Swedbank Robur Allemansfond Komplett

Global & Sverige
Utveckling 1 år+ 17.31 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2021-01-15)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
113.42 SEK
Kursförändring en dag
- 0.54 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
85 %
Årlig avgift
1.25 %
Varav förvaltningsavgift
1.25 %
Resultatbaserad avgift
Sw
Swedbank Robur Allemansfond Komplett

Allemansfond Komplett är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i stora och medelstora bolag i olika branscher i Sverige och globalt. I normalfallet placeras 30 procent i Sverige och 70 procent globalt med en tillåten variation på +/- 20 procentenheter. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där även sektor-, region- och temaanalys är viktiga delar i strategin. Fonden placerar exempelvis i bolag som är med och skapar eller gynnas av trender som digitaliseringen, växande och åldrande befolkning, ökad välfärd i framväxande länder, cybersäkerhet samt den cirkulära ekonomin. Fonden följer Swedbank Roburs policy om ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens Informationsbroschyr och på www.swedbankrobur.se. Den rekommenderade placeringshorisonten för fonden är minst 5 år.

ISIN
SE0000538910
Kategori
Global & Sverige
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
28 februari 1989

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Patric Naeslund
Förvaltat fonden sedan
1 mars 2018
Swedbank Robur Fonder ABMalmskillnadsgatan 32105 34 Stockholm
+46 8 585 92400http://www.swedbankrobur.se
Aktier
99.4 %
Kort ränta
0.6 %

Största regioner

USA 32.4 %
Europa exkl. euroland 32.4 %
Euroland 14.6 %
Asien tillväxt 6.6 %

Största branscher

Teknik
32.0 %
Industri
15.5 %
Finans
15.1 %
Sjukvård
10.7 %
Konsument, cyklisk
10.1 %
Kommunikation
6.0 %
Samsung Electronics Co Ltd
2.1 %
Fidelity National Information Services, Inc.
2.1 %
Ping An Insurance (Group) Co. Of China Ltd Class H
2.1 %
ASTRAZENECA PLC
2.1 %
Amazon.com, Inc.
2.1 %
Put Option STOXX Europe 600 310 2020-12-18
1.8 %