Mini Futures

Ordlista

Riktning
Lång = Instrumentet utvecklas positivt när den underliggande tillgången stiger och utvecklas negativt när den underliggande tillgången faller.
Kort = Instrumentet utvecklas positivt när den underliggande tillgången faller och utvecklas negativt när den underliggande tillgången stiger.

Underliggande
Den underliggande tillgång den finansiella produkten bygger på.

Hävstång
Produktens indikativa hävstång. Hävstången kan förklaras som exponeringen mot den underliggande tillgången i förhållande till kapitalinsatsens storlek. Hävstången är indikativt uträknad av Nordnet efter bästa förmåga baserat på tillgängliga marknadsdata om produkten samt den underliggande tillgångens referenspris.

Stop Loss
Stop loss-nivå är en angiven nivå och skulle den underliggande tillgången nå denna nivå kommer produkten att avslutas automatiskt (det sker då en s.k. knockout-händelse) och ett eventuellt restvärde beräknas.

Riskbuffert
Avstånd i procent mellan den underliggande tillgångens referenspris och produktens stop loss-nivå. Riskbufferten visar hur mycket den underliggande tillgången är tillåten att stiga/falla i värde innan produkten stoppas ut. Riskbufferten är indikativt uträknad av Nordnet efter bästa förmåga baserat på tillgängliga marknadsdata om produkten samt den underliggande tillgångens referenspris.

Finansieringsnivå
Finansieringsnivån är en viktig parameter när man ska beräkna en Mini Futures värde, eftersom det är den som bestämmer hävstången. För en Mini Long gäller att ju högre finansieringsnivån är i relation till den underliggande tillgångens pris, desto högre blir hävstången. Och för en Mini Short gäller att ju lägre finansieringsnivån är i relation till den underliggande tillgången, desto högre blir hävstången.

Spread%
Spread är skillnaden mellan bästa köppris och bästa säljpris i orderdjupet.

Sök
Valuta
  Tillgångsklass
   Region/Land
    Underliggande
    Alla
    Riktning
     Hävstång
      Resultat: 1731 st
      Ordlista

      Riktning
      Lång = Instrumentet utvecklas positivt när den underliggande tillgången stiger och utvecklas negativt när den underliggande tillgången faller.
      Kort = Instrumentet utvecklas positivt när den underliggande tillgången faller och utvecklas negativt när den underliggande tillgången stiger.

      Underliggande
      Den underliggande tillgång den finansiella produkten bygger på.

      Hävstång
      Produktens indikativa hävstång. Hävstången kan förklaras som exponeringen mot den underliggande tillgången i förhållande till kapitalinsatsens storlek. Hävstången är indikativt uträknad av Nordnet efter bästa förmåga baserat på tillgängliga marknadsdata om produkten samt den underliggande tillgångens referenspris.

      Stop Loss
      Stop loss-nivå är en angiven nivå och skulle den underliggande tillgången nå denna nivå kommer produkten att avslutas automatiskt (det sker då en s.k. knockout-händelse) och ett eventuellt restvärde beräknas.

      Riskbuffert
      Avstånd i procent mellan den underliggande tillgångens referenspris och produktens stop loss-nivå. Riskbufferten visar hur mycket den underliggande tillgången är tillåten att stiga/falla i värde innan produkten stoppas ut. Riskbufferten är indikativt uträknad av Nordnet efter bästa förmåga baserat på tillgängliga marknadsdata om produkten samt den underliggande tillgångens referenspris.

      Finansieringsnivå
      Finansieringsnivån är en viktig parameter när man ska beräkna en Mini Futures värde, eftersom det är den som bestämmer hävstången. För en Mini Long gäller att ju högre finansieringsnivån är i relation till den underliggande tillgångens pris, desto högre blir hävstången. Och för en Mini Short gäller att ju lägre finansieringsnivån är i relation till den underliggande tillgången, desto högre blir hävstången.

      Spread%
      Spread är skillnaden mellan bästa köppris och bästa säljpris i orderdjupet.

      Mini Futures
      Land
      Riktning
      Underliggande
      Köp
      Sälj
      MINI S OLIE NORDNET D123MINI S OLIE NORDNET D123MINI S OLIE NORDNET D123KortOljaOlja
      4.3
      47.32 48.78 19 % 0.38 %60,8161,04
           
      MINI S OLIE NORDNET D124MINI S OLIE NORDNET D124MINI S OLIE NORDNET D124KortOljaOlja
      3.5
      49.25 50.77 24 % 0 %
           
      MINI S OLIE NORDNET D125MINI S OLIE NORDNET D125MINI S OLIE NORDNET D125KortOljaOlja
      3
      51.18 52.77 29 % 0 %
           
      MINI S OLIE NORDNET D126MINI S OLIE NORDNET D126MINI S OLIE NORDNET D126KortOljaOlja
      2.6
      53.12 54.76 34 % 0 %
           
      MINI S OLIE NORDNET D127MINI S OLIE NORDNET D127MINI S OLIE NORDNET D127KortOljaOlja
      2.3
      55.05 56.75 39 % 0 %
           
      MINI S OLIE NORDNET D128MINI S OLIE NORDNET D128MINI S OLIE NORDNET D128KortOljaOlja
      2.1
      56.98 58.75 44 % 0 %
           
      MINI S OLIE NORDNET D129MINI S OLIE NORDNET D129MINI S OLIE NORDNET D129KortOljaOlja
      1.9
      58.92 60.74 49 % 0 %
           
      MINI S OLIE NORDNET D35MINI S OLIE NORDNET D35MINI S OLIE NORDNET D35KortOljaOlja
      0.9
      82.02 84.56 107 % 0 %
           
      MINI S OLIE NORDNET D46MINI S OLIE NORDNET D46MINI S OLIE NORDNET D46KortOljaOlja
      0.7
      90.8 93.61 129 % 0 %
           
      MINI S OLIE NORDNET D70MINI S OLIE NORDNET D70MINI S OLIE NORDNET D70KortOljaOlja
      0.8
      86.7 89.38 119 % 0 %
           
      MINI S OLIE NORDNET D71MINI S OLIE NORDNET D71MINI S OLIE NORDNET D71KortOljaOlja
      0.8
      85.77 88.43 117 % 0 %
           
      MINI S OLIE NORDNET D72MINI S OLIE NORDNET D72MINI S OLIE NORDNET D72KortOljaOlja
      0.8
      84.85 87.47 114 % 0 %
           
      MINI S OLIE NORDNET D73MINI S OLIE NORDNET D73MINI S OLIE NORDNET D73KortOljaOlja
      0.8
      83.93 86.52 112 % 0 %
           
      MINI S OLIE NORDNET D74MINI S OLIE NORDNET D74MINI S OLIE NORDNET D74KortOljaOlja
      0.9
      83 85.57 110 % 0 %
           
      MINI S OLIE NORDNET D75MINI S OLIE NORDNET D75MINI S OLIE NORDNET D75KortOljaOlja
      0.9
      81.16 83.67 105 % 0 %
           
      MINI S OLIE NORDNET D76MINI S OLIE NORDNET D76MINI S OLIE NORDNET D76KortOljaOlja
      0.9
      80.23 82.71 103 % 0 %
           
      MINI S OLIE NORDNET D77MINI S OLIE NORDNET D77MINI S OLIE NORDNET D77KortOljaOlja
      0.9
      79.31 81.76 100 % 0 %
           
      MINI S OLIE NORDNET D78MINI S OLIE NORDNET D78MINI S OLIE NORDNET D78KortOljaOlja
      1
      78.38 80.81 98 % 0 %
           
      MINI S OLIE NORDNET D79MINI S OLIE NORDNET D79MINI S OLIE NORDNET D79KortOljaOlja
      1
      76.71 79.08 94 % 0 %
           
      MINI S OLIE NORDNET D80MINI S OLIE NORDNET D80MINI S OLIE NORDNET D80KortOljaOlja
      1
      75.78 78.12 91 % 0 %
           
      MINI S OLIE NORDNET D81MINI S OLIE NORDNET D81MINI S OLIE NORDNET D81KortOljaOlja
      1.1
      74.86 77.17 89 % 0 %
           
      MINI S OMX NORDNET D01MINI S OMX NORDNET D01MINI S OMX NORDNET D01KortOMX Stockholm 30 IndexOMX Stockholm 30 Index
      5.1
      1997.38 2038.15 17 % 0 %
           
      MINI S OMX NORDNET D39MINI S OMX NORDNET D39MINI S OMX NORDNET D39KortOMX Stockholm 30 IndexOMX Stockholm 30 Index
      8
      1880.03 1918.4 10 % 0 %
           
      MINI S OMX NORDNET D40MINI S OMX NORDNET D40MINI S OMX NORDNET D40KortOMX Stockholm 30 IndexOMX Stockholm 30 Index
      7.4
      1899.32 1938.09 11 % 0 %
           
      MINI S OMX NORDNET D41MINI S OMX NORDNET D41MINI S OMX NORDNET D41KortOMX Stockholm 30 IndexOMX Stockholm 30 Index
      6.8
      1918.62 1957.77 12 % 0 %