Nordnet Hjälp
direktavkastning

direktavkastning

Direktavkastning definieras som bolagets utdelning i förhållande till aktiens pris.

Aktieutdelningen i ett bolag bestäms på årsstämman eller bolagsstämman. Utdelningen i förhållande till kursen på en aktie kallas direktavkastning. Till exempel: Om utdelningen per aktie är 7 kronor och aktiekursen är 200 kronor så blir direktavkastningen 3,5 %. 7/200 = 3,5

Utdelningen är den som uppges i den senast kända årsredovisningen och priset är den senaste handelsdagens stängningskurs.