Experterna och Utmanarna

2016-05-04 19:10:52

Fortsatt oppside i Veidekke

Veidekke er et norsk entreprenør-, industri- og eiendomsselskap med Skandinavia som nedslagsfelt. Veidekke har hatt positiv bunnlinje hvert år siden selskapets oppstart i 1936.


Vi tok Veidekke inn i porteføljen på starten av dette semesterets konkurranse. Dette har til nå gitt omtrent 15 prosent i avkastning. Vi tror samtidig på fortsatt oppside i aksjen.

For det første mener vi at selskapet vil oppleve inntektsvekst i tiden fremover, drevet av en solid ordreserve. I tillegg har selskapet langsiktige marginmål (resultat før skatt) på 5 prosent og 6,5 prosent for henholdsvis entreprenør og industrivirksomheten, mot 3 års historisk gjennomsnitt på henholdsvis 2,9 og 3,8 prosent (2012-2014). I 2015 viste selskapet at de er på god vei mot dette målet med henholdsvis 3,3 og 4,7 prosent i EBT-margin.

Topplinjevekst, kombinert med høyere marginer bør gi utslag i høyere fri kontantstrøm, som i sin tur bør økte verdien på foretaket. Internt i Børsklubben opererer vi med et kursmål på 125 kroner, der vi har lagt oss under selskapets langsiktige marginmål. 10 mai presenterer selskapet tall for 1. kvartal og vi ser frem til dette.
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.