Schroder ISF Asn Bd TR A Acc EUR H

Ränte - övriga obligationer
Utveckling 1 år- 0.2 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-05-22)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
107.42 EUR
Kursförändring en dag
- 0.1 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
1.4 %
Varav förvaltningsavgift
1 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
75 %
Sc
Schroder ISF Asn Bd TR A Acc EUR H

Fonden investerar i en diversifierad portfölj av skuldväxlar noterade på en officiell fondbörs eller annan reglerad marknad, noterade i lokal eller utländsk valuta, utfärdade eller garanterade av stater och företag i Asien (exkl. Japan).

ISIN
LU0327381843
Kategori
Ränte - övriga obligationer
Belåningsgrad
75 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
9 november 2007

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Chow Yang Ang
Förvaltat fonden sedan
28 februari 2018
Schroder Investment Management (Europe) S.A.5, rue HöhenhofL-1736 Luxembourg
+352 341 342 202http://www.schroders.com
Lång ränta
107.6 %
Övrigt
20.1 %
Bank of Korea 1.18%
6.0 %
Malaysia (Government Of) 3.83%
4.0 %
The Republic of Korea 2%
4.0 %