Välkommen till kundservice

Använd sökfältet för att hitta svar på dina frågor.

03023Man-Tor 8.30-17.00

Kundservice / Pension

Vad är BTP1?

BTP står för Bankernas Tjänstepension och är en tjänstepension för dig som arbetar inom bank och finans. Det är en kollektivavtalad tjänstepension där Bankinstitutens Arbetsgivarorganisation BAO och Finansförbundet gemensamt fastställt tjänstepensionsvillkoren för dig som anställd. En särskild nämnd, BTP-nämnden, är tillsatt för att säkerställa att avtalet följs. BTP1-avtalet gäller från 2013-02-01 och är en premiebestämd pension.

Att pensionen är premiebestämd betyder att insättningen till din tjänstepension (den så kallade premien) som betalas av din arbetsgivare, baseras på din pensionsmedförande lön. Den slutliga pensionen är också beroende av bland annat vilken avkastning som skapas i din tjänstepension och hur stora avgifter du betalar år efter år.

BTP1 är uppdelad i två delar, en trygg del och en valbar del. Dessa tecknas upp i två separata fondförsäkringar som ger dig en god överblick över din tjänstepension. Den totala avsättningen till pension inom avtalet BTP1 motsvararar den sammanslagna avsättningen till den trygga och valbara delen. 

BTP1 Trygg 

I den trygga delen placeras 2,5 % av din pensionsmedförande lön upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp. För att säkerställa ett långsiktigt och tryggt sparande förvaltas avtalet av Nordnet Kapitalförvaltning och alla pengar placeras i Nordnet Generationsspar. Du har alltså inte möjlighet att själv välja placeringar inom denna del.

BTP1 Valbar

I den valbara delen placeras 2 % av din pensionsmedförande lön upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp samt 30 % på lönedelar mellan 7,5 och 30 inkomstbasbelopp. Initialt förvaltas avtalet av Nordnet Kapitalförvaltning och alla pengar placeras i Nordnet Generationsspar. Du har själv möjlighet att när som helst stänga av tjänsten Generationsspar när du är inloggad på din BTP1 Valbar. När tjänsten är avstängd ansvarar du själv för att välja placering utifrån tillgängligt fondutbud för BTP1 Valbar för både befintliga och framtida inbetalningar.

Hur kan jag placera pengarna som arbetsgivaren betalar till min tjänstepension?

Pengar som betalas in till tjänstepension BTP1 måste placeras i försäkringstypen fondförsäkring. Det innebär att alla pengar måste vara investerade i fonder. Det är inte tillåtet med andra typer av värdepapper i försäkringarna eller likvida medel (rena pengar) förutom inför pensionsutbetalning.

BTP1 Trygg

Försäkringen förvaltas av Nordnet Kapitalförvaltning och alla pengar placeras i Nordnet Generationsspar. Du har alltså inte möjlighet att själv välja placeringar utan får hjälp att förvalta en del av din framtida pension på ett långsiktigt och prisvärt sätt. 

BTP1 Valbar

Initialt förvaltas försäkringen av Nordnet Kapitalförvaltning och alla pengar placeras i Nordnet Generationsspar. Du har själv möjlighet att när som helst stänga av tjänsten Generationsspar när du är inloggad på din BTP1 Valbar. När tjänsten är avstängd väljer du en så kallad sparplan som anger hur nya inbetalningar ska placeras, och har möjlighet att byta befintliga innehav. Du ansvarar nu själv för att välja hur befintliga pengar och framtida inbetalningar ska placeras, inom ramen för de fonder som är godkända som placeringsalternativ inom BTP1 Valbar. Du har möjlighet att senare aktivera förvaltningstjänsten Generationsspar igen utan extra kostnad. 

Tillgängliga fonder inom BTP1 Valbar finner du genom att vara inloggad på din BTP1 Valbar och klicka på fliken Fonder i huvudmenyn och därefter Fondtorget. Klicka Sök utan att välja sökkriterier så kommer samtliga valbara fonder upp.

Vad är och hur fungerar Nordnet Generationsspar?

Generationsspar är en fondförvaltningstjänst förvaltad av Nordnet Kapitalförvaltning som på ett enkelt sätt hjälper dig att spara långsiktigt till din pension. Generationsspar anpassar risken i ditt sparande efter din ålder och därmed din placeringshorisont. Befintligt innehav och nya inbetalningar placeras i en fond med lämplig risk med hänsyn till det åldersintervall du tillhör och risknivån trappas ner ju närmare pensionsåldern du kommer. Omfördelning av fondinnehav sker automatiskt när du passerar ett nytt åldersintervall och kostar dig ingenting extra. Förvaltningstjänsten är gratis och erbjuder också rabatterade fondavgifter i de fonder den placerar i. Se prislista för BTP1.

I BTP1 Valbar har du möjlighet att stänga av Generationsspar och förvalta avtalet själv. Du har också möjlighet att senare aktivera förvaltningstjänsten Generationsspar igen utan extra kostnad. 

Du finner mer grundläggande information om Nordnet Generationspar när du är inloggad på din BTP1-försäkring och klickar på fliken Fonder i huvudmenyn följt av Nordnet Generationsspar.

Vad är och hur fungerar fondavgiftsrabatt?

Inom BTP1 erhåller du rabatt på fondförvaltningsavgiften i Nordnet smarta portföljer. Rabatten utbetalas månadsvis i efterskott och redovisas i din transaktionshistorik som fondavgiftsrabatt.

Hur ändrar jag utbetalningsuppgifter i min BTP1?

Utbetalningstidpunkt innan utbetalningen startat:

Om du önskar kan du själv skjuta upp din utbetalningstidpunkt innan utbetalningen har startat, dock senast till den månad du fyller 100 år. Önskar du istället att tidigarelägga utbetalningstidpunkten kan du göra det till tidigast månaden då du fyller 55 år och om du fortfarande är anställd hos försäkringstagaren ska detta godkännas av arbetsgivaren. Ändring av utbetalningstidpunkt skall begäras skriftligen till Nordnet.

Ändringar av utbetalningsuppgifter:

Olika regler gäller för BTP1 Trygg och BTP1 Valbar:

BTP1 Trygg

I BTP1 Trygg kan du ändra pensionstidpunkt, förmånstagarförordnande samt att lägga till eller ta bort återbetalningsskyddet. Utbetalning sker livsvarigt och börjar den månad du fyller 65 år eller den månad du angett att du går i pension och betalas ut månadsvis. Utbetalningsbeloppet går inte att ändra i BTP1 Trygg utan bestäms av ett antagande om försäkringens värdetillväxt, dödlighet och skatt samt avgifter. Utbetalningsbeloppen kommer under hela utbetalningstiden att variera med eventuella förändringar av värdet på försäkringen. För fullständig information om utbetalning från BTP1 Trygg, se allmänna villkorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

BTP1 Valbar

I BTP1 Valbar kan du ändra pensionstidpunkt, utbetalningens längd förmånstagarförordnandet samt lägga till eller ta bort återbetalningsskydd. Utbetalning sker livsvarigt (om inte annat val gjorts) och börjar den månad du fyller 65 år eller den månad du angett att du går i pension och betalas ut månadsvis. Utbetalningsbeloppet vid livsvarig utbetalning bestäms av ett antagande om försäkringens värdetillväxt, dödlighet och skatt samt avgifter. I BTP1 Valbar kan du påverka utbetalningsbeloppet genom att välja annat antal utbetalningsår.  Utbetalningsbeloppen kommer under hela utbetalningstiden att variera med eventuella förändringar av värdet på försäkringen. För fullständig information om utbetalning från BTP1 Valbar, se allmänna villkorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I ditt försäkringsbesked kan du se gällande utbetalningsinformation. Försäkringsbeskedet hittar du under fliken Depå när du är inloggad på din försäkring.

Vilka finansiella instrument säljs av vid utbetalning?

Eftersom det inte är tillåtet att vid annat tillfälle än inför pensionsutbetalning ha likvida medel på en fondförsäkring ansvarar Nordnet för försäljning av fonder inför pensionsutbetalning. Nordnet säljer normalt av från störst fondinnehavet först. Nordnet kan komma att sälja av ett större belopp än det som krävs för att säkerställa att pensionsutbetalning kan äga rum. 

Hur kan jag se vilket förmånstagarförordande jag har valt?

När du är inloggad på din depå klickar du dig in på menyfliken min depå följt av Försäkringsbesked. Under rubriken "Försäkring" finns information om vilket förmånstagarförordnande som gäller för din försäkring. Du kan ändra ditt förmånstagarförordnande genom att sända in en ändring via blankett till Nordnet. Blanketten heter Ändring av återbetalningsskydd och förmånstagarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur beskattas min BTP1?

I en BTP1 betalar du enbart avkastningsskatt på försäkringens totala värde per den 1 januari varje år. Ingen vinstskatt uppkommer. Avkastningsskattens storlek beror på föregående års genomsnittliga statslåneränta (dock lägst 0,5%). För 2019 är den 0,48 %. Detta innebär att avkastningsskatten för 2019 blir 0,075 % (dvs 15 % av 0,5 %).

Vid utbetalning av pension från din BTP1 beskattas utbetalningarna precis som lön, det vill säga genom inkomstbeskattning vid utbetalningstillfället.  

Tjänstepension är en avdragsgill post för arbetsgivaren.

Vem får mina pengar om jag avlider?

Med återbetalningsskydd

Återbetalningsskydd ingår som standard för BTP1 och avlider du innan alla pengar betalats ut utbetalas ditt kvarvarande försäkringskapital till dina valda förmånstagare som pension. Om du inte har gjort något val av förmånstagare är standardförordnandet hos Nordnet Pension "Make/maka/sambo/registrerad partner samt i andra hand barn". 

Utan återbetalningsskydd

Du har möjlighet att välja bort återbetalningsskyddet. Om du väljer bort återbetalningsskyddet innebär det att du kan få lite mer i pension, eftersom du då får ta del av så kallad arvsvinst. Det är dock viktigt att komma ihåg att dina efterlevande därmed inte längre har rätt till ditt försäkringskapital om du skulle avlida innan alla pengar betalats ut. 

Vad händer om Nordnet Pension går i konkurs?

Försäkringstagare har ett mycket starkt skydd om Nordnet Pensionsförsäkring AB (Nordnet Pension) skulle gå i konkurs eller bli föremål för utmätning. Försäkringstagarens skydd är i många fall långt bättre än vad den beloppsbegränsade insättningsgarantin respektive investerarskyddet erbjuder. Skyddet innebär att försäkringstagare har en så kallad förmånsrätt vid utmätning och konkurs. Förmånsrätten är inte beloppsbegränsad så som insättningsgarantin och investerarskyddet är. Den som har tecknat en försäkring i Nordnet Pension får enligt förmånsrättslagen automatiskt en förmånsrätt som gäller om utmätning skulle ske hos Nordnet Pension eller om Nordnet Pension skulle gå i konkurs.

Finansinspektionen utövar löpande tillsyn av att Nordnet Pension följer de regler som gäller för skuldtäckningsregistret och vidtar åtgärder om de anser att skuldtäckningsregistret inte sköts på rätt sätt.

Mer om

Pension


Kontakta kundservice
010-583 30 00
Mån-tors 8:30-20:00
Fre - 8:30-18:00
Orderläggning mäklare
010-583 31 00


Upp

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.