Nordnet Hjälp
Nominell ränta

Nominell ränta

Den räntesats som beräknas på din belåning per dag.