for en bedre balanse i porteføljen. Kontantene vil stå på konto frem til vi finner et passende selskap som kan bidra til god diversifisering.

AKVA Group
Selskapet leverte gode tall for årets første kvartal og kunne vise til rekordhøy backlog. Driftsmargin og resultat var likevel noe svakere enn for tilsvarende kvartal i 2015. AKVA Group har steget til et nivå som ligger i tråd med den fundamentale verdien vi kom frem til i april, hvor vi landet på et kursmål på 60 kroner. Vi har fortsatt troen på selskapet, men velger å selge oss noe ned. Vi merker oss også nyheten om at CEO, Trond Williksen, skal ta over Salmar fra nyttår av, noe markedet ikke ser ut til å reagere noe særlig på.

Norway Royal Salmon
Vi vektet oss opp i NRS i april, hvor hovedargumentet var at vi forventet en positiv reaksjon i markedet på kvartalsrapporten 4. mai. Selskapet presenterte solide tall, med et resultat per aksje på 4,80 kroner mot minus 1,44 kroner for Q1 2015. Enkelte analytikere mener at tallene burde vært enda litt bedre gitt rekordhøye laksepriser. Aksjen har likevel steget med 6,7 prosent den siste uken og vi velger derfor å ta noe gevinst. I tiden fremover vil det bli spennende å se om NRS får godkjennelse fra Mattilsynet til å sette ut triploid laks i sjøen, noe som er kritisk for selskapets videre vekst.
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.