Experterna och Utmanarna

2016-06-16 08:32:19

Oppsummering

Porteføljen for dette semesteret har vært svært volatil. Vi har hatt ett par aksjer som har gitt meget god avkastning, og noen vi har blitt straffet hardt for.


Vi valgte å gå tidlig inn i både WRL og Havfisk, og har holdt disse gjennom konkurransen. WRL har lenge levert en positiv avkastning gjennom semesteret, men mistet litt av koken mot slutten av konkurransen. Aksjen har vært preget av mye «sell on the news» ved kvartalsrapporter. Vi mener at selskapet står stadig sterkere med solide fundamentale verdier, og er et svært undervurdert selskap som fort kan bli en dobblingskandidat på lengre sikt. For vår del endte selskapet opp med å levere en negativ avkastning på -1 %, ned fra ca. 15 %. Havfisk har gitt en pen avkastning på nesten 33 %. Vi valgte å gå inn i selskapet da vi mente at rabatten var betydelig. Mye av denne rabatten kom fra investorer som fryktet at selskapet ikke skulle få fylt opp kvotene. Det viste seg at Havfisk gjorde det svært godt, og leverte gode resultater. Selskapet nøt godt av høye torskepriser.

Medistim var også et selskap som vi tidlig gikk inn i. Medisim har vist solid vekst over lengre tid og de fundamentale verdiene viser at selskapet er svært solid. Det skulle vise seg at aksjen stod på stedet hvil med svært lite handelsvolum, noe som gjorde det vanskeligere å komme ut av aksjen for å plassere pengene i et mer likvid case.

Nordic Nanovector er vår soleklare vinner, og har gitt oss en solid avkastning på hele 89%. Aksjen falt hardt i oktober 2015 etter det ble kjent at selskapet valgte å utsette planlagt søknad for godkjennelse av Betalutin med ett år. Med sin store kontantbeholdning, ville pengene fortsatt holde frem til den nye datoen for innsending av FDA søknad i 2019. NANO ble lenge handlet på nivåer som vi mente representerte en betydelig rabatt og total feilprising av selskapet. Det tok litt tid før markedet fikk fordøyd at utsettelsen til syvende og sist kunne bli svært lukrativt for investorene, da bedre optimalisering av medisinen potensielt kan kapre større markedsandeler. Det kan være verdt å nevne at selv om aksjekursen har steget over 100% fra bunnotering, handles den fortsatt under IPO kurs. Selskapet har gjennom vårsemesteret levert mye interessant og god data, som understøtter at utviklingen går etter planen. Første pasient lever fortsatt et helt normalt liv, tre år etter behandling. Vi kommer til å følge nøye med på NANO fremover. Skulle NANO få godkjenning for komersiallisering av medisinen Betalutin, mener vi aksjekursen vil stå godt over 10x så høyt som den gjør pr. dags dato. Fortsetter utviklingen av medisinen i riktig retning, er det stor sannsynlighet for at Nordic Nanovector kommer til å bli en gjenganger i Børsguppen UiAs portefølje.

I løpet semesteret har vi gått på to større smeller, den ene i Frontline og den andre i Precise Biometrics AB. Frontline caset virket lovende fra tidlig januar, med gode rater og utsikter for høy oljeproduksjon i lang tid fremover. Etter fusjonen, februarkrakket og spleis, tok frykten overhånd i tankmarkedet og økning i tonnasje ødela for hele sektorens. Alle tankselskapene på børs gikk rett ned i kjelleren og vi innså alvoret litt for seint, men unngikk det værste fallet.

Precise biometrics ble tatt inn som et alternativ til hypen Fingerprint Cards AB. I starten av semesteret forelå det et overfokus innen biometri. Utviklingen gikk bra i tidlig fase, med nye kontrakter som tikket inn annenhver uke. Dessverre var de fleste av kontraktene gjort i samarbeid med Fingerprint Cards AB, som også utgjorde Precise biometrics største inntektskilde. Halvveis i semesteret hadde Fingerprint Cards utviklet sin egen biometriske algoritme for smarttelefoner, som ble publisert med brakende smell i Precise sin kursutvikling. Halvering av kursen var et faktum, og vi måtte lete etter en rask utgang.

Det har som sagt vært et turbulent og volatilt semester. Porteføljen hadde en bunnnotering på -10%, og med tanke på noen større tap vi ble nødt til å realisere, er vi meget fornøyd med å levere en positiv avkastning på rundt 10%. Vi gratulerer NTNU med en meget solid og imponerende avkastning med tanke på det børsklimaet vi har hatt siden nyttår.

Børsgruppen UiA ønsker alle en riktig god sommer! = )
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.