Nordnet Hjälp
Effektiv ränta

Effektiv ränta

Det räntebelopp som årligen dras på ditt konto inkluderat "ränta på ränta" effekten av den nominella räntan.

Ex.
Du har 1 januari -100 000 kr på ett kreditkonto och har 5 % i ränta per år. Du skulle i så fall få betala (-100000*0,95) 5 000 kronor i ränta. Vi debiterar emellertid ränta per dag (360 dagar). Det innebär att räntan då blir något högre –100000*(0,95/360)360 ~ 5,18 %.