Välkommen till kundservice

Använd sökfältet för att hitta svar på dina frågor.

03023Man-Tor 8.30-17.00

Kundservice / Våra sparformer

Vad är ett investeringssparkonto?

Nordnets investeringssparkonto är en schablonbeskattad sparform där du slipper deklarera dina aktie- och fondaffärer och du inte betalar skatt för din faktiska avkastning. Istället betalar du en schablonskatt som baseras på investeringssparkontots värde vid ingången av varje kvartal, med tillägg för insättningar av kontanta medel och värdepapper under året.

Kapitalunderlaget schablonbeskattas 2019 med 0,453%. Schablonintäkten på ditt investeringssparkonto kan du kvitta mot kapitalförluster och andra utgifter i inkomstslaget kapital. Detta innebär att du kan kvitta din schablonintäkt mot t.ex. ränteutgifter. Kvittningen sker automatiskt i deklarationen.

Investeringssparkontot är en bankprodukt och ingen försäkring. Det går därför inte att välja en förmånstagare utan innehavet tillhör dödsboet vid dödsfall.

Ett investeringssparkonto kan öppnas av en privatperson (myndig & omyndig), dock ej för företag.

Investeringssparkontot är som alla våra andra konton kostnadsfritt. Nordnet tar varken ut någon depå- eller årsavgift.

Läs mer om investeringssparkonto

Hur beskattas ett investeringssparkonto?

Investeringssparkonton schablonbeskattas. Skatten baseras på ett kapitalunderlag bestående av värdet av tillgångarna på kontot vid ingången av varje kvartal med tillägg för insättningar av kontanta medel samt inflyttade värdepapper. Resultatet divideras med fyra. Detta kapitalunderlag multipliceras sedan med statslåneräntan 30 nov föregående år + 1 %-enhet och ger en schablonintäkt. Schablonintäkten beskattas sedan med 30 %. Golvet på statslåneräntan i denna uträkning är dock 1,25 %. Uträkningen för 2019 är (0,51 % + 1 %) * 30% = 0,453 %

Schablonskatten för 2019 är således 0,453 % av kapitalunderlaget.

Din schablonintäkt kan kvittas mot kapitalförluster och andra utgifter i inkomstslaget kapital.

Vilka värdepapper kan jag investera i på mitt investeringssparkonto hos Nordnet?

Nedan följer en uppräkning av de finansiella instrument som du får förvara på ditt investeringsparkonto hos Nordnet. De uppräknade instrumenten utgör så kallade godkända investeringstillgångar.*

Fonder

Andelar i värdepappersfonder eller specialfonder, som är tillgängliga för handel i Nordnets handelssystem .

Övriga värdepapper

Finansiella instrument, med undantag för optioner, som är tillgängliga för handel i Nordnets handelssystem och som är upptagna till handel på någon följande marknader:

 • NASDAQ OMX Stockholm
 • Nordic Growth Market (NGM)
 • Nordic Derivatives Exchange (NDX)
 • Spotlight Stock Market
 • Nasdaq OMX First North
 • Nordic MTF
 • Oslo Børs
 • Oslo Axess
 • NASDAQ OMX Helsinki
 • NASDAQ OMX Copenhagen
 • New York Stock Exchange (NYSE) 
 • NYSE MKT LLC 
 • NASDAQ 
 • Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) 
 • Toronto Stock Exchange (TSX)
 • TSX Venture Exchange


Övrigt

 • Du kan handla svenska terminer (OMXS30 Futures).
 • Hos Nordnet har du ett valutakonto i SEK och när du handlar värdepapper i annan valuta sker en växling automatiskt.
 • Standardiserade optioner är i dagsläget inte möjligt att handla med på ditt investeringssparkonto. Det är inte heller möjligt att använda sig av blankning eller intradagslimit på ditt investeringssparkonto.


*Om det kommer till din kännedom att investeringstillgångar som inte är godkända av Nordnet förvaras på ditt investeringssparkonto är du skyldig att så snart som möjligt informera Nordnet om detta.

Vilka värdepapper kan jag inte investera i på mitt investeringssparkonto?

Det finns en hel del tillgång som du inte får förvara på ditt investeringssparkonto. De vanligaste är följande:

 • Finansiella instrument som inte handlas på en reglerad marknad eller handelsplattform, exempelvis onoterade aktier.
 • Andelar i ett företag där du tillsammans med närstående äger mer än 10 % av rösterna eller kapitalet
 • Kvalificerade andelar i fåmansföretag.
 • Standardiserade optioner

Det är inte heller möjligt att använda sig av blankning eller intradagslimit på ditt investeringssparkonto

Kan jag flytta in värdepapper till mitt investeringssparkonto?

Ja, det går att flytta in värdepapper till ett investeringssparkonto så länge värdepapperna är tillåtna för denna depåtyp och finns på en aktie- och fonddepå eller investeringssparkonto med samma ägare.

Du läser om hur du går tillväga under frågan "Kan jag flytta aktier och fonder till ett Investeringssparkonto?" under kategorin Flytt av värdepapper.

Kan jag utnyttja belåning på mitt Investeringssparkonto?

Ja, det är möjligt att belåna dina värdepapper på ett Investeringssparkonto. Hur mycket du kan låna styrs dels av belåningsvärdet på dina värdepapper och depåns kreditlimit samt dels av om du har andra krediter beviljade.

De pengar du lånar kan du antingen handla värdepapper för eller ta ut från depån som likvida medel. Ränta beräknas per dag för den del av lånet du väljer att utnyttja.

För mer information se frågan ”Hur fungerar belåning på ett Investeringssparkonto?” under rubriken Ränta & belåning.

Kan jag öppna Nordnet Investeringssparkonto om jag inte skattar i Sverige?

Om du inte har skatterättslig hemvist i Sverige är det mer fördelaktigt att öppna en aktie- och fonddepå då detta innebär färre begränsningar än ett investeringssparkonto.

Mer om

Våra sparformer


Kontakta kundservice
010-583 30 00
Mån-tors 8:30-20:00
Fre - 8:30-18:00
Orderläggning mäklare
010-583 31 00


Upp

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.