Hoppa till huvudinnehållet
1634 resultat
Populära filter
1634 resultat

Vi vill bara påminna om att ditt sparande kan gå upp och ner. Även om sparande i fonder historiskt gett god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning. Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.
Turkiet
+105,59%
2,2%
5 stars
6
70%
4 250
Turkiet
+70,82%
2,23%
3 stars
8
80%
142
Övriga aktiefonder
+41,34%
2,21%
0 stars
6
70%
409
USA, småbolag
+33,30%
1,6%
4 stars
8
80%
1 172
Latinamerika
+32,40%
1,6%
3 stars
9
75%
1 183
Östeuropa ex Ryssland
+30,00%
2,4%
3 stars
8
70%
295
Östeuropa ex Ryssland
+29,80%
2,4%
4 stars
8
80%
806
Branschfond, bioteknik
+29,63%
2,7%
2 stars
9
80%
160
Branschfond, ny teknik
+29,06%
1,3%
5 stars
8
80%
9 261
Global, tillväxtbolag
+28,41%
0%
0 stars
6
80%
932
Indien
+27,48%
1,97%
1 star
6
70%
472
Ränte - övriga obligationer
+27,42%
1,37%
0 stars
6
70%
198
Branschfond, bioteknik
+27,39%
1,81%
3 stars
8
80%
1 970
Latinamerika
+26,75%
2,1%
3 stars
6
75%
316
Branschfond, ny teknik
+26,75%
0,4%
0 stars
6
80%
11 234
Latinamerika
+26,72%
1,89%
3 stars
6
70%
65
Italien
+26,40%
1,9%
3 stars
8
70%
467
Latinamerika
+25,95%
1,8%
4 stars
6
75%
520
Global, tillväxtbolag
+25,89%
0%
0 stars
6
75%
308
Japan
+25,41%
1,7%
3 stars
8
80%
70
Europa, tillväxtbolag
+25,20%
1,8%
4 stars
8
85%
108
Tillväxtmarknader, små-/medelstora bolag
+25,19%
1,9%
5 stars
8
75%
902
lång/kort, övriga
+25,05%
2,42%
0 stars
6
70%
103
Euroland
+24,93%
1,75%
3 stars
8
80%
149
Europa, mix bolag
+24,91%
1,7%
4 stars
9
80%
30
Branschfond, läkemedel
+24,73%
1,66%
3 stars
8
80%
1 054
Italien
+24,61%
1,59%
3 stars
8
80%
51
Global, tillväxtbolag
+24,51%
1,84%
3 stars
8
80%
4 605
Europa, tillväxtbolag
+24,47%
1,7%
4 stars
8
80%
42
Tillväxtmarknader, små-/medelstora bolag
+24,33%
1,4%
3 stars
8
60%
486
Euroland
+24,14%
1,9%
0 stars
8
80%
107
Euroland
+24,13%
1,9%
3 stars
8
85%
100
Branschfond, bioteknik
+24,06%
2,1%
3 stars
8
80%
1 287
USA, tillväxtbolag
+24,04%
1,55%
3 stars
8
85%
196
Branschfond, ny teknik
+24,01%
1,98%
4 stars
8
80%
1 028
Europa, flexibel storlek bolag
+23,87%
1,74%
4 stars
8
80%
636
Japan
+23,84%
1,4%
3 stars
8
85%
700
Branschfond, bioteknik
+23,83%
2,63%
0 stars
8
80%
70
Europa, tillväxtbolag
+23,81%
1,8%
4 stars
8
85%
283
Branschfond, ny teknik
+23,78%
1,71%
4 stars
8
80%
7 377
Japan, små-/medelstora bolag
+23,70%
2,05%
3 stars
8
80%
50
Europa, tillväxtbolag
+23,63%
1,8%
3 stars
8
85%
97
Euroland
+23,52%
1,72%
4 stars
8
85%
234
Branschfond, konsument
+23,36%
1,9%
4 stars
8
70%
406
Europa, tillväxtbolag
+23,31%
1,8%
4 stars
8
85%
1 215
Branschfond, ny energi
+23,21%
2%
4 stars
9
80%
5 315
Östeuropa ex Ryssland
+23,08%
2,4%
2 stars
8
80%
404
Europa, tillväxtbolag
+23,04%
1,85%
3 stars
8
85%
167
Japan
+23,03%
1,11%
4 stars
8
80%
188
USA, småbolag
+23,02%
1,75%
3 stars
8
80%
1 010
Japan
+23,00%
1,8%
3 stars
6
85%
140
Branschfond, ny teknik
+22,91%
1,9%
5 stars
8
80%
5 586
Branschfond, läkemedel
+22,64%
2,17%
2 stars
8
80%
149
Japan
+22,62%
1,6%
3 stars
8
80%
79
Östeuropa ex Ryssland
+22,61%
2,19%
5 stars
-
75%
1 123
Brasilien
+22,50%
1,8%
3 stars
6
70%
233
USA, tillväxtbolag
+22,40%
1,64%
1 star
8
80%
5 107
Japan
+22,37%
2,01%
3 stars
8
0%
17
USA, mix bolag
+22,35%
1,68%
4 stars
8
85%
75
Global, flexibel
+22,30%
1,57%
4 stars
8
85%
2 036
Europa, mix bolag
+22,22%
1,55%
3 stars
8
85%
101
Europa, mix bolag
+22,17%
1,5%
4 stars
8
85%
102
Latinamerika
+22,13%
2,07%
4 stars
6
75%
240
Branschfond, konsument
+22,06%
2,05%
3 stars
8
80%
94
Global, mix bolag
+22,05%
1,3%
3 stars
-
85%
30
Branschfond, ny teknik
+21,98%
1,9%
3 stars
8
80%
186
Sverige
+21,83%
0,9%
5 stars
8
85%
9 831
Global, mix bolag
+21,80%
1,92%
4 stars
8
0%
27
Indien
+21,79%
1,85%
3 stars
6
70%
833
Latinamerika
+21,71%
2,07%
4 stars
6
70%
262
Norden
+21,69%
1,67%
3 stars
8
85%
85
Latinamerika
+21,63%
2,05%
4 stars
8
70%
49
Europa, mix bolag
+21,63%
1,79%
4 stars
8
80%
28
Europa, mix bolag
+21,59%
1,79%
4 stars
8
80%
312
Euroland
+21,50%
1,98%
3 stars
8
85%
115
Branschfond, läkemedel
+21,46%
2,17%
3 stars
8
70%
23
Latinamerika
+21,44%
2,2%
4 stars
8
70%
23
Japan
+21,44%
1,98%
2 stars
8
85%
19
Global, stor utdelning
+21,44%
1,72%
3 stars
8
85%
335
Europa, mix bolag
+21,41%
0,25%
3 stars
8
85%
245
Japan, flexibel storlek bolag
+21,30%
1,84%
3 stars
8
85%
150
Europa, mix bolag
+21,27%
0,2%
4 stars
8
85%
1 676
Optioner, tidsbestämda
+21,19%
1,21%
0 stars
8
0%
17
USA, mix bolag
+21,15%
1,66%
3 stars
8
85%
47
Global, mix bolag
+21,09%
1,9%
3 stars
8
85%
25
Branschfond, miljö
+21,09%
1,83%
3 stars
9
85%
820
Japan
+20,90%
0,21%
3 stars
8
85%
6 497
Europa, mix bolag
+20,89%
0,67%
4 stars
8
85%
1 484
Danmark
+20,81%
0,2%
4 stars
8
85%
83 520
Japan
+20,77%
0,25%
3 stars
8
85%
154
Europa, mix bolag
+20,71%
1,23%
4 stars
8
85%
166
Global, tillväxtbolag
+20,71%
1,64%
5 stars
8
80%
151
Europa, tillväxtbolag
+20,68%
1,72%
3 stars
8
85%
574
Global, små/medelstora bolag
+20,64%
1,74%
4 stars
6
70%
344
Euroland
+20,63%
1,69%
4 stars
8
80%
257
Ränte - globala obligationer, högrisk
+20,61%
0,74%
5 stars