Mini Futures

Ordlista

Riktning
Lång = Instrumentet utvecklas positivt när den underliggande tillgången stiger och utvecklas negativt när den underliggande tillgången faller.
Kort = Instrumentet utvecklas positivt när den underliggande tillgången faller och utvecklas negativt när den underliggande tillgången stiger.

Underliggande
Den underliggande tillgång den finansiella produkten bygger på.

Hävstång
Produktens indikativa hävstång. Hävstången kan förklaras som exponeringen mot den underliggande tillgången i förhållande till kapitalinsatsens storlek. Hävstången är indikativt uträknad av Nordnet efter bästa förmåga baserat på tillgängliga marknadsdata om produkten samt den underliggande tillgångens referenspris.

Stop Loss
Stop loss-nivå är en angiven nivå och skulle den underliggande tillgången nå denna nivå kommer produkten att avslutas automatiskt (det sker då en s.k. knockout-händelse) och ett eventuellt restvärde beräknas.

Riskbuffert
Avstånd i procent mellan den underliggande tillgångens referenspris och produktens stop loss-nivå. Riskbufferten visar hur mycket den underliggande tillgången är tillåten att stiga/falla i värde innan produkten stoppas ut. Riskbufferten är indikativt uträknad av Nordnet efter bästa förmåga baserat på tillgängliga marknadsdata om produkten samt den underliggande tillgångens referenspris.

Finansieringsnivå
Finansieringsnivån är en viktig parameter när man ska beräkna en Mini Futures värde, eftersom det är den som bestämmer hävstången. För en Mini Long gäller att ju högre finansieringsnivån är i relation till den underliggande tillgångens pris, desto högre blir hävstången. Och för en Mini Short gäller att ju lägre finansieringsnivån är i relation till den underliggande tillgången, desto högre blir hävstången.

Spread%
Spread är skillnaden mellan bästa köppris och bästa säljpris i orderdjupet.

Sök
Valuta
  Tillgångsklass
   Region/Land
    Underliggande
    Riktning
     Hävstång
      Resultat: 41 st
      Ordlista

      Riktning
      Lång = Instrumentet utvecklas positivt när den underliggande tillgången stiger och utvecklas negativt när den underliggande tillgången faller.
      Kort = Instrumentet utvecklas positivt när den underliggande tillgången faller och utvecklas negativt när den underliggande tillgången stiger.

      Underliggande
      Den underliggande tillgång den finansiella produkten bygger på.

      Hävstång
      Produktens indikativa hävstång. Hävstången kan förklaras som exponeringen mot den underliggande tillgången i förhållande till kapitalinsatsens storlek. Hävstången är indikativt uträknad av Nordnet efter bästa förmåga baserat på tillgängliga marknadsdata om produkten samt den underliggande tillgångens referenspris.

      Stop Loss
      Stop loss-nivå är en angiven nivå och skulle den underliggande tillgången nå denna nivå kommer produkten att avslutas automatiskt (det sker då en s.k. knockout-händelse) och ett eventuellt restvärde beräknas.

      Riskbuffert
      Avstånd i procent mellan den underliggande tillgångens referenspris och produktens stop loss-nivå. Riskbufferten visar hur mycket den underliggande tillgången är tillåten att stiga/falla i värde innan produkten stoppas ut. Riskbufferten är indikativt uträknad av Nordnet efter bästa förmåga baserat på tillgängliga marknadsdata om produkten samt den underliggande tillgångens referenspris.

      Finansieringsnivå
      Finansieringsnivån är en viktig parameter när man ska beräkna en Mini Futures värde, eftersom det är den som bestämmer hävstången. För en Mini Long gäller att ju högre finansieringsnivån är i relation till den underliggande tillgångens pris, desto högre blir hävstången. Och för en Mini Short gäller att ju lägre finansieringsnivån är i relation till den underliggande tillgången, desto högre blir hävstången.

      Spread%
      Spread är skillnaden mellan bästa köppris och bästa säljpris i orderdjupet.

      Underliggande
      Underliggande
      Idag %
      Idag +/-
      Senast
      Köp
      Sälj
      Högst
      Lägst
      Omsatt
      Tid
      OilOilOil 0 % 0 USD 42.7821 42,839942,782123:21:40    
      Mini Futures
      Land
      Riktning
      Underliggande
      Köp
      Sälj
      MINI S OLJA NORDNET 117MINI S OLJA NORDNET 117MINI S OLJA NORDNET 117KortOljaOlja
      0.8
      91.03 93.85 112 % 0 %
           
      MINI S OLJA NORDNET 82MINI S OLJA NORDNET 82MINI S OLJA NORDNET 82KortOljaOlja
      0.9
      89.31 92.07 108 % 0 %
           
      MINI S OLJA NORDNET 118MINI S OLJA NORDNET 118MINI S OLJA NORDNET 118KortOljaOlja
      0.9
      88.27 91 106 % 0 %
           
      MINI S OLJA NORDNET 119MINI S OLJA NORDNET 119MINI S OLJA NORDNET 119KortOljaOlja
      0.9
      87.35 90.05 104 % 0 %
           
      MINI S OLJA NORDNET 120MINI S OLJA NORDNET 120MINI S OLJA NORDNET 120KortOljaOlja
      0.9
      86.43 89.1 102 % 0 %
           
      MINI S OLJA NORDNET 121MINI S OLJA NORDNET 121MINI S OLJA NORDNET 121KortOljaOlja
      0.9
      85.51 88.15 99 % 0 %
           
      MINI S OLJA NORDNET 122MINI S OLJA NORDNET 122MINI S OLJA NORDNET 122KortOljaOlja
      1
      84.59 87.2 97 % 0 %
           
      MINI S OLJA NORDNET 104MINI S OLJA NORDNET 104MINI S OLJA NORDNET 104KortOljaOlja
      1
      83.58 86.16 95 % 0 %
           
      MINI S OLJA NORDNET 105MINI S OLJA NORDNET 105MINI S OLJA NORDNET 105KortOljaOlja
      1
      82.67 85.23 93 % 0 %
           
      MINI S OLJA NORDNET 90MINI S OLJA NORDNET 90MINI S OLJA NORDNET 90KortOljaOlja
      1
      81.25 83.76 89 % 0 %
           
      MINI S OLJA NORDNET 123MINI S OLJA NORDNET 123MINI S OLJA NORDNET 123KortOljaOlja
      1.1
      80.16 82.63 87 % 0 %
           
      MINI S OLJA NORDNET 124MINI S OLJA NORDNET 124MINI S OLJA NORDNET 124KortOljaOlja
      1.1
      79.23 81.68 85 % 0 %
           
      MINI S OLJA NORDNET 125MINI S OLJA NORDNET 125MINI S OLJA NORDNET 125KortOljaOlja
      1.1
      78.31 80.73 83 % 0 %
           
      MINI S OLJA NORDNET 126MINI S OLJA NORDNET 126MINI S OLJA NORDNET 126KortOljaOlja
      1.2
      77.39 79.78 81 % 0 %
           
      MINI S OLJA NORDNET 127MINI S OLJA NORDNET 127MINI S OLJA NORDNET 127KortOljaOlja
      1.2
      76.47 78.83 78 % 0 %
           
      MINI S OLJA NORDNET 128MINI S OLJA NORDNET 128MINI S OLJA NORDNET 128KortOljaOlja
      1.2
      75.55 77.88 76 % 0 %
           
      MINI S OLJA NORDNET 129MINI S OLJA NORDNET 129MINI S OLJA NORDNET 129KortOljaOlja
      1.3
      74.62 76.93 74 % 0 %
           
      MINI S OLJA NORDNET 226MINI S OLJA NORDNET 226MINI S OLJA NORDNET 226KortOljaOlja
      1.3
      73.47 75.74 71 % 0 %
           
      MINI S OLJA NORDNET 227MINI S OLJA NORDNET 227MINI S OLJA NORDNET 227KortOljaOlja
      1.3
      72.51 74.75 69 % 0 %
           
      MINI S OLJA NORDNET 228MINI S OLJA NORDNET 228MINI S OLJA NORDNET 228KortOljaOlja
      1.4
      71.55 73.76 67 % 0 %
           
      MINI S OLJA NORDNET 229MINI S OLJA NORDNET 229MINI S OLJA NORDNET 229KortOljaOlja
      1.4
      70.59 72.78 65 % 0 %
           
      MINI S OLJA NORDNET 230MINI S OLJA NORDNET 230MINI S OLJA NORDNET 230KortOljaOlja
      1.5
      69.64 71.79 62 % 0 %
           
      MINI S OLJA NORDNET 231MINI S OLJA NORDNET 231MINI S OLJA NORDNET 231KortOljaOlja
      1.5
      68.68 70.8 60 % 0 %
           
      MINI S OLJA NORDNET 232MINI S OLJA NORDNET 232MINI S OLJA NORDNET 232KortOljaOlja
      1.6
      67.72 69.81 58 % 0 %
           
      MINI S OLJA NORDNET 233MINI S OLJA NORDNET 233MINI S OLJA NORDNET 233KortOljaOlja
      1.7
      66.76 68.83 56 % 0 %