Experterna och Utmanarna

2016-06-06 09:47:14

Oppsummering av semesteret

I løpet av vårsemesteret 2016 leverte Børsklubben NHH en avkastning på 10,0 %, drevet av Borregaard og Havfisk. Vi startet konkurransen med en posisjon i Borregaard, Havfisk, Höegh LNG, Tanker Investments og Veidekke. De to neste ukene vektet vi oss ned i Borregaard for å frigjøre midler til kjøp av American Shipping Company og Fingerprint Cards. Etter at Fingerprint Cards leverte et svart første kvartal, valgte vi å selge oss ut av selskapet. Ellers var posisjonen vår uforandret gjennom semesteret.


Våre to klart største bidragsytere har vært Borregaard og Havfisk, med en avkastning på henholdsvis 49,10 % og 40,98 %. Vi valgte å gå inn i Borregaard da prisingen begynte ble attraktiv etter at kursen hadde falt med rundt 40 % siden toppen i fjor vår. Havfisk falt også en del før jul da markedet fryktet at de ikke ville klare å fiske nok torsk til å dekke kvotene deres. Havfisk klarte imidlertid å forbedre fangsten kraftig helt mot slutten av nyåret, og da markedet ikke priset inn dette valgte vi å kjøpe aksjen. Deretter har det fulgt et sterkt halvår for aksjen, særlig drevet av høye torskepriser, og på torsdag 02. juni kjøpte Lerøy Akers aksjer i selskapet. Hvis transaksjonen går gjennom, blir det utløst et pliktig tilbud på resten av aksjene for 36,50 kr.

På den andre enden av skalaen finner vi Tanker Investments, med en negativ avkastning på 33,90 %. Tankratene begynte å stige kraftig fra høsten 2014 og var sterke gjennom 2015. Basert på dette steg net tasset value (NAV) i Tanker Investments, uten at kursen på selskapet fulgte etter i like stor grad, slik at selskapet var priset til en verdi lavere enn verdien på eiendelens kulle tilsi. Ledelsen kommuniserte at de ville selge flåten i 2016, og at det var uaktuelt å selge til en pris på under NAV. Basert på dette så vi muligheten for at potensielle salg av skip skulle drive aksjekursen høyere, men noe slikt skjedde ikke. Imidlertid har tankmarkedet svekket seg, og Tanker Investment har vist at de ikke klarer å få gode nok rater på skipene sine sammenlignet med andre spillere. Dette har sendt kursen ned med rundt én tredjedel.

Vi takker de andre skolene for innsatsen i år og gratulerer Verdi NTNU med seieren etter å ha oppnådd en avkastning på fantastiske 24,50 %.
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.