Välkommen till kundservice

Använd sökfältet för att hitta svar på dina frågor.

03023Man-Tor 8.30-17.00

Kundservice / Pension

Vad är avdragsrätt?

Avdragsrätten för privat pensionssparande innebar att du fick göra avdrag i din deklaration för de pengar du satt in till din privata pension. När man tar ut pengarna från IPS:en eller pensionsförsäkringen betalar man inkomstskatt. År 2015 sänktes avdragsrätten till 1 800 kronor och i år slopades den helt. Det innebär att du dubbelbeskattas för sparande i IPS och privatpension.


Vad innebär den sänkta avdragsrätten?

År 2015 sänktes avdragsrätten till 1 800 kronor och i år slopades den helt.

Vi rekommenderar dig därför att byta kontotyp för ditt pensionssparande. Om du inte gör något kommer alla insättningar att beskattas två gånger, både när du idag får ut din lön och sedan i framtiden när du tar ut din pension. De pengar du redan betalat in kommer vara kvar i befintliga lösningar och kommer fungera precis som de gör nu.

För dig som har aktiv näringsverksamhet eller saknar pensionsrätt i din anställning

Du har fortfarande kvar möjligheten att göra avdrag enligt tilläggsregeln, det vill säga upp till 35 procent av din inkomst. Det avdraget kan uppgå till högst tio prisbasbelopp.


Vad ska jag göra?

Att spara till pensionen är viktigt - men du som sätter av pengar i IPS eller privatpension behöver byta sparform för att inte dubbelbeskattas.

Vår rekommendation är att du byter till kapitalförsäkring eller investeringssparkonto för dina kommande överföringar.

Jämförelse mellan kapitalförsäkring och investeringssparkonto
 KapitalförsäkringInvesteringssparkonto
DepåavgiftNEJNEJ
Månatliga utbetalningarJANEJ
Slippa deklarera vinster och förlusterJAJA
Välja förmånstagare vid dödsfallJANEJ
Handla med utländska värdepapperJAJA
Slippa ansöka om källskatt självJANEJ
Möjlighet att flytta värdepapperNEJJA

Mer om

Pension


Kontakta kundservice
010-583 30 00
Mån-tors 8:30-20:00
Fre - 8:30-18:00
Orderläggning mäklare
010-583 31 00


Upp

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.