Välkommen till kundservice

Använd sökfältet för att hitta svar på dina frågor.

03023Man-Tor 8.30-17.00

Kundservice / Pension

Vad innebär den slopade avdragsrätten?

Avdragsrätten för privat pensionssparande avskaffades 2016. Med anledning av detta bör du se över ditt pensionssparande.

Kapitalförsäkring eller investeringssparkonto kan vara alternativ när du startar ett nytt sparande. En jämförelse mellan dessa hittar du här. Mer information kring begränsningen av avdragsrätten finner du i detta blogginlägg.


Vad är en privatpension?

En privatpension hos Nordnet är ett privat pensionssparande där du själv kan sätta in och placera pengarna i aktier och fonder m.m.

Eftersom avdragsrätten har slopats, rekommenderar vi att du framöver istället börjar spara i en kapitalförsäkring eller på ett investeringssparkonto.

Pensionen kan tidigast betalas ut vid 55 års ålder och utbetalning måste ske under minst 5 år. Det finns dock ett undantag som medger utbetalning under 3 år, mellan 62-65 års ålder. Detta är endast möjligt om utbetalningsstarten sker i den månad då du fyller 62.

Läs mer om privatpension

Hur beskattas en privatpension?

I en Privatpension betalar du en avkastningsskatt som baseras på ditt depåvärde den 1 januari varje år. Avkastningsskattens storlek beror på föregående års genomsnittliga statslåneränta (dock lägst 0,5%). För 2019 är den 0,48 %. Detta innebär att avkastningsskatten för 2019 blir 0,075 % (dvs 15 % av 0,5 %).

Insättningar till privatpension är inte längre avdragsgilla.

Skatt vid utbetalning:
Alla utbetalningar från en privatpension inkomstbeskattas.

Observera att du ej betalar skatt för kapitalvinster, men du får heller inte dra av förluster.

Hur sätter jag in pengar på min pensionsdepå?

När du är inloggad på din depå finner du insättningsinstruktioner under menyfliken min depå och Insättningar. Klicka här för att göra en insättning nu.

Observera:

 • Din privatpension har ett eget bankkontonummer för insättningar. Du finner det längst ner på din privatpensionssida i inloggat läge. Detta kontonummer försvinner när pensionen är under utbetalning.
 • Det går ej att göra insättningar om pensionen är under utbetalning.
 • Du kan inte göra en insättning internt till din pensionsdepå utan måste i så fall skicka ett meddelande till Nordnet via meddelandecentralen, så gör vi internflytten åt dig och självklart utan kostnad.

Inom vilka finansiella instrument kan jag placera?

I en privatpensionsförsäkring kan du placera i följande finansiella instrument:

Värdepapper och börser:

 • Aktier upptagna till handel på Nasdaq OMX Stockholm/Helsingfors/Köpenhamn
 • Aktie upptagna till handel på Oslo Börs och Oslo Axess
 • Aktier upptagna till handel på Nordic Growth Market (NGM)
 • Aktier upptagna till handel på Deutsche Börse-Xetra och andra tyska regionala parkettbörser
 • Aktier som handlas på Spotlight Stock Market
 • Aktier som handlas på First North
 • Aktier som handlas på Nordic MTF
 • Övriga aktier som handlas på en reglerad marknad/MTF eller motsvarande marknadsplats i Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Kanada och USA enligt Nordnets ordinarie utbud.

Övriga värdepapper:

 • Investeringsfonder (både värdepappersfonder och specialfonder)
 • Övriga fonder enligt Nordnets ordinarie utbud
 • Aktieindexobligationer och andra värdepapper som är klassade som överlåtbara värdepapper.
 • Aktieindexobligationer och andra värdepapper som är föremål för handel på en reglerad marknad eller MTF via Nordnets elektroniska handelsplattform
 • Obligationer, konvertibler och förlagslån som handlas på Nasdaq OMX Stockholm, SOX, NGM, First North och Spotlight Stock Market
 • S.k. Open End-certifikat som är klassade som överlåtbara värdepapper
 • Tecknings-, inlösen- och utdelningsrätter
 • Teckningsoptioner som ger rätt att teckna aktier vid nyemission

Placeringsmöjligheterna kan utökas eller begränsas beroende på vad som vid var tid godkänns av Nordnet.

Observera att det i fondförsäkring endast går att placera i Investeringsfonder enligt lag (2004:46) om Investeringsfonder samt i övriga fonder enligt Nordnets ordinarie fondutbud och att depån endast får innehålla likvider i samband med utbetalning.

Inom vilka finansiella instrument kan jag inte placera?

I en Privatpensionsdepå är följande innehav inte tillåtna:

 • Derivat (t ex warranter, terminer, optioner, swappar)
 • Aktier som inte handlas på en reglerad marknad eller MTF eller motsvarande marknadsplats utanför EU (onoterade aktier)
 • Nordnetaktien eller andra finansiella instrument kopplade till Nordnet AB (publ)

Observera att det i fondförsäkring endast går att placera i Investeringsfonder enligt lag (2004:46) om Investeringsfonder samt i övriga fonder enligt Nordnets ordinarie fondutbud och att depån endast får innehålla likvider i samband med utbetalning.

Vilka finansiella instrument säljs av vid utbetalning?

Vid traditionell förvaltning ska du själv sälja av så att det finns likvider inför utbetalningen. Dessa likvider ska finnas tillgängliga den 1:a i varje utbetalningsmånad för att du ska vara helt säker på att Nordnet inte påbörjar försäljning inför din utbetalning. Om likvider saknas kommer Nordnet Pension att sälja av i första hand investeringsfonder. För traditionell försäkring avyttras i andra hand aktier eller aktierelaterade värdepapper. Normalt tas det största fondandels- respektive aktieinnehaven i försäkringsdepån först i anspråk. I en fondförsäkring kan du inte själv välja vilket innehav som ska säljas av.

Vad händer med min privatpension när det är dags för utbetalning?

Har du en traditionell försäkring kommer denna att omvandlas till en fondförsäkring när det är dags för utbetalning, såvida du inte aktivt har valt att behålla den som en traditionell försäkring. Vid omvandling till fondförsäkring placeras de kontanta medel du har på din depå i fonden Nordnet Ränteindex Sverige. Omvandlingen påbörjas ca 30 dagar innan vald pensionstidpunkt.

Hur ändrar jag utbetalningsålder, utbetalningstid och utbetalningsbelopp?


Utbetalningstid & utbetalningsålder:

Utbetalningstid och utbetalningsålder ändrar du enklast i inloggat läge under menyfliken min depå följt av Försäkringsbesked och länken Ändra utbetalningsuppgifter.

Utbetalning efter att utbetalningen startat:

Under de första fem åren kan du ändra till längre utbetalningstermin, det vill säga från månadsutbetalning till kvartals-, halvårs- eller årsvis utbetalning. Har du årsvis utbetalning kan du däremot inte ändra försäkringen under de första fem åren.

Höja utbetalningsbelopp:

Har du fondförvaltning under utbetalningstiden och mer än fem års utbetalningstid, kan du enkelt efter de fem första utbetalningsåren öka utbetalningarnas storlek genom att sänka antalet utbetalande år. Efter fem års utbetalningstid kan du även pausa dina utbetalningar.


Alla ändringar kan även ske på blankett. Blanketten heter Ändring av Utbetalningsuppgifter och den återfinns även under menyfliken Tjänster följt av Blanketter och fliken Privatpension.

Blanketten skickas till oss via post och ni kan skicka dem portofritt till följande adress:

Frisvar (ska stå istället för frimärke)

Nordnet Bank AB

20538370

110 30 Stockholm


Hur kan jag se vilket förmånstagarförordande jag har valt?

När du är inloggad på din depå klickar du dig in på menyfliken min depå följt av Försäkringsbesked. Längst ner under rubriken "Försäkring" finns information om vilket förmånstagarförordnande som gäller för din försäkring.

Har jag flytträtt på min privatpension?

Givetvis har du rätt att flytta dina pengar dit du själv önskar. Du kan flytta pensionsförsäkringar som är tecknade from 1 juli 2007. Har du försäkringar som är tecknade innan detta datum så kan de ändå omfattas av flytträtt. För att ta reda på detta, kan du vända dig till det försäkringsbolag du har idag alternativt söka upp informationen själv i de villkor som gäller för din pensionsförsäkring.

Nordnet kan även undersöka om dina pensioner hos andra institut har flytträtt genom att skicka in en Informationsfullmaktlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster till oss. Blanketten hittar du under menyfliken Tjänster följt av Blanketter och Privatpension. En signerad blankett kan du posta (adress finns på blanketten), skanna in och maila till oss på info@nordnet.se eller faxa över till 08-506 330 65.

Hos Nordnet har du fri flytträtt om lagen så medger detta oavsett när försäkringen är tecknad.

Man kan endast flytta sitt pensionskapital till en helt ny försäkring. Hos Nordnet är en pension ny upp till 6 månader.

Vad är skillnaden mellan fondförsäkring och traditionell försäkring?

Fondförsäkring

I en fondförsäkring tillåts den försäkrade enbart placera i fonder. Vid utbetalning innebär en fondförsäkring att utbetalningsbeloppen varierar. Vi beräknar storleken på varje enskild utbetalning genom att ta det aktuella värdet i försäkringsdepån den 1:a i varje utbetalningsmånad och fördelar det på antalet kvarvarande utbetalningar enligt utbetalningsplanen.

Traditionell försäkring

En traditionellt förvaltad depåförsäkring hos Nordnet Pension innebär stor flexibilitet där du som försäkrad tillåts placera i fonder, aktier, aktieindexobligationer eller välja att ligga i likvid. Observera att detta skiljer sig en del från andra försäkringsbolag där traditionell förvaltning innebär att försäkringsbolaget i de flesta fall förvaltar kapitalet åt dig som kund. Vid utbetalning innebär en Traditionell försäkring att utbetalningarna av ålderspensionen kommer att göras med 3 % per år under de första 5 åren. Därefter sker utbetalningen på samma sätt som i en fondförsäkring, det vill säga försäkringens värde delat på kvarvarande utbetalningstid. Om utbetalning ska ske i fem år utbetalas hela försäkringens värde tillsammans med sista utbetalningen.

Observera att du kan ha en försäkringsform vid inbetalning till ålderspensionen och en annan försäkringsform vid utbetalning från ålderspensionen. Den ändring du kan göra här gäller försäkringsformen vid utbetalning. Som standard är försäkringsformen vid utbetalning fondförsäkring. Om du vill ha kvar traditionell försäkring även under utbetalningstiden måste du välja detta under menyfliken min depå följt av Försäkringsbesked. Där kan du sedan välja länken "Ändra försäkring" så kan du göra ditt val. 

Vem får mina pengar om jag avlider?

När du tecknar en pensionsförsäkring med återbetalningsskydd ser du till att pensionspengarna går till dina anhöriga om du dör innan de har betalats ut. Du kan välja att återbetalningsskyddet går till en specifik förmånstagare – ofta någon av dina anhöriga. Om du inte gör ett sådant val betalas pengarna ut i följande ordning: Make/maka/sambo/registrerad partner och barn.

Du kan också helt välja bort återbetalningsskyddet. Då får du i stället ta del av så kallade arvsvinster – det vill säga utbetalningar från andra som dör och som också avstått från att teckna återbetalningsskydd. Statistik visar att man kan höja den egna pensionen med 10-20 procent genom att välja bort återbetalningsskydd.

Återbetalningsskydd eller inte? Det vanliga är att den som har familj ser fördelar med att ha återbetalningsskydd – medan den utan familj väljer bort det. Men det är bara du som kan avgöra vad som passar dig bäst.

Går det att göra förtida uttag från privatpension?

Ja, du kan ta ut dina pengar från privatpension i förtid, om det totala värdet uppgår till maximalt ett prisbasbelopp.

Mer om

Pension


Kontakta kundservice
010-583 30 00
Mån-tors 8:30-20:00
Fre - 8:30-18:00
Orderläggning mäklare
010-583 31 00


Upp

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.