Nordnet Hjälp
Förvaltningsavgift

Förvaltningsavgift

Den ersättning fondbolaget tar för att förvalta fonden, som normalt tas ut i procent av fondförmögenheten. En årlig avgift, som brukar tas ut dagligen eller en gång per månad. Avgiften täcker de kostnader som fondbolaget har för att förvalta fonden och dras av vid beräkningen av fondens andelskurs.