Hoppa till huvudinnehållet
1644 resultat
Populära filter
1644 resultat
−3,29%
+4,11%
+2,99%
+20,95%
+49,03%
+81,45%
+38,88%
+49,52%
+49,14%
+0,68%
−0,03%
+3,66%
+24,65%
+47,19%
+68,60%
+81,84%
+92,84%
+46,90%
−1,23%
+0,38%
+0,84%
+21,68%
+40,06%
+65,95%
+77,29%
+85,29%
+36,72%
+0,37%
+3,85%
−1,15%
+18,58%
+36,62%
+57,33%
+31,18%
+30,21%
+28,49%
−0,66%
−0,43%
+3,20%
+22,24%
+29,73%
+23,15%
+41,55%
+60,60%
+77,63%
−1,59%
+4,65%
−5,75%
+9,43%
+27,67%
+40,35%
+54,53%
+87,98%
+42,99%
−2,27%
+4,15%
−4,66%
+10,03%
+27,03%
+44,98%
+68,87%
+91,07%
+133,93%
−0,02%
+3,00%
−8,95%
+4,45%
+26,86%
+8,10%
−1,86%
+16,01%
+2,01%
+1,90%
+4,36%
−6,27%
+4,86%
+24,50%
+14,48%
+3,84%
+18,39%
+10,89%
−1,98%
−8,02%
−5,94%
+10,26%
+24,18%
+18,09%
+37,15%
+1,84%
+26,48%
+0,13%
+2,37%
−1,47%
+10,24%
+23,99%
+26,25%
−7,28%
+5,05%
+20,13%
−0,57%
+4,39%
−5,11%
+7,66%
+23,39%
+21,54%
+11,52%
+26,55%
+24,28%
−1,13%
+2,54%
−9,15%
+1,17%
+22,61%
+0,25%
−20,88%
−6,32%
−24,88%
−0,56%
0,00%
+0,57%
+20,17%
+22,50%
+10,37%
+22,75%
+36,57%
+47,01%
−1,08%
+5,19%
−6,90%
+4,55%
+22,44%
+14,65%
+1,65%
+32,39%
+42,66%
+0,47%
+3,15%
−5,63%
+5,49%
+22,09%
+15,58%
−2,49%
+4,54%
−0,04%
−1,08%
+5,74%
−6,68%
+4,11%
+21,80%
+14,47%
+1,90%
+32,45%
+42,05%
+1,04%
+3,00%
−6,24%
+7,62%
+21,71%
+28,55%
+53,61%
+60,46%
+103,40%
−1,30%
−7,27%
−8,03%
+5,93%
+21,01%
+8,17%
+5,71%
−34,93%
−30,79%
+1,13%
+3,40%
−5,22%
+5,24%
+20,86%
+16,36%
+4,84%
+27,10%
+14,61%
−2,79%
+3,77%
−8,07%
+2,81%
+20,81%
+15,70%
+15,46%
+39,58%
+25,67%
+1,13%
+3,40%
−5,23%
+5,20%
+20,79%
+16,09%
+4,44%
+27,53%
+14,44%
−2,18%
−2,59%
−4,48%
+7,14%
+20,42%
+48,50%
+54,44%
+111,37%
+206,11%
−3,00%
−3,14%
−5,98%
+5,11%
+19,52%
+44,98%
+44,37%
+89,64%
+196,81%
−0,91%
+4,76%
−10,97%
−0,49%
+19,18%
−1,68%
−4,93%
+15,63%
−6,91%
0,00%
-
+7,34%
+8,24%
+19,14%
−1,76%
-
-
-
−1,46%
+5,00%
−6,46%
+2,69%
+18,43%
+9,72%
−7,95%
+10,18%
+13,52%
+0,78%
+3,55%
−2,92%
+1,25%
+17,38%
+22,05%
+62,76%
+99,89%
-
+0,89%
+3,33%
−7,66%
+2,85%
+17,24%
+7,49%
−7,86%
+5,38%
+16,13%
+0,01%
+1,04%
+6,76%
+5,17%
+17,01%
+4,20%
−0,50%
−0,19%
+16,50%
−1,03%
+7,93%
−9,96%
+0,37%
+16,63%
−9,23%
−10,14%
+6,23%
+5,12%
−1,31%
+5,39%
−7,01%
+1,50%
+16,40%
+8,47%
−15,02%
−5,06%
+1,25%
−0,29%
−1,79%
+5,70%
+9,47%
+16,27%
+24,10%
-
-
-
−3,37%
+1,66%
−2,61%
+6,94%
+15,88%
+25,89%
+29,97%
+44,15%
+51,99%
+1,97%
+5,11%
−4,58%
+8,28%
+15,46%
+11,18%
+36,00%
+48,00%
+250,94%
−0,29%
−1,76%
+5,40%
+9,00%
+15,27%
+23,07%
+23,78%
+20,53%
+2,29%
−1,67%
+4,35%
−7,96%
+0,53%
+14,69%
+8,03%
+3,38%
+19,57%
+25,00%
+1,25%
−1,32%
+3,87%
+5,87%
+14,17%
+2,52%
−33,35%
−41,36%
-
−1,96%
+2,25%
−15,37%
−0,54%
+14,04%
+13,28%
+57,02%
+77,60%
+27,99%
−2,73%
+1,05%
−6,31%
+9,04%
+13,78%
+26,40%
+42,24%
+79,64%
+122,70%
−1,15%
−1,53%
+1,48%
+12,09%
+13,70%
+11,88%
+19,54%
+12,35%
+42,25%
−0,56%
+0,06%
−0,22%
+7,35%
+13,13%
+34,62%
+8,72%
+9,06%
+44,85%
−0,29%
+6,08%
−14,78%
−0,97%
+12,11%
+15,01%
+87,67%
+124,32%
+64,29%
−1,34%
−1,41%
−2,36%
+4,05%
+11,25%
+40,83%
+37,74%
+82,99%
+197,30%
−0,72%
+1,35%
−1,83%
+4,07%
+10,95%
+28,22%
+17,89%
+10,87%
-
-
-
+5,25%
+10,26%
+10,74%
+1,23%
-
-
-
+0,50%
+4,63%
−9,81%
−0,25%
+10,48%
+3,38%
−1,13%
+13,99%
+16,58%
−0,41%
−1,71%
+3,81%
+6,09%
+9,71%
+19,16%
+5,08%
+20,26%
+48,39%
−0,41%
−1,71%
+3,79%
+6,04%
+9,61%
+18,90%
+4,06%
+17,88%
+44,02%
−0,41%
−1,70%
+3,81%
+5,99%
+9,56%
+18,99%
+5,31%
+20,81%
+50,37%
+0,50%
−0,02%
+2,49%
+5,77%
+9,55%
+16,25%
+12,43%
+27,11%
+72,60%
+4,25%
+3,61%
−16,10%
−1,44%
+9,14%
−1,27%
+54,50%
+42,43%
−8,44%
+4,25%
+3,61%
−16,10%
−1,45%
+9,13%
−1,27%
+54,30%
+42,35%
−8,76%
−1,48%
+5,45%
−9,08%
−3,74%
+9,04%
+7,60%
−7,94%
+4,20%
+7,22%
+0,38%
−0,26%
+3,89%
+5,81%
+8,85%
+18,39%
+4,07%
+17,11%
+40,68%
−0,56%
−2,00%
+3,46%
+5,39%
+8,83%
+18,00%
+4,08%
+18,49%
+53,44%
−0,97%
+1,32%
−0,24%
+9,18%
+8,51%
+21,81%
+20,85%
+45,30%
-
−2,76%
+0,09%
−5,48%
+2,51%
+8,01%
+23,29%
+96,21%
+104,08%
-
−1,73%
+0,51%
−2,36%
+9,43%
+7,73%
+26,39%
+29,19%
+55,55%
+173,95%
−1,39%
+0,61%
−1,92%
+9,78%
+7,67%
+26,87%
+29,60%
+55,87%
+175,00%
−0,58%
−0,03%
−1,43%
+0,13%
+7,64%
+7,96%
+20,97%
+32,82%
+156,18%
−0,47%
−1,87%
+3,32%
+4,59%
+7,42%
+17,22%
+7,93%
+23,79%
+77,14%
+0,23%
+4,41%
+2,64%
+0,71%
+7,29%
+17,13%
−1,87%
+13,30%
+91,91%
−1,33%
−0,94%
−4,55%
+2,21%
+6,94%
+21,90%
+32,90%
+59,50%
+284,66%
−0,12%
−1,07%
−0,61%
+2,43%
+6,51%
+12,27%
−9,36%
+4,15%
+48,42%
−0,42%
−1,68%
−7,32%
−2,66%
+6,34%
+13,74%
+15,36%
+37,40%
-
−0,85%
−2,11%
+1,98%
+3,90%
+6,33%
+9,55%
−8,81%
−15,69%
-
−0,32%
−1,77%
+3,87%
+3,89%
+5,84%
+13,62%
+4,57%
+17,57%
-
−2,53%
+0,99%
−0,19%
−4,28%
+5,73%
+5,16%
+20,70%
+45,69%
+165,52%
−0,72%
+2,49%
−8,22%
−4,14%
+5,71%
+10,94%
+6,30%
+16,99%
+37,93%
−0,89%
+1,18%
−9,59%
−0,05%
+5,69%
+19,72%
+30,93%
+59,88%
+124,08%
0,00%
-
+2,73%
+5,27%
+5,55%
+1,33%
-
-
-
-
-
+2,73%
+5,27%
+5,55%
+1,33%
-
-
-
−1,20%
+1,53%
−2,01%
+2,33%
+5,54%
+18,88%
+37,17%
+61,15%
+174,25%
0,00%
-
+1,08%
+5,36%
+5,50%
+6,64%
-
-
-
−1,94%
+0,96%
−1,32%
+7,74%
+5,22%
+19,74%
+19,80%
+44,62%
+179,68%
−1,45%
+1,50%
−0,49%
−1,06%
+5,13%
+16,28%
+33,64%
+58,21%
+154,23%
+1,01%
+4,87%
−4,52%
+7,15%
+4,91%
+20,63%
-
-
-
−0,37%
+0,91%
+0,35%
−3,34%
+4,61%
+12,75%
−8,50%
+12,93%
+88,47%
−0,82%
+0,91%
−1,80%
−3,01%
+4,61%
+11,73%
+3,84%
+9,22%
+73,97%
−0,59%
−1,97%
+2,61%
+2,99%
+4,57%
+12,81%
+4,55%
-
-
−2,15%
+2,13%
−1,00%
−3,06%
+4,56%
+12,86%
+26,00%
+31,55%
+174,49%
−0,20%
−0,97%
+1,46%
+5,34%
+4,52%
+4,52%
+4,63%
+6,48%
+33,90%
−2,18%
+0,32%
+0,49%
−4,18%
+4,44%
+14,61%
+13,35%
+31,23%
+138,20%
−1,20%
+2,80%
−9,23%
+2,70%
+4,29%
+21,21%
+27,61%
+67,44%
-
+0,24%
+0,11%
+0,49%
−0,91%
+4,27%
+9,23%
+2,93%
+11,95%
+40,93%
−0,05%
+0,14%
+0,36%
+3,60%
+4,18%
+8,94%
+19,93%
+28,00%
-
−1,62%
−0,76%
−4,64%
−1,11%
+4,03%
+32,86%
+34,00%
+43,79%
+192,15%
−1,11%
+1,03%
−1,04%
−7,45%
+4,03%
+13,72%
−0,23%
+28,99%
+80,42%
−0,54%
+1,14%
−2,10%
−6,87%
+4,02%
+7,98%
-
-
-
−0,40%
−2,25%
+0,94%
+2,46%
+3,83%
+14,84%
+9,78%
+25,96%
-
−1,98%
−0,38%
−2,70%
+0,98%
+3,76%
+18,53%
+18,51%
+36,78%
+151,29%
−3,37%
−1,57%
−5,37%
−1,09%
+3,58%
-
-
-
-
−0,73%
−1,91%
+1,54%
+1,67%
+3,52%
+11,63%
+7,18%
+32,24%
-
−0,18%
+0,29%
−2,21%
−3,84%
+3,43%
+10,84%
+8,12%
+24,93%
+119,10%
−0,55%
−2,31%
+0,47%
+1,72%
+3,35%
+13,87%
+5,50%
+23,02%
+74,37%
−3,24%
−1,18%
−4,81%
−1,37%
+3,32%
+14,37%
+28,16%
+55,58%
+222,35%
−3,89%
−0,82%
−6,05%
+0,91%
+3,23%
+21,10%
+50,36%
+90,20%
+314,90%
−0,47%
−1,99%
+2,00%
+1,59%
+3,20%
+12,06%
+5,10%
+25,20%
+89,62%
−1,01%
+4,18%
−6,91%
+4,45%
+3,14%
+17,28%
+41,34%
+69,66%
+170,09%
1644 resultat
Visa