Välkommen till kundservice

Använd sökfältet för att hitta svar på dina frågor.

03023Man-Tor 8.30-17.00

Kundservice / Pension

Vilka blanketter ska bifogas när vi ansöker om tjänstepension för våra anställda?

Företagsansökan
- Ansökan om Nordnet Tjänstepension
- Registreringsbevis (ej äldre än sex månader och i vilket det framgår vem som är behörig firmatecknare)
- Kundidentifieringsblankett (en blankett för respektive behörig firmatecknare som undertecknar avtalet)

Individansökan (färre än fem anställda i förmånsgruppen)
- Nordnet Tjänstepension Individuellt val (en blankett för respektive anställd)
Om avtalet innehåller riskförsäkringar ska även en hälsodeklaration eller ett läkarutlåtande bifogas för respektive anställd, beroende på sökt risksumma. För mer information kontakta Nordnet Pension.

Individansökan (fler än fem anställda i förmånsgruppen)
- De anställda anmäls samtidigt som en offertförfrågan görs via Nordnet Offert via hemsidan, i annat fall anmäls de anställda på blanketten Förteckning över anställda.

Om avtalet innehåller riskförsäkringar kan även en hälsodeklaration eller ett läkarutlåtande behövas för respektive anställd, beroende på sökt risksumma eller om den anställde inte kan anmälas mot begreppet fullt arbetsför. För mer information kontakta Nordnet Pension.

Hur påanmäler jag nyanställda?

Nyanställda anmäls enkelt via det webbaserade administrationsverktyget Nordnet Hantera. Om ni inte redan har inloggningsuppgifter till Nordnet Hantera, kontakta oss på foretag@nordnet.se eller
08-506 335 05 så skickar vi ut ansökningshandlingar.

Hur faktureras företaget för Nordnet Tjänstepension?

Fakturering sker månadsvis om inget annat angivits i ansökan. Nordnet Pension förskottsaviserar och fakturan skickas den 4-5:e i varje månad.

Vad händer med inbetald premie vid retroaktivt avslut av en anställning?

Om för stor premie har betalats in, återbetalas sparpremien (dock max för sex månader eller högst försäkringens värde) till företaget, med avdrag för eventuella avgifter. Vid fakturering justeras nästkommande faktura med aktuellt tillgodobelopp.

Är tjänstepension avdragsgill eller på annat vis fördelaktigt för bolag?

Tjänstepension för de anställda är en avdragsgill post med upp till 35% av lön, dock max 10 prisbasbelopp. Utöver avdragsutrymmet är tjänstepension en viktig del i anställningen som ger trygghet och komplement till de sociala ersättningsnivåerna.

Vilken lön skall ligga till grund för avdragsutrymmet?

Årets eller föregående års lön.

Hur ansöker vi om Nordnet Hantera?

Kontakta Nordnet Pensions Företagsservice på foretag@nordnet.se eller 010 - 583 35 05 så skickar vi ut ansökningshandlingar. Efter att vi har mottagit handlingarna och registrerat ansökan erhåller ni inloggningsuppgifter.

Våra anställda är inte intresserade av att aktivt placera sin tjänstepension i aktier eller fonder - vad händer med deras pengar?

Om den anställde inte aktivt handlar placeras inbetalda premier:

  • Vid fondförsäkring, i en av Nordnet Pension eller av arbetsgivaren vald startfond i försäkringsdepån.
  • Vid traditionell försäkring i av Nordnet Pension eller av arbetsgivaren vald startfond i försäkringsdepån.

Observera att den anställde kan ändra startfond genom att logga in i sin tjänstepensionsdepå.

Hur gör vi en extrainbetalning (engångspremie) för en anställd?

Ni kan när som helst göra en extrainsättning till en anställd genom att maila oss på: foretag@nordnet.se. Följande information behöver vi som underlag: Organisationsnummer, försäkringsnummer samt vilket belopp och period som fakturan avser.

Vad skall räknas in i den pensionsmedförande lön vi anmäler in till Nordnet Pension?

Nordnet Pension har inga krav vad som skall ingå eller inte i den lön som anmäls in till oss. Det är företagets policy som skall styra detta. Det är brukligt att anmäla in månadslönen *12,2 som pensionsmedförande årslön. Då avser 0,2 semesterersättning.

Hur vet vi att vår tjänstepensionsplan ligger på lagom nivå för våra medarbetare

Utan kollektivavtal är det upp till arbetsgivaren att besluta om innehåll och premienivå. När det gäller privatanställda tjänstemän är det vanligt att man speglar eller efterliknar ITP-planen för att ligga på en nivå som känns trygg för den anställde och rättvis för arbetsgivaren. Nya ITP är premiebaserad och ger 4,5% premie på lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp samt 30% därutöver. Till detta tillkommer kostnad för sjukförsäkring.

Vad är en startfond?

Ni kan själva bestämma vilken startfond som de anställdas premier initialt skall placeras i. Gör ni inget eget val placeras de inbetalda premierna i fonden Nordnet Balanserad. Den anställde kan därefter när som helst välja andra fonder för sitt sparande.

Vilka blanketter ska bifogas när vi ansöker om tjänstepension för våra anställda?

Företagsansökan
- Ansökan om Nordnet Tjänstepension
- Registreringsbevis (ej äldre än sex månader och i vilket det framgår vem som är behörig firmatecknare)
- Kundidentifieringsblankett (en blankett för respektive behörig firmatecknare som undertecknar avtalet)

Individansökan (färre än fem anställda i förmånsgruppen)
- Nordnet Tjänstepension Individuellt val (en blankett för respektive anställd)
Om avtalet innehåller riskförsäkringar ska även en hälsodeklaration eller ett läkarutlåtande bifogas för respektive anställd, beroende på sökt risksumma. För mer information kontakta Nordnet Pension.

Individansökan (fler än fem anställda i förmånsgruppen)
- De anställda anmäls samtidigt som en offertförfrågan görs via Nordnet Offert via hemsidan, i annat fall anmäls de anställda på blanketten Förteckning över anställda.

Om avtalet innehåller riskförsäkringar kan även en hälsodeklaration eller ett läkarutlåtande behövas för respektive anställd, beroende på sökt risksumma eller om den anställde inte kan anmälas mot begreppet fullt arbetsför. För mer information kontakta Nordnet Pension.

Hur påanmäler jag nyanställda?

Nyanställda anmäls enkelt via det webbaserade administrationsverktyget Nordnet Hantera. Om ni inte redan har inloggningsuppgifter till Nordnet Hantera, kontakta oss på foretag@nordnet.se eller
08-506 335 05 så skickar vi ut ansökningshandlingar.

Hur faktureras företaget för Nordnet Tjänstepension?

Fakturering sker månadsvis om inget annat angivits i ansökan. Nordnet Pension förskottsaviserar och fakturan skickas den 4-5:e i varje månad.

Vad händer med inbetald premie vid retroaktivt avslut av en anställning?

Om för stor premie har betalats in, återbetalas sparpremien (dock max för sex månader eller högst försäkringens värde) till företaget, med avdrag för eventuella avgifter. Vid fakturering justeras nästkommande faktura med aktuellt tillgodobelopp.

Är tjänstepension avdragsgill eller på annat vis fördelaktigt för bolag?

Tjänstepension för de anställda är en avdragsgill post med upp till 35% av lön, dock max 10 prisbasbelopp. Utöver avdragsutrymmet är tjänstepension en viktig del i anställningen som ger trygghet och komplement till de sociala ersättningsnivåerna.

Mer om

Pension


Kontakta kundservice
010-583 30 00
Mån-tors 8:30-20:00
Fre - 8:30-18:00
Orderläggning mäklare
010-583 31 00


Upp

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.