Experterna och Utmanarna

2016-04-06 22:59:33

06/04 - Oppdatering

Inn med Axactor og vekter oss ned i Norway Royal Salmon!


Vi i Verdi har valgt å ta en posisjon i Axactor, da vi ser på dette som en mulighet til å være med på et spennende eventyr. NPL-markedet i Europa generelt, og Spania spesielt, byr på spennende muligheter, ettersom de i større grad åpnes og gjeldsporteføljer gjøres tilgjengelige for investorer. Med en rutinert ledelse, samt solide plattformer i både Spania og Norge, tror vi Axactor kan gå inn i dette markedet og effektivt dra nytte av de tidligere nevnte mulighetene.

For å frigjøre kapital til en posisjon i Axactor har vi valgt å vekte oss noe ned i NRS. Hovedargumentene for dette er rebalansering av porteføljen, hvor NRS før disse endringene var den nest største posisjonen vår. De siste ukene har vi oppdatert analyser på både AKVA Group og NRS i forhold til Q4-resultater og nye estimater på laksepris. Konklusjonen er at begge aksjene ser solide ut, med en target pris på 60,- på AKVA og 125,- på NRS, dette gir en oppside på henholdsvis 20% og 10% fra dagens nivå.
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.