CF Företagsobligationsfond A

Ränte - SEK obligationer,företag
Utveckling 1 år+ 1.86 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2019-12-06)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
105.02 SEK
Kursförändring en dag
0 %
Jämför
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den ska skickas samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den skickas nästföljande handelsdag och NAV-kursen kan ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
0.42 %
Varav förvaltningsavgift
0.4 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
85 %
CF
CF Företagsobligationsfond A

Fonden investerar huvudsakligen i obligationer utgivna av företag som till största delen verkar på den nordiska marknaden. Obligationerna fonden placerar i ska lägst ha kreditvärderingsbetyget BBB- enligt Standard & Poors’ skala eller motsvarande från annat kreditvärderingsinstitut. Fonden kan också investera i obligationer utan officiellt kreditvärderingsbetyg som fondbolaget bedömer har en likvärdig kreditkvalitet. Fondens placeringar skall ha en genomsnittlig räntebindningstid inom intervallet 0 till 2 år. Fonden är valutasäkrad till svenska kronor (SEK).

ISIN
SE0001713678
Kategori
Ränte - SEK obligationer,företag
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
21 april 2006

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Mona Stenmark
Förvaltat fonden sedan
2 december 2019
Carnegie Fonder ABRegeringsgatan 56103 97 Stockholm
+46 8 12 15 50 00http://www.carnegiefonder.se
Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda tjänsterna, accepterar du att vi använder cookies.Läs mer