Experterna och Utmanarna

2016-04-11 15:43:34

Porteføljeoppdatering - uke 15

Dårlig timing ved kjøp av NEL. Norwegian viser fin utvikling.


Vi kjøpte NEL 5. April og fikk dagen etterpå servert flere dårlige nyheter. Den første dårlige nyheten var at styrets leder, Martin Nes, solgte alle sine 3 146 547 aksjer i NEL og er nå ikke lenger investert i selskapet. Det kan nevnes at Spetalen samtidig har kjøpt 1 million aksjer, som veier noe opp for den negative nyheten. I et selskap som NEL, hvor det er begrenset informasjon for private investorer, så gir innsidehandel gode indikasjoner på tilstanden og forventet utvikling i selskapet.

Den andre dårlige nyheten angående NEL var at flere av Spetalen sine selskap blir etterforsket for tøying av skattemessige lover, hvor han har kjøpt flere selskap med fremførbare underskudd. Det ble senere uttalt fra NEL at dette ikke gjaldt dem, men markedet har fortsatt ikke reagert positivt etter dette.

Teknisk så ser NEL fortsatt bra ut, da den har brutt motstanden ved ca. 3,09 kr i en rektangelformasjon, noe som signaliserer videre oppgang. Aksjen har dermed støtte ved dagens nivåer rundt 3,09 kr og det er utsikter til ytterligere oppgang.

Norwegian på sin side har utviklet seg som forventet, da den har utviklet en positiv trend etter at det ble utløst et teknisk kjøpssignal etter å ha brutt motstandsnivået ved 325 kr slik vi har kommentert de to foregående ukene. Stigningen i aksjekursen skyldes flere gode nyheter ved sterke passasjertall, gunstige valutautviklinger og utsikter til at Norwegian klarer seg bra i en svak norsk økonomi. Vi ser fortsatt ytterligere potensiell oppside og velger å sitte videre i NAS.
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.