Experterna och Utmanarna

Roger Jansson
Analys- och allokeringsansvarig
2017-08-11 15:06:37

Portföljen mot strömmen

Världens börser genomgår en sättning för tillfället och Stockholmsbörsen har backat sex procent under sommarmånaderna. Min portfölj har dock klarat sig bra och simmat mot strömmen, främst tack vare stark utveckling i ett par innehav.


Det skakar lite på världens börser och sommaren har bjudit på den största nedgången på börsen under det senaste året. Stockholmsbörsen har tappat det mesta av årets uppgång och OMXS30-index ligger i skrivande stund strax över nollstrecket för året. Som jag skrev innan sommaren vore en motreaktion inte överraskande efter nästan ett års obruten uppgång. Det saknas inte saker att oroa sig över i omvärlden, den senaste tidens eskalerande ordkrig mellan USA och Nordkorea är en av dem.

Jag ser dock det här som en tillfällig sättning och mitt positiva huvudscenario ligger fast tills vidare. Min utgångspunkt är fortfarande att börs- och konjunkturcykeln inte gått full cirkel utan har ytterligare väg att gå. Geopolitisk oro kan skapa tillfällig oro och turbulens, men är enligt min erfarenhet inte det som skapar nästa större nedgångsfas på börsen. En uppgångsfas som den vi befinner oss i slutar normalt i optimism och framtidstro och vänder enligt min erfarenhet till nedgång helt obemärkt i skymundan av alla positiva signaler som dominerar kring toppen.

Portföljen upp på fallande börs
Min portfölj har klarat sommarens förutsättningar väl och har gått på tvärs mot index. Portföljen har till och med stigit något under sommaren och är upp 11 procent hittills i år. Jag ligger därmed en bra bit före mitt jämförelseindex och börsen som helhet hittills i år. Bakom portföljens relativa framgångar ligger dels en generell undervikt mot aktier på den fallande börsen, dels stark utveckling i några av mina innehav under sommaren och i samband med rapportperioden.

Nolato störst och bäst i portföljen
Nolato har haft en stark sommar på börsen och har seglat upp som största och bästa innehav i portföljen. Aktien har mer än dubblats sedan jag köpte den för drygt tre år sedan och trendar alltjämt fint uppåt. Rapporten för andra kvartalet var stark och slog analytikernas förväntningar rejält. Under andra kvartalet ökade intäkterna organiskt med 43 procent och inklusive förvärv med 62 procent och till bibehållna marginaler. Resultat per aktie ökade med hela 66 procent.

Det här är bland annat en effekt av stark utveckling inom affärsområdet Integrated Solutions, där omsättningen mer än fördubblades. Det är också en följd av att en tidigare försäljningspuckel inom samma affärsområde inte längre påverkar jämförelsesiffrorna. Så Nolatos goda underliggande tillväxt syns nu tydligare. Bolaget redovisar oförändrade marginaler jämfört med samma period i fjol. Trots den starka utvecklingen är förväntningarna på bolaget relativt försiktiga. Aktien handlas till ett p/e-tal på knappt 20 på 2017 års prognos och analytikernas förväntningar på fortsatt tillväxt är låga. Nolato har således förutsättningar att fortsätta överraska positivt, enligt min uppfattning.

Note tuffar på
Kontraktstillverkaren Note är en annan av mina aktier som utvecklats väl på sistone. Aktien har klättrat med drygt 25 procent sedan första juni på en sur börs. Sedan bottennivåerna i maj, i spåren av ett oväntat VD-byte, har aktien klättrat mer än 40 procent. Notes rapport för andra kvartalet visar en tillväxt på 12 procent rensat för avyttrade verksamheter. Resultatet ökar samtidigt med drygt 30 procent tack vare förbättrade marginaler jämfört med andra kvartalet i fjol. Kontraktstillverkare är normalt konjunkturkänsliga och i sämre tider pressas marginalerna, men aktien passar mitt konjunkturscenario. Ett bolag som uppvisar tvåsiffrig tillväxt och handlas till runt p/e 11 på rullande tolv månaders resultat känns attraktivt, trots en stark kursutveckling på en svajig börs.

HiQ får lämna
HiQ har fått lämna efter två år i portföljen och jag har sålt ut innehavet under sommaren. Jag har som princip att regelbundet rensa ut eftersläpare och aktier som inte levt upp till mina förväntningar. HiQ var vid försäljningstillfället den enda i aktien portföljen som inte låg på plus i år. Aktien har inte heller utvecklats väl trots en rapport för första kvartalet som var bättre än förväntningarna. Under sommaren fick HiQ en köprekommendation i DI utan någon större kurseffekt. Så ur mitt perspektiv är något fel när aktien inte reagerar rätt på positiva nyheter. I det längre perspektivet har HiQ haft en indexliknande utveckling de senaste åren och har inte bidragit till portföljens överavkastning.

Hur länge den pågående börsrekylen pågår återstår att se, men jag har fokus på att hitta nya aktier och att utnyttja läget att öka andelen aktier i portföljen.

FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.