Warranter

Lär dig mer om warranter
Ordlista

Riktning
Lång = Instrumentet utvecklas positivt när den underliggande tillgången stiger och utvecklas negativt när den underliggande tillgången faller.
Kort = Instrumentet utvecklas positivt när den underliggande tillgången faller och utvecklas negativt när den underliggande tillgången stiger.

Underliggande
Den underliggande tillgång den finansiella produkten bygger på.

Hävstång
Produktens indikativa hävstång. Hävstången kan förklaras som exponeringen mot den underliggande tillgången i förhållande till kapitalinsatsens storlek. Hävstången är indikativt uträknad av Nordnet efter bästa förmåga baserat på tillgängliga marknadsdata om produkten samt den underliggande tillgångens referenspris.

Stop Loss
Stop loss-nivå är en angiven nivå och skulle den underliggande tillgången nå denna nivå kommer produkten att avslutas automatiskt (det sker då en s.k. knockout-händelse) och ett eventuellt restvärde beräknas.

Riskbuffert
Avstånd i procent mellan den underliggande tillgångens referenspris och produktens stop loss-nivå. Riskbufferten visar hur mycket den underliggande tillgången är tillåten att stiga/falla i värde innan produkten stoppas ut. Riskbufferten är indikativt uträknad av Nordnet efter bästa förmåga baserat på tillgängliga marknadsdata om produkten samt den underliggande tillgångens referenspris.

Finansieringsnivå
Finansieringsnivån är en viktig parameter när man ska beräkna en Mini Futures värde, eftersom det är den som bestämmer hävstången. För en Mini Long gäller att ju högre finansieringsnivån är i relation till den underliggande tillgångens pris, desto högre blir hävstången. Och för en Mini Short gäller att ju lägre finansieringsnivån är i relation till den underliggande tillgången, desto högre blir hävstången.

Spread%
Spread är skillnaden mellan bästa köppris och bästa säljpris i orderdjupet.

Sök
Valuta
  Utfärdare
   Produkttyp
    Tillgångsklass
     Underliggande
     Alla
     Riktning
      Slutdatum
      Alla
      Resultat: 15550 st
      Ordlista

      Riktning
      Lång = Instrumentet utvecklas positivt när den underliggande tillgången stiger och utvecklas negativt när den underliggande tillgången faller.
      Kort = Instrumentet utvecklas positivt när den underliggande tillgången faller och utvecklas negativt när den underliggande tillgången stiger.

      Underliggande
      Den underliggande tillgång den finansiella produkten bygger på.

      Hävstång
      Produktens indikativa hävstång. Hävstången kan förklaras som exponeringen mot den underliggande tillgången i förhållande till kapitalinsatsens storlek. Hävstången är indikativt uträknad av Nordnet efter bästa förmåga baserat på tillgängliga marknadsdata om produkten samt den underliggande tillgångens referenspris.

      Stop Loss
      Stop loss-nivå är en angiven nivå och skulle den underliggande tillgången nå denna nivå kommer produkten att avslutas automatiskt (det sker då en s.k. knockout-händelse) och ett eventuellt restvärde beräknas.

      Riskbuffert
      Avstånd i procent mellan den underliggande tillgångens referenspris och produktens stop loss-nivå. Riskbufferten visar hur mycket den underliggande tillgången är tillåten att stiga/falla i värde innan produkten stoppas ut. Riskbufferten är indikativt uträknad av Nordnet efter bästa förmåga baserat på tillgängliga marknadsdata om produkten samt den underliggande tillgångens referenspris.

      Finansieringsnivå
      Finansieringsnivån är en viktig parameter när man ska beräkna en Mini Futures värde, eftersom det är den som bestämmer hävstången. För en Mini Long gäller att ju högre finansieringsnivån är i relation till den underliggande tillgångens pris, desto högre blir hävstången. Och för en Mini Short gäller att ju lägre finansieringsnivån är i relation till den underliggande tillgången, desto högre blir hävstången.

      Spread%
      Spread är skillnaden mellan bästa köppris och bästa säljpris i orderdjupet.

      Warranter
      Land
      Riktning
      Underliggande
      Köp
      Sälj
      TSRT TSL V65TSRT TSL V65TSRT TSL V65KortTesla, Inc.Tesla, Inc. 2448.32 2448.32 0.24 %8,218,23
          
      TSRT TSL V66TSRT TSL V66TSRT TSL V66KortTesla, Inc.Tesla, Inc. 2098.98 2098.98 0.38 %5,245,26
          
      TSRT TSL V69TSRT TSL V69TSRT TSL V69KortTesla, Inc.Tesla, Inc. 1708.71 1708.71 1.03 %1,921,94
          
      TSRT TSL V71TSRT TSL V71TSRT TSL V71KortTesla, Inc.Tesla, Inc. 1559.09 1559.09 2.53 %0,7700,790
          
      TSRT TSL V72TSRT TSL V72TSRT TSL V72KortTesla, Inc.Tesla, Inc. 1659.05 1659.05 1.32 %1,501,52
          
      TSRT TWTR V11TSRT TWTR V11TSRT TWTR V11KortTwitter IncTwitter Inc 41.38 41.38 2 %0,4900,500
          
      TSRT UBER V15TSRT UBER V15TSRT UBER V15KortUber Technologies, Inc.Uber Technologies, Inc. 41.99 41.99 2 %0,9801,00
          
      TSRT UBER V17TSRT UBER V17TSRT UBER V17KortUber Technologies, Inc.Uber Technologies, Inc. 43.97 43.97 1.71 %1,151,17
          
      TSRT UBER V39TSRT UBER V39TSRT UBER V39KortUber Technologies, Inc.Uber Technologies, Inc. 51.99 51.99 1.08 %1,831,85
          
      TSRT UBER V40TSRT UBER V40TSRT UBER V40KortUber Technologies, Inc.Uber Technologies, Inc. 50 50 1.19 %1,661,68
          
      TSRT UBER V41TSRT UBER V41TSRT UBER V41KortUber Technologies, Inc.Uber Technologies, Inc. 36.01 36.01 4.08 %0,4700,490
          
      TSRT UBER V42TSRT UBER V42TSRT UBER V42KortUber Technologies, Inc.Uber Technologies, Inc. 40 40 2.41 %0,8100,830
          
      TSRT UBER V44TSRT UBER V44TSRT UBER V44KortUber Technologies, Inc.Uber Technologies, Inc. 38 38 3.03 %0,6400,660
          
      TSRT UBER V5TSRT UBER V5TSRT UBER V5KortUber Technologies, Inc.Uber Technologies, Inc. 47.81 47.81 1.33 %1,481,50
          
      TSRT UPM V34TSRT UPM V34TSRT UPM V34KortUPM-KymmeneUPM-Kymmene 28.99 28.99 1.64 %0,6000,610
          
      TSRT UPM V39TSRT UPM V39TSRT UPM V39KortUPM-KymmeneUPM-Kymmene 28.01 28.01 1.96 %0,5000,510
          
      TSRT UPM V54TSRT UPM V54TSRT UPM V54KortUPM-KymmeneUPM-Kymmene 27.02 27.02 2.44 %0,4000,410
          
      TSRT UPM V55TSRT UPM V55TSRT UPM V55KortUPM-KymmeneUPM-Kymmene 26.03 26.03 3.23 %0,3000,310
          
      TSRT UPM V56TSRT UPM V56TSRT UPM V56KortUPM-KymmeneUPM-Kymmene 25.04 25.04 4.76 %0,2000,210
          
      TSRT UPM V57TSRT UPM V57TSRT UPM V57KortUPM-KymmeneUPM-Kymmene 24.05 24.05 9.09 %0,1000,110
          
      TSRT VOLV V33TSRT VOLV V33TSRT VOLV V33KortVolvo, AB ser. BVolvo, AB ser. B 175.84 175.84 0.96 %2,062,08
          
      TSRT VOLV V38TSRT VOLV V38TSRT VOLV V38KortVolvo, AB ser. BVolvo, AB ser. B 180.81 180.81 0.78 %2,552,57
          
      TSRT VOLV V39TSRT VOLV V39TSRT VOLV V39KortVolvo, AB ser. BVolvo, AB ser. B 185.74 185.74 0.66 %3,023,04
          
      TSRT VOLV V40TSRT VOLV V40TSRT VOLV V40KortVolvo, AB ser. BVolvo, AB ser. B 190.68 190.68 0.57 %3,503,52
          
      TSRT VOLV V44TSRT VOLV V44TSRT VOLV V44KortVolvo, AB ser. BVolvo, AB ser. B 170.92 170.92 1.24 %1,591,61