Experterna och Utmanarna

2018-01-16 09:14:16

Ændringer i porteføljen: Metso og Norwegian Air Shuttle

Metso nedjusterede forventningerne for 4. kvartal 2017.


Det er specielt minedivisionen, som skuffede. Teknisk har faldet udløst et salgssignal i signalmodellen Bollinger på dagsniveauet, mens modellerne allerede er i salg på ugebasis og har været det siden månedsskiftet november/december.

De glidende gennemsnit på ugebasis er blevet brudt oppefra af den faldende tendens og kursudviklingen trækker ned i Momentum på både uge- og månedsniveauet.

Tager aktien ud af porteføljen.

Forrige uges opjustering af forventningerne i Norwegian Air Shuttle har sendt aktien op med over 29 pct. Der er etableret nyt købssignal i Bollingerkanalen på ugebasis og de glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra og i løbet af 2-3 uger vil de etablere et "Golden Cross".

Stigningen i aktiekursen sender Momentum i vejret både på uge- og månedsniveauet.

Nærmeste modstandsniveau er 240, herefter næste ved 260-270 og herefter i niveauet 290-300. Nærmeste støtteniveau er ved 210 og herefter 180-190.

Ejer ikke aktier i Metso eller Norwegian Air Shuttle.
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.