Experterna och Utmanarna

2016-04-13 16:05:50

Oljeuavhengige investeringer

Oljeuavhengige investeringer


Når selv profesjonelle oljeanalytikere ikke klarer å estimere fremtidig oljepris, er det vanskelig for oss å regne oss frem til «riktig» nivå. Vi velger allikevel å vri porteføljen, slik at den blir mest mulig oljeuavhengig. Som konsekvens av dette har vi bl.a. kastet ut DNB. Grunnen til denne pessimismen mot oljeprisen (og derav Oslo Børs) ligger i utviklingen mellom bygging av oljelagre og oljeprisen i seg selv. Amerikanske lagertall gir- i tillegg til rig-counts og andre nøkkeltall viktig informasjon om balansen mellom tilbudssiden og etterspørselssiden i oljemarkedet. Lagertallene for amerikansk tungolje har en negativ samvarians med oljeprisen, der korrelasjonen er på -0,85. Den siste tiden har lagertallene i USA steget mer enn foregående, og siden bunnen på oljeprisen har både den og lagertallene steget kraftig. Vi tror markedet snart vil sende oljeprisen ned igjen, da det er divergens mellom hvordan disse to faktorene har samvariert statistisk tidligere, og den siste tiden.

Pandora er en dansk smykkeprodusent, og en suksesshistorie så langt. Selskapet er solid drevet, og viser sterk vekst og gode finansielle resultater. De er nå i introfasen i det asiatiske markedet, og her er det oppside å hente. I dag utgjør Asia-Pacific regionen ca. 15% av totale salgsinntekter, men satsingen fra selskapets side gjør oss veldig optimistiske for videre vekst. Smykkene de selger er av høy kvalitet til gunstige priser - et segment som har en utrolig bred målgruppe. Sammenliknet mot lignende selskaper er Pandora også relativt billig. I tillegg til å øke markedsandeler i hjemmemarkedet, har vi altså troen på økt inntekt fra Asia-regionen, noe som gjør at vi velger å ta posisjon før Q1 resultater.

Når det gjelder Medistim har utviklingen her vært noe skuffende i forhold til det vi forventet. Det har vært en «kjedelig» aksje siden oppstart av konkurransen, men vi ser fortsatt positivt på de fundamentale verdiene i selskapet, og beholder det derfor i porteføljen.

Norwegian har vært en god investering, og vi velger å bli sittende. En vanlig feil gjort av investorer verden over er å selge vinnere alt for tidlig, og vica versa. «Cut your losses, and let your winners ride». Norwegian har vist god utvikling i langdistanseflygningene sine, presentert sterke trafikktall og i tillegg er markedet stadig mer positivt til Bank Norwegian.

NEL har siden inngang vært veldig volatil, og en aksje som typisk har blitt tradet mye opp og ned. Det er flere ting - investering i ny produksjonskapasitet og flere innsidehandler, som har bidratt til denne volatiliteten. Vi opprettholder vårt positive syn.
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.