Swedbank Robur Allemansfond Komplett

Global & Sverige
Utveckling 1 år+ 17.15 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-11-27)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
108.41 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.87 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
85 %
Årlig avgift
1.25 %
Varav förvaltningsavgift
1.25 %
Resultatbaserad avgift
Sw
Swedbank Robur Allemansfond Komplett

Fonden placerar i aktier som i normalfallet fördelar sig till 30 procent i Sverige och 70 procent globalt, fördelningen tillåts variera med plus/minus 20 procentenheter. Fonden placerar främst i stora och medelstora företag inom olika branscher. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där även sektor-, region- och temaanalys är viktiga delar i strategin. Fonden följer även fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens informationsbroschyr. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden.

ISIN
SE0000538910
Kategori
Global & Sverige
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
28 februari 1989

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Patric Naeslund
Förvaltat fonden sedan
1 mars 2018
Swedbank Robur Fonder ABMalmskillnadsgatan 32105 34 Stockholm
+46 8 585 92400http://www.swedbankrobur.se
Aktier
98.3 %
Kort ränta
1.7 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 34.8 %
USA 32.9 %
Euroland 11.1 %
Asien tillväxt 6.6 %

Största branscher

Teknik
30.6 %
Industri
17.0 %
Finans
12.6 %
Sjukvård
12.0 %
Konsument, cyklisk
10.8 %
Kommunikation
7.0 %
Tencent Holdings Ltd
2.3 %
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
2.2 %
Atlas Copco AB ser. A
2.2 %
ASTRAZENECA PLC
2.0 %
Hexagon AB ser. B
2.0 %
Put Option STOXX Europe 600 310 2020-12-18
1.8 %