Välkommen till kundservice

Använd sökfältet för att hitta svar på dina frågor.

03023Man-Tor 8.30-17.00

Kundservice / Pension

Vad gäller för min pension när det är dags för utbetalning?

Beroende på om du har valt traditionell- eller fondförsäkring vid utbetalning av din pension eller om du har en IPS är det nedan som gäller:

Traditionell försäkring*

Fondförsäkring*

IPS

Valbar utbetalningsålder

Tidigast vid 55 års ålder (default 65 års ålder)

Tidigast vid 55 års ålder (default 65 års ålder)

Tidigast vid 55 års ålder (default 65)

Valbar utbetalningstid

Under minst fem år (default tio år)

Under minst fem år (default tio år)**

Under minst 5 år (default 10)

Livsfallsbrev***

Skickas tre månader innan utbetalningsmånad

Skickas tre månader innan utbetalningsmånad

Skickas tre månader innan utbetalningsmånad

Utbetalningsuppgifter ska ha inkommit

40 dagar innan utbetalningsmånad

40 dagar innan utbetalningsmånad

En månad innan utbetalningsmånad

Utbetalningsdatum

Den 27:e i aktuell månad

Den 27:e i aktuell månad

Den 26:e i aktuell månad

OK placeringar

Aktier, fonder, likvid etc

Daglighandlade fonder

Aktier, fonder, likvid etc

Utbetalningsbelopp

De fem första åren utbetalas tre procent per år beräknat på försäkringsvärdet vid pensionstidpunkten. Därefter räknas utbetalningarna på samma sätt som i en fondförsäkring.

Utbetalas med beloppet för aktuellt värde genom kvarvarande utbetalningstillfällen. Utbetalas proportionerligt under hela utbetalningstiden.

Utbetalas med beloppet för aktuellt värde genom kvarvarande utbetalningstillfällen. Utbetalas proportionerligt under hela utbetalningstiden.

Avyttring för utbetalning

Kunden ansvarar för försäljning av önskat innehav inför utbetalning, annars kommer Nordnet att tvångssälja innehav motsvarande utbetalningsbeloppet. Normalt tvångssäljs andelar från största fonden i första hand.

Nordnet säljer av innehav inför utbetalningen motsvarande utbetalningsbeloppet. Normalt säljs andelar från största fonden av i första hand.

Kunden ansvarar för försäljning av önskat innehav inför utbetalning, annars kommer Nordnet att tvångssälja innehav motsvarande utbetalningsbeloppet. Normalt tvångssäljs andelar från största fonden i första hand.

Ändring av utbetalningstid under pågående utbetalning****

Efter fem års utbetalning kan utbetalningstiden förkortas eller förlängas, det är då även möjligt att pausa utbetalningen samt begära uttag.

Utbetalningstiden när som helst förkortas till minst fem år. Efter fem års utbetalning kan utbetalningstiden förkortas eller förlängas, det är då även möjligt att pausa utbetalningen samt begära uttag.

Utbetalningstid kan ej ändras under utbetalning.


* Traditionell- och fondförsäkring: Olika val av "förvaltningsformer" i samband med utbetalning i våra försäkringar. 

** Väljer du 62 år och fondförsäkring kan utbetalningslängden vara tre år.

*** Ett brev som skickas ut innan utbetalningen börjar där du får välja villkor för din utbetalning.

**** OBS! Ändring är inte möjlig om du har valt bort återbetalningsskyddet

Vad är skillnaden mellan fondförsäkring och traditionell försäkring?

Fondförsäkring

I en fondförsäkring tillåts den försäkrade enbart placera i fonder. Vid utbetalning innebär en fondförsäkring att utbetalningsbeloppen varierar. Vi beräknar storleken på varje enskild utbetalning genom att ta det aktuella värdet i försäkringsdepån den 1:a i varje utbetalningsmånad och fördelar det på antalet kvarvarande utbetalningar enligt utbetalningsplanen.

Traditionell försäkring

En traditionellt förvaltad depåförsäkring hos Nordnet Pension innebär stor flexibilitet där du som försäkrad tillåts placera i fonder, aktier, aktieindexobligationer eller välja att ligga i likvid. Observera att detta skiljer sig en del från andra försäkringsbolag där traditionell förvaltning innebär att försäkringsbolaget i de flesta fall förvaltar kapitalet åt dig som kund. Vid utbetalning innebär en Traditionell försäkring att utbetalningarna av ålderspensionen kommer att göras med 3 % per år under de första 5 åren. Därefter sker utbetalningen på samma sätt som i en fondförsäkring, det vill säga försäkringens värde delat på kvarvarande utbetalningstid. Om utbetalning ska ske i fem år utbetalas hela försäkringens värde tillsammans med sista utbetalningen.

Observera att du kan ha en försäkringsform vid inbetalning till ålderspensionen och en annan försäkringsform vid utbetalning från ålderspensionen. Den ändring du kan göra här gäller försäkringsformen vid utbetalning. Som standard är försäkringsformen vid utbetalning fondförsäkring. Om du vill ha kvar traditionell försäkring även under utbetalningstiden måste du välja detta under menyfliken Depå följt av Försäkringsbesked. Där kan du sedan välja länken "Ändra försäkring" så kan du göra ditt val.

 

Mer om

Pension


Kontakta kundservice
010-583 30 00
Mån-tors 8:30-20:00
Fre - 8:30-18:00
Orderläggning mäklare
010-583 31 00


Upp

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.