Unlimited Turbos

Ordlista

Riktning
Lång = Instrumentet utvecklas positivt när den underliggande tillgången stiger och utvecklas negativt när den underliggande tillgången faller.
Kort = Instrumentet utvecklas positivt när den underliggande tillgången faller och utvecklas negativt när den underliggande tillgången stiger.

Underliggande
Den underliggande tillgång den finansiella produkten bygger på.

Hävstång
Produktens indikativa hävstång. Hävstången kan förklaras som exponeringen mot den underliggande tillgången i förhållande till kapitalinsatsens storlek. Hävstången är indikativt uträknad av Nordnet efter bästa förmåga baserat på tillgängliga marknadsdata om produkten samt den underliggande tillgångens referenspris.

Stop Loss
Stop loss-nivå är en angiven nivå och skulle den underliggande tillgången nå denna nivå kommer produkten att avslutas automatiskt (det sker då en s.k. knockout-händelse) och ett eventuellt restvärde beräknas.

Riskbuffert
Avstånd i procent mellan den underliggande tillgångens referenspris och produktens stop loss-nivå. Riskbufferten visar hur mycket den underliggande tillgången är tillåten att stiga/falla i värde innan produkten stoppas ut. Riskbufferten är indikativt uträknad av Nordnet efter bästa förmåga baserat på tillgängliga marknadsdata om produkten samt den underliggande tillgångens referenspris.

Finansieringsnivå
Finansieringsnivån är en viktig parameter när man ska beräkna en Unlimited Turbos värde, eftersom det är den som bestämmer hävstången. För en Turbo Long gäller att ju högre finansieringsnivån är i relation till den underliggande tillgångens pris, desto högre blir hävstången. Och för en Turbo Short gäller att ju lägre finansieringsnivån är i relation till den underliggande tillgången, desto högre blir hävstången.

Spread%
Spread är skillnaden mellan bästa köppris och bästa säljpris i orderdjupet.

Sök
Valuta
  Tillgångsklass
   Region/Land
    Underliggande
    Alla
    Riktning
     Hävstång
      Resultat: 638 st
      Ordlista

      Riktning
      Lång = Instrumentet utvecklas positivt när den underliggande tillgången stiger och utvecklas negativt när den underliggande tillgången faller.
      Kort = Instrumentet utvecklas positivt när den underliggande tillgången faller och utvecklas negativt när den underliggande tillgången stiger.

      Underliggande
      Den underliggande tillgång den finansiella produkten bygger på.

      Hävstång
      Produktens indikativa hävstång. Hävstången kan förklaras som exponeringen mot den underliggande tillgången i förhållande till kapitalinsatsens storlek. Hävstången är indikativt uträknad av Nordnet efter bästa förmåga baserat på tillgängliga marknadsdata om produkten samt den underliggande tillgångens referenspris.

      Stop Loss
      Stop loss-nivå är en angiven nivå och skulle den underliggande tillgången nå denna nivå kommer produkten att avslutas automatiskt (det sker då en s.k. knockout-händelse) och ett eventuellt restvärde beräknas.

      Riskbuffert
      Avstånd i procent mellan den underliggande tillgångens referenspris och produktens stop loss-nivå. Riskbufferten visar hur mycket den underliggande tillgången är tillåten att stiga/falla i värde innan produkten stoppas ut. Riskbufferten är indikativt uträknad av Nordnet efter bästa förmåga baserat på tillgängliga marknadsdata om produkten samt den underliggande tillgångens referenspris.

      Finansieringsnivå
      Finansieringsnivån är en viktig parameter när man ska beräkna en Unlimited Turbos värde, eftersom det är den som bestämmer hävstången. För en Turbo Long gäller att ju högre finansieringsnivån är i relation till den underliggande tillgångens pris, desto högre blir hävstången. Och för en Turbo Short gäller att ju lägre finansieringsnivån är i relation till den underliggande tillgången, desto högre blir hävstången.

      Spread%
      Spread är skillnaden mellan bästa köppris och bästa säljpris i orderdjupet.

      Unlimited Turbos
      Land
      Riktning
      Underliggande
      Köp
      Sälj
      T LONG OLJA NORDNET 274T LONG OLJA NORDNET 274T LONG OLJA NORDNET 274LångOljaOlja
      2.3
      25.37 25.37 43 % 0 %
           
      T LONG OLJA NORDNET 275T LONG OLJA NORDNET 275T LONG OLJA NORDNET 275LångOljaOlja
      2.6
      27.38 27.38 38 % 0 %
           
      T LONG OLJA NORDNET 279T LONG OLJA NORDNET 279T LONG OLJA NORDNET 279LångOljaOlja
      3.4
      31.39 31.39 29 % 0 %
           
      T LONG OLJA NORDNET 280T LONG OLJA NORDNET 280T LONG OLJA NORDNET 280LångOljaOlja
      4
      33.4 33.4 25 % 0 %
           
      T LONG OLJA NORDNET 287T LONG OLJA NORDNET 287T LONG OLJA NORDNET 287LångOljaOlja
      7.3
      38.46 38.46 14 % 0 %
           
      T LONG OMX NORDNET 100T LONG OMX NORDNET 100T LONG OMX NORDNET 100LångOMX Stockholm 30 IndexOMX Stockholm 30 Index
      3.3
      1225.19 1225.19 30 % 0 %
           
      T LONG OMX NORDNET 329T LONG OMX NORDNET 329T LONG OMX NORDNET 329LångOMX Stockholm 30 IndexOMX Stockholm 30 Index
      2.5
      1040.17 1040.17 40 % 0 %
           
      T LONG OMX NORDNET 330T LONG OMX NORDNET 330T LONG OMX NORDNET 330LångOMX Stockholm 30 IndexOMX Stockholm 30 Index
      2.3
      999.71 999.71 43 % 0 %
           
      T LONG OMX NORDNET 331T LONG OMX NORDNET 331T LONG OMX NORDNET 331LångOMX Stockholm 30 IndexOMX Stockholm 30 Index
      2.2
      959.25 959.25 45 % 0 %
           
      T LONG OMX NORDNET 332T LONG OMX NORDNET 332T LONG OMX NORDNET 332LångOMX Stockholm 30 IndexOMX Stockholm 30 Index
      2.1
      918.79 918.79 47 % 0 %
           
      T LONG OMX NORDNET 333T LONG OMX NORDNET 333T LONG OMX NORDNET 333LångOMX Stockholm 30 IndexOMX Stockholm 30 Index
      2
      878.32 878.32 50 % 0 %
           
      T LONG OMX NORDNET 334T LONG OMX NORDNET 334T LONG OMX NORDNET 334LångOMX Stockholm 30 IndexOMX Stockholm 30 Index
      1.9
      837.86 837.86 52 % 0 %
           
      T LONG OMX NORDNET 335T LONG OMX NORDNET 335T LONG OMX NORDNET 335LångOMX Stockholm 30 IndexOMX Stockholm 30 Index
      1.7
      696.24 696.24 60 % 0 %
           
      T LONG OMX NORDNET 336T LONG OMX NORDNET 336T LONG OMX NORDNET 336LångOMX Stockholm 30 IndexOMX Stockholm 30 Index
      3.9
      1302.28 1302.28 25 % 0 %
           
      T LONG OMX NORDNET 337T LONG OMX NORDNET 337T LONG OMX NORDNET 337LångOMX Stockholm 30 IndexOMX Stockholm 30 Index
      4.1
      1322.5 1322.5 24 % 0 %
           
      T LONG OMX NORDNET 338T LONG OMX NORDNET 338T LONG OMX NORDNET 338LångOMX Stockholm 30 IndexOMX Stockholm 30 Index
      4.3
      1342.72 1342.72 23 % 0 %
           
      T LONG OMX NORDNET 339T LONG OMX NORDNET 339T LONG OMX NORDNET 339LångOMX Stockholm 30 IndexOMX Stockholm 30 Index
      4.5
      1362.93 1362.93 22 % 0 %
           
      T LONG OMX NORDNET 340T LONG OMX NORDNET 340T LONG OMX NORDNET 340LångOMX Stockholm 30 IndexOMX Stockholm 30 Index
      4.8
      1383.15 1383.15 21 % 0 %
           
      T LONG OMX NORDNET 345T LONG OMX NORDNET 345T LONG OMX NORDNET 345LångOMX Stockholm 30 IndexOMX Stockholm 30 Index
      6.2
      1466.61 1466.61 16 % 0 %
           
      T LONG OMX NORDNET 346T LONG OMX NORDNET 346T LONG OMX NORDNET 346LångOMX Stockholm 30 IndexOMX Stockholm 30 Index
      5.8
      1446.43 1446.43 17 % 0 %
           
      T LONG OMX NORDNET 347T LONG OMX NORDNET 347T LONG OMX NORDNET 347LångOMX Stockholm 30 IndexOMX Stockholm 30 Index
      5.4
      1426.26 1426.26 18 % 0 %
           
      T LONG OMX NORDNET 351T LONG OMX NORDNET 351T LONG OMX NORDNET 351LångOMX Stockholm 30 IndexOMX Stockholm 30 Index
      6.7
      1487.55 1487.55 15 % 0 %
           
      T LONG OMX NORDNET 352T LONG OMX NORDNET 352T LONG OMX NORDNET 352LångOMX Stockholm 30 IndexOMX Stockholm 30 Index
      7.3
      1507.68 1507.68 14 % 0 %
           
      T LONG OMX NORDNET 353T LONG OMX NORDNET 353T LONG OMX NORDNET 353LångOMX Stockholm 30 IndexOMX Stockholm 30 Index
      8
      1527.81 1527.81 13 % 0 %
           
      T LONG OMX NORDNET 355T LONG OMX NORDNET 355T LONG OMX NORDNET 355LångOMX Stockholm 30 IndexOMX Stockholm 30 Index
      9.7
      1566.94 1566.94 10 % 0 %