Captor Dahlia Green Bond B

Ränte - SEK obligationer,företag
Utveckling 1 år+ 0.04 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-09-29)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
204.21 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.02 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
1000000 SEK
Belåningsgrad
0 %
Årlig avgift
0.4 %
Varav förvaltningsavgift
0.4 %
Resultatbaserad avgift
Ca
Captor Dahlia Green Bond B

Captor Dahlia Green Bond är en aktivt förvaltad obligationsfond som investerar i så kallade gröna obligationer. Med en grön obligation avses en obligation eller andra räntebärande finansiella tillgångar där likviden används för att finansiera eller refinansiera projekt som har en positiv miljöpåverkan. Fonden använder derivat för att optimera räntekomponenten med avseende på räntekurva och valuta. Vidare öppnar fonden upp kreditkomponenten mot en global marknad.

ISIN
SE0011337187
Kategori
Ränte - SEK obligationer,företag
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
16 maj 2019

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Daniel Karlgren
Förvaltat fonden sedan
2 juli 2018
Captor Fund Management ABBirger Jarlsgatan 4114 34 Stockholm
08-7010100http://www.captor.se
Lång ränta
95.7 %
Övrigt
3.2 %
Kort ränta
1.2 %
Swedish Covered Bond Corporation 0.75%
3.5 %
Snam S.p.A. 0.75%
3.2 %
DnB Boligkreditt AS 0.75%
3.1 %
Basf Se 0.25%
2.6 %
Stockholm Exergi Loan 113
2.6 %
Humlegarden AB
2.4 %
Electrolux (Ab) 1.1%
2.4 %
Kungsleden AB
2.2 %
E.ON SE 0.38%
2.1 %
Jernhusen loan 126 GB
2.0 %