Experterna och Utmanarna

2016-04-28 07:55:53

Porteføljeoppdatering uke 17

Oppdatering av tre case:


Nordic Nanovector er porteføljens største bidragsyter, med drøye 70% avkastning. NANO presenterte i april oppdatering av sin pågående kliniske studie. Denne oppdateringen var betryggende. Alt går etter planen, og medisinen Betalutin viser svær lovende resultater. Aksjekursen korrigerte tilbake til støtteområdet på 20 kr, etter en rask dobling. Pilene har begynt å peke oppover igjen, og vi ser ikke bort i fra at det kommer et nytt rally før sommeren. I mai skal NANO presentere på biotech-konferanse BioEquity Europe i Danmark. I tillegg skal de holde Capital Markets Day i Oslo. Utover dette ligger det foreløpig ingen andre triggere på kalenderen, men vi holder en knapp på at NANO muligens godtar en samarbeidsavtale ila 2016. En slik avtale ligger gjerne i milliardklassen, noe som utvilsomt igjen vil påvirke aksjekursen.

Det sies gjerne at noe av det vanskeligste med aksjehandel, er å klare å holde på vinnerne. Vi mener NANO er et av Norges mest interessante biotech-case, og tror det kommer til å bli noen spennende år fremover.

WRL: Wentworth Resources har vi nå holdt siden starten av konkurransen dette semesteret. Vi fikk en pen inngang i aksjen og sitter foreløpig på en grei gevinst. Vi mener fortsatt at selskapet er undervurdert og vi forventer en videre oppgang i 2016. Aksjen har falt siden 2015, mye på grunn av dårlige markedsforhold i gassektoren.

Gassfeltet i Mnazi Bay har begrenset finansiell risiko tilknyttet ettersom selskapet har inngått en fastprisavtale på gassen som blir levert. Selskapet blir dermed i mindre grad påvirket av endring i gasspriser. Det må likevel nevnes å operer i Tanzania ikke kommer helt uten risiko. Mange investorer ser nok betydelig usikkerhet knyttet til landet basert på deres historie. Tanzania har i senere tid gjort en rekke forsøk på å bedre landets rykte og gjør det mer attraktivt for investorer ved blant annet å føre en strengere linje mot korrupsjon.

Den geologiske risken er også tilstede for selskapet. Brønnen i Mnazi Bay har ikke vært i produksjon før. Informasjon som kommer fra Mnazi Bay ser så langt lovende ut, men langsiktig er usikkerheten større. Hvis det skulle vise seg at reservoaret ikke lever opp til forventningene, vil det heller ikke bli bort flere brønner.

Vi forventer at kontantstrømmene som kommer fra gassavtalen vil tilføre selskapet betydelige verdier. Klarer selskapet å levere guidet volum fra 70-80 mcf/dag for Q1 og helt i øvre del av intervallet på 130 mcf/dag for H2 så mener vi at selskapet skal være priset betydelig høyere enn dagens kurs.

Kort oppsummert mener vi at selskapet har en pen oppside, men ikke helt uten risiko.

Hofseth BioCare: Denne uken har vi sluppet Hofseth Biocare inn i varmen. Hofseth BioCare sitt hovedmål er å tilby høyverdi biomarine ingredienser til humant konsum. Gjennom innovativ produksjonsteknologi er HBC i stand til å bevare kvaliteten på protein, kalsium og olje fremstilt av lakseavskjær. Selskapet lager Omega3 tabletter (Omego), protein(ProGo) og kalsium pulver(Calgo).

Markedsverdien har falt dramatisk fra deres børsnotering i 2011, fra toppnivå på kroner 5,44 til bunnen på kroner 1,44. Den 20 mars snudde selskapet skuta, med en kontrakt sammen med XXL konsernet, for alle deres ferdigprodukter. Iløpet av sommeren kan Hofseth sine unike produkter være tilgjengelig på XXL sine hyller.

HBC har også vært positiv på innsidehandler. De har også en sterk eier (Roger Hofseth AS) med eierposisjon på 19 %, itlegg til at flere i ledende personer i selskapet har store egeninteresser.

Selskapet gjennomførte nylig en suksessfull rettet emisjon, som dro inn drøye 23 millioner. Dette reduserer deres behov for kapital på kort sikt. Det ble utstedt 11.800.000 nye aksjer til emisjonskurs a kroner 2. Den rettede emisjonen vil styrke selskapets evne til å utnytte den pågående utvidelsen av Midsund-anlegget, en satsing som vil øke produksjonen, og redusere produksjonskostnadene.

Et selskapet som utnytter overskuddet fra oppdrettsnæringen, virker lovende. Så får tiden vise om dette blir et nytt suksessfullt selskapet innenfor sjømatindustrien. Vi tar sjansen, og satser på at vi har fanget opp et unikt selskapet i en tidlig positiv trend.
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.