Nordnet Hjälp
Premiebefrielse

Premiebefrielse

Premiebefrielse är en tilläggsförsäkring till din tjänstepension och tecknas av arbetsgivaren. Premiebefrielse innebär att försäkringsbolaget tar över premieinbetalningen efter uppnådd karenstid, om den försäkrade inte kan arbeta på grund av långvarig sjukdom eller olycksfall.