Warranter

Lär dig mer om warranter
Ordlista

Riktning
Lång = Instrumentet utvecklas positivt när den underliggande tillgången stiger och utvecklas negativt när den underliggande tillgången faller.
Kort = Instrumentet utvecklas positivt när den underliggande tillgången faller och utvecklas negativt när den underliggande tillgången stiger.

Underliggande
Den underliggande tillgång den finansiella produkten bygger på.

Hävstång
Produktens indikativa hävstång. Hävstången kan förklaras som exponeringen mot den underliggande tillgången i förhållande till kapitalinsatsens storlek. Hävstången är indikativt uträknad av Nordnet efter bästa förmåga baserat på tillgängliga marknadsdata om produkten samt den underliggande tillgångens referenspris.

Stop Loss
Stop loss-nivå är en angiven nivå och skulle den underliggande tillgången nå denna nivå kommer produkten att avslutas automatiskt (det sker då en s.k. knockout-händelse) och ett eventuellt restvärde beräknas.

Riskbuffert
Avstånd i procent mellan den underliggande tillgångens referenspris och produktens stop loss-nivå. Riskbufferten visar hur mycket den underliggande tillgången är tillåten att stiga/falla i värde innan produkten stoppas ut. Riskbufferten är indikativt uträknad av Nordnet efter bästa förmåga baserat på tillgängliga marknadsdata om produkten samt den underliggande tillgångens referenspris.

Finansieringsnivå
Finansieringsnivån är en viktig parameter när man ska beräkna en Mini Futures värde, eftersom det är den som bestämmer hävstången. För en Mini Long gäller att ju högre finansieringsnivån är i relation till den underliggande tillgångens pris, desto högre blir hävstången. Och för en Mini Short gäller att ju lägre finansieringsnivån är i relation till den underliggande tillgången, desto högre blir hävstången.

Spread%
Spread är skillnaden mellan bästa köppris och bästa säljpris i orderdjupet.

Sök
Valuta
  Utfärdare
   Produkttyp
    Tillgångsklass
     Underliggande
     Alla
     Riktning
      Slutdatum
      Alla
      Resultat: 15918 st
      Ordlista

      Riktning
      Lång = Instrumentet utvecklas positivt när den underliggande tillgången stiger och utvecklas negativt när den underliggande tillgången faller.
      Kort = Instrumentet utvecklas positivt när den underliggande tillgången faller och utvecklas negativt när den underliggande tillgången stiger.

      Underliggande
      Den underliggande tillgång den finansiella produkten bygger på.

      Hävstång
      Produktens indikativa hävstång. Hävstången kan förklaras som exponeringen mot den underliggande tillgången i förhållande till kapitalinsatsens storlek. Hävstången är indikativt uträknad av Nordnet efter bästa förmåga baserat på tillgängliga marknadsdata om produkten samt den underliggande tillgångens referenspris.

      Stop Loss
      Stop loss-nivå är en angiven nivå och skulle den underliggande tillgången nå denna nivå kommer produkten att avslutas automatiskt (det sker då en s.k. knockout-händelse) och ett eventuellt restvärde beräknas.

      Riskbuffert
      Avstånd i procent mellan den underliggande tillgångens referenspris och produktens stop loss-nivå. Riskbufferten visar hur mycket den underliggande tillgången är tillåten att stiga/falla i värde innan produkten stoppas ut. Riskbufferten är indikativt uträknad av Nordnet efter bästa förmåga baserat på tillgängliga marknadsdata om produkten samt den underliggande tillgångens referenspris.

      Finansieringsnivå
      Finansieringsnivån är en viktig parameter när man ska beräkna en Mini Futures värde, eftersom det är den som bestämmer hävstången. För en Mini Long gäller att ju högre finansieringsnivån är i relation till den underliggande tillgångens pris, desto högre blir hävstången. Och för en Mini Short gäller att ju lägre finansieringsnivån är i relation till den underliggande tillgången, desto högre blir hävstången.

      Spread%
      Spread är skillnaden mellan bästa köppris och bästa säljpris i orderdjupet.

      Warranter
      Land
      Riktning
      Underliggande
      Köp
      Sälj
      MINI S DAX NORDNET N05MINI S DAX NORDNET N05MINI S DAX NORDNET N05KortDAX IndexDAX Index 14160.2 14449.18 0 %
          
      MINI S DAX NORDNET N26MINI S DAX NORDNET N26MINI S DAX NORDNET N26KortDAX IndexDAX Index 13730.12 14010.33 0.14 %14,5914,61
          
      MINI S DAX NORDNET N28MINI S DAX NORDNET N28MINI S DAX NORDNET N28KortDAX IndexDAX Index 13921.48 14205.59 0 %
          
      MINI S DAX NORDNET N30MINI S DAX NORDNET N30MINI S DAX NORDNET N30KortDAX IndexDAX Index 12926.17 13189.97 0 %
          
      MINI S DAX NORDNET N31MINI S DAX NORDNET N31MINI S DAX NORDNET N31KortDAX IndexDAX Index 13122.02 13389.82 0 %
          
      MINI S DAX NORDNET N32MINI S DAX NORDNET N32MINI S DAX NORDNET N32KortDAX IndexDAX Index 13317.88 13589.67 0.2 %10,0810,10
          
      MINI S DAX NORDNET N33MINI S DAX NORDNET N33MINI S DAX NORDNET N33KortDAX IndexDAX Index 13513.73 13789.52 0.16 %12,2312,25
          
      MINI S DNB NORDNET N03MINI S DNB NORDNET N03MINI S DNB NORDNET N03KortDNBDNB 182.07 191.66 0 %
          
      MINI S DNO NORDNET N14MINI S DNO NORDNET N14MINI S DNO NORDNET N14KortDNODNO 20.01 23.54 0 %
          
      MINI S DNO NORDNET N15MINI S DNO NORDNET N15MINI S DNO NORDNET N15KortDNODNO 19.41 22.83 0 %
          
      MINI S DNO NORDNET N17MINI S DNO NORDNET N17MINI S DNO NORDNET N17KortDNODNO 17.95 21.11 0 %
          
      MINI S DNO NORDNET N18MINI S DNO NORDNET N18MINI S DNO NORDNET N18KortDNODNO 17.34 20.4 0 %
          
      MINI S DNO NORDNET N19MINI S DNO NORDNET N19MINI S DNO NORDNET N19KortDNODNO 16.73 19.68 0 %
          
      MINI S DNO NORDNET N20MINI S DNO NORDNET N20MINI S DNO NORDNET N20KortDNODNO 16.12 18.96 0 %
          
      MINI S DNO NORDNET N21MINI S DNO NORDNET N21MINI S DNO NORDNET N21KortDNODNO 15.51 18.25 0 %
          
      MINI S DNO NORDNET N23MINI S DNO NORDNET N23MINI S DNO NORDNET N23KortDNODNO 14.41 16.96 0 %
          
      MINI S EQUINOR NORDNET N02MINI S EQUINOR NORDNET N02MINI S EQUINOR NORDNET N02KortEquinorEquinor 227.18 239.13 0 %
          
      MINI S EQUINOR NORDNET N03MINI S EQUINOR NORDNET N03MINI S EQUINOR NORDNET N03KortEquinorEquinor 245.24 258.15 0 %
          
      MINI S EQUINOR NORDNET N04MINI S EQUINOR NORDNET N04MINI S EQUINOR NORDNET N04KortEquinorEquinor 191.05 201.11 0 %
          
      MINI S EQUINOR NORDNET N05MINI S EQUINOR NORDNET N05MINI S EQUINOR NORDNET N05KortEquinorEquinor 188.32 198.23 0 %
          
      MINI S EQUINOR NORDNET N06MINI S EQUINOR NORDNET N06MINI S EQUINOR NORDNET N06KortEquinorEquinor 185.58 195.35 0 %
          
      MINI S GOOGLE NORDNET N01MINI S GOOGLE NORDNET N01MINI S GOOGLE NORDNET N01KortAlphabet Inc. - Class C Capital StockAlphabet Inc. - Class C Capital Stock 1542.92 1624.12 0 %
          
      MINI S GOOGLE NORDNET N02MINI S GOOGLE NORDNET N02MINI S GOOGLE NORDNET N02KortAlphabet Inc. - Class C Capital StockAlphabet Inc. - Class C Capital Stock 1614.13 1699.08 0 %
          
      MINI S GOOGLE NORDNET N03MINI S GOOGLE NORDNET N03MINI S GOOGLE NORDNET N03KortAlphabet Inc. - Class C Capital StockAlphabet Inc. - Class C Capital Stock 1685.34 1774.04 0.71 %257,48259,32
          
      MINI S GOOGLE NORDNET N04MINI S GOOGLE NORDNET N04MINI S GOOGLE NORDNET N04KortAlphabet Inc. - Class C Capital StockAlphabet Inc. - Class C Capital Stock 1756.55 1849 0 %