Nordea 1 - European Value BP SEK

Europa, flexibel storlek bolag
Utveckling 1 år- 20.86 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-07-07)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
509.57 SEK
Kursförändring en dag
- 1.39 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
1.85 %
Varav förvaltningsavgift
1.5 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
85 %
No
Nordea 1 - European Value BP SEK

En aktiefond som placerar på aktiemarknaderna i Europa. Förvaltningen utgår från en värdeorienterad stil vilken bygger på att hitta företag med finansiell styrka och goda framtidsutsikter, men vars aktier är undervärderade i förhållande till sin verkliga avkastningsförmåga. Fonden förvaltas av European Value Partners med säte i Zürich, Schweiz. Fonden har innehav i ca 40 företag. Antalet kan variera. Fonden omfattas av Nordeas policy för Ansvarsfulla investeringar.

ISIN
LU0173920934
Kategori
Europa, flexibel storlek bolag
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
15 september 2003

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Cédric Jacque
Förvaltat fonden sedan
28 juli 2017
Nordea Investment Funds SA562, rue de NeudorfL-2220 Luxembourg
00352 43 39 50 1http://www.nordea.lu
Aktier
97.7 %
Kort ränta
2.3 %

Största regioner

Euroland 46.1 %
Europa exkl. euroland 28.6 %
Storbritannien 17.4 %
USA 7.9 %

Största branscher

Industri
21.2 %
Energi
20.5 %
Konsument, cyklisk
19.1 %
Teknik
16.0 %
Sjukvård
10.7 %
Kommunikation
4.2 %
Weir Group --- Shs
4.3 %
PUBLICIS GROUPE S.A.
4.1 %
Landis+Gyr Group AG
3.9 %
ROYAL DUTCH SHELL-A
3.9 %
Hunting PLC
3.7 %