Välkommen till kundservice

Använd sökfältet för att hitta svar på dina frågor.

03023Man-Tor 8.30-17.00

Kundservice / Vid dödsfall

Kapitalförsäkring, privatpension, kapitalpension, tjäntepension och KAP-KL

Hur hanteras försäkringsdepåer vid dödsfall?

En kapitalförsäkring, privat pension, kapitalpension, tjänstepension och KAP-KL har alla förmånstagare, dit försäkringen betalas ut.

När Nordnet har registrerat dödsfallet, säljs eventuella värdepapper av och depån består endast likvider. Är det en fondförsäkring byter vi alla innehaven till den vid var tillfälle gällande basfond som vi använder oss av. Därefter skickar vi ut ett brev till dödsboet där vi informerar om försäkringen, bifogar ett bouppteckningsintyg samt en blankett som vi kallar för Dödsfallsanmälan.

Boppteckningsintyget innehåller information om försäkringen såsom värde på försäkringen, utbetalningsinformation samt förmånstagare. Detta intyg ska behållas av dödsboet och bifogas till bouppteckningen.

Dödsfallsanmälan ska dödsboet fylla i, med namn och diverse uppgifter på förmånstagaren. Denna blankett ska skickas in till oss tillsammans med ett dödsfallsintyg med släktutredning från skatteverket. Vi har en blankett för samtiga försäkringstyper. På baksidan ska utbetalningsuppgifter fyllas i.

Observera att kapitalförsäkringar har engångsutbetalningar och förmånstagare till dessa försäkringar behöver inte fylla i starttidpunkt för utbetalning, utbetalningstid, utbetalningsperiodicitet eller försäkringsform.

När vi fått in blanketterna Dödsfallsanmälan och dödsfallsintyget med släktutredning från skatteverket, undersöker vi att allt ser korrekt ut och sedan görs en utbetalning till förmånstagaren/förmånstagarna.

Hur hanteras försäkringsdepåer vid dödsfall?

En kapitalförsäkring, privat pension, kapitalpension, tjänstepension och KAP-KL har alla förmånstagare, dit försäkringen betalas ut.

När Nordnet har registrerat dödsfallet, säljs eventuella värdepapper av och depån består endast likvider. Är det en fondförsäkring byter vi alla innehaven till den vid var tillfälle gällande basfond som vi använder oss av. Därefter skickar vi ut ett brev till dödsboet där vi informerar om försäkringen, bifogar ett bouppteckningsintyg samt en blankett som vi kallar för Dödsfallsanmälan.

Boppteckningsintyget innehåller information om försäkringen såsom värde på försäkringen, utbetalningsinformation samt förmånstagare. Detta intyg ska behållas av dödsboet och bifogas till bouppteckningen.

Dödsfallsanmälan ska dödsboet fylla i, med namn och diverse uppgifter på förmånstagaren. Denna blankett ska skickas in till oss tillsammans med ett dödsfallsintyg med släktutredning från skatteverket. Vi har en blankett för samtiga försäkringstyper. På baksidan ska utbetalningsuppgifter fyllas i.

Observera att kapitalförsäkringar har engångsutbetalningar och förmånstagare till dessa försäkringar behöver inte fylla i starttidpunkt för utbetalning, utbetalningstid, utbetalningsperiodicitet eller försäkringsform.

När vi fått in blanketterna Dödsfallsanmälan och dödsfallsintyget med släktutredning från skatteverket, undersöker vi att allt ser korrekt ut och sedan görs en utbetalning till förmånstagaren/förmånstagarna.

Mer om

Vid dödsfall


Kontakta kundservice
010-583 30 00
Mån-tors 8:30-20:00
Fre - 8:30-18:00
Orderläggning mäklare
010-583 31 00


Upp

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.