Handelsbanken Sverige Index Criteria

Sverige
Utveckling 1 år+ 5.47 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-10-30)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
320.76 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.43 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
85 %
Årlig avgift
0.65 %
Varav förvaltningsavgift
0.65 %
Resultatbaserad avgift
Ha
Handelsbanken Sverige Index Criteria

Fonden är en indexfond och har som mål att följa utvecklingen i indexet SIX SRI Sweden Index GI så nära som möjligt. Fonden placerar i aktier enligt detta index. Indexet består av samtliga bolag som är inregistrerade på Stockholmsbörsen, exklusive de bolag som ej uppfyller hållbarhetskraven. Med aktie som ingår i index avses en stamaktie i bolag som ingår i index. Indexet kommer att efterbildas genom fysisk replikering. Den valda metoden för efterbildning innebär att fonden placerar direkt i de aktier som ingår i indexet, dvs. full replikering.

ISIN
SE0001466368
Kategori
Sverige
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
28 juni 2005

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Anders Dolata
Förvaltat fonden sedan
28 juni 2005
Handelsbanken Fonder ABBLASIEHOLMSTORG 12106 70 Stockholm
+46 8 7011000http://www.handelsbanken.se/fonder
Aktier
100.1 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 96.1 %
Euroland 1.9 %
Storbritannien 1.7 %
USA 0.3 %

Största branscher

Industri
33.8 %
Finans
22.4 %
Teknik
9.9 %
Sjukvård
7.4 %
Fastigheter
6.6 %
Konsument, cyklisk
6.2 %