Välkommen till kundservice

Använd sökfältet för att hitta svar på dina frågor.

03023Man-Tor 8.30-17.00

Kundservice / Handel & värdepapper

Lägga order

Som kund hos Nordnet kan du lägga köp- och säljorder dygnet runt alla dagar. Enda undantaget är de sällsynta tillfällen då vi måste utföra systemunderhåll. Order som läggs under handelsplatsernas öppethållande förmedlas direkt till respektive handelsplats. Order som läggs utanför handelsplatsens ordinarie öppettider lagras i Nordnets system till nästkommande handelsdag, då den skickas vidare till respektive handelsplats.

På vilka sätt kan jag lägga order?

Hos Nordnet kan man lägga order på två sätt:

Själv över internet

Du lägger din order själv via något av våra handelssystem, exempelvis i webbsidan eller i Infront Web Trader

Via mäklare

Du ringer in ordern till en av våra mäklare på telefon 08-506 33 100

Nordnet kan alltså inte ta emot order via e-post eller meddelandecentralen.

OBS! Om du har problem med orderläggningen rekommenderar vi att du alltid ringer in och talar med våra mäklare på nummer 08-506 331 00. De hjälper dig att lösa problemet direkt.

Orderstatus

När du lägger en order tilldelas den en orderstatus. Detta för att du ska veta vad som händer med din order och var i processen den befinner sig. Denna syns under menyfliken ”handla” och sedan ”mina order och avslut". Vanligast förekommande orderstatus är följande:

 • Order mottagen - Den orderstatus som den tilldelas innan ordern placerats i marknaden. Denna status är ingen garanti för att ordern är korrekt placerad på handelsplatsen. I detta skede kontrolleras ordern.
 • I marknaden - Ordern är korrekt och är nu placerad på den handelsplats där värdepappret eller instrumentet handlas. Ordern syns under "order".
 • Refused by ordervalidation - Ordern har inte godkänts av Nordnets orderkontroll. Detta kan bero på olika saker, till exempel att täckning saknas, att det finns flera order i marknaden, att insättningar ännu inte är bokförda eller att depåinnehavet inte är korrekt uppdaterat. Vid denna status, kontakta alltid en av våra mäklare på telefon 08-506 33 100.
 • Order processas - Ordern är lagd i en onoterad aktie som kräver manuell orderläggning av mäklare, och ordern är ännu inte behandlad av mäklare. Observera att även om man har skrivit in en felaktig symbol (tickerkod) visas detta meddelande tills en mäklare har behandlat ordern.
 • Fel Symbol - Värdepappret eller instrumentet har inte placerats på handelsplatsen på grund av att fel symbol har används. Ordern behöver läggas om med korrekt symbol, så kallad tickerkod. Med detta avses aktiens kortnamn. Till exempel är "ERIC B", kortnamnet för aktien Ericsson B. Tickerkod finns i kurslistorna.
 • Requested action failed - Ordern har ett otillåtet villkor eller så tillåter inte den aktuella marknaden denna åtgärd.
 • Pending - Ordern kontrolleras så att tillräckliga medel finns eller att aktierna finns på depån. Under den tid en order har denna status kan den inte tas bort eller ändras. Ordern kan tas bort eller ändras först när den har erhållit ett orderid.

OBS! Det är viktigt att du alltid kontrollerar din orderstatus och att du kontaktar mäklare på nummer 08-506 331 00 om det är något du undrar över.

Långtidsorder

Flerdagarsorder, eller långtidsorder som det också kallas, behandlas olika på olika handelsplatser för olika typer av värdepapper. Giltighetstiden kan variera mellan 8 till 30 dagar.

I Nordnets system kan en order läggas med en maximal giltighetstid på 90 dagar. Nordnets system lägger alltid långtidsorder med så lång giltighetstid som respektive handelsplats tillåter. Om giltighetstiden för en långtidsorder på en viss handelsplats är 8 dagar kommer Nordnet att på den 9:e dagen lägga in din order igen i aktiens orderbok på den börs den handlas, vilket gör att du då får en ny köplats i orderboken. I samband med att din order läggs om gör handelssystemet en ny automatiskt kontroll av din order. Kontrollen görs därefter var åttonde dag till dess den av dig angivna giltighetstiden löpt ut. Om en långtidsorder avvisas vid den automatiska kontrollen så kommer den således inte att ligga på handelsplatsen nästföljande 8 dagar. Därefter sker en ny automatisk kontroll varvid ordern åter kan komma att läggas in på handelsplatsen.

Det är också viktigt att vara medveten om att en långtidsorder kan tas bort från handelsplatsen av olika anledningar. Handelsplatsen kan ta bort långtidsorder när en aktie ändrar värde vilket sker när det är utdelning, när det sker en split (delning) eller en omvänd split (sammanslagning) av en aktie. Detta varierar mellan olika handelsplatser. Vill du kontrollera din order vänligen kontakta våra mäklare. Det kan även finnas andra anledningar till att marknaden tar bort en långtidsorder.

Våra mäklare nås mellan 08.30 och 17.30 på nummer 08-506 331 00.

Passandebedömning vid orderläggning

Enligt lagen om värdepappersmarknaden måste Nordnet säkerställa att du som kund har tillräckligt mycket kunskap och/eller erfarenhet för att handla med olika värdepapper. Det kallas passandebedömning och syftar till att ge dig som är aktiv på värdepappersmarknaden ökat skydd.

Som kund hos Nordnet kan du alltid handla så kallade okomplicerade värdepapper. Till dessa räknas aktier och fonder. Om du däremot vill handla med komplicerade värdepapper, som till exempel warranter och derivat, måste du först genomgå passandebedömning för respektive värdepappersgrupp. Detta gäller t.ex. vi handel av instrument som förljer priset av Bitcoin. Bedömningen görs genom att du får svara på ca 10 frågor för respektive värdepappersgrupp innan du kan lägga en order.

Du kan välja att svara på frågorna i förväg eller vid själva ordertillfället. Försöker du handla ett komplicerat värdepapper som tillhör en värdepappersgrupp som du inte är passandebedömd för kommer din order inte gå igenom och du uppmanas att göra passandebedömningen.

För mer information om de olika värdepappersgrupperna, samt för att i förväg genomgå passandebedömningen för komplicerade värdepapper, gå till menyfliken min depå. Under rubriken Övrigt klickar du på Mina avtal och abonnemang. Längst upp till höger under rubriken Passandebedömning kan du läsa mer och aktivera passandebedömningen för respektive värdepappersgrupp. Du måste vara inloggad för att kunna ta del av informationen.

Vad gör jag om jag får ett felmeddelande?

När du lägger en order kan du se på orderns status om allt har fungerat som det ska. I normala fall ska du få status "I marknaden" inom några sekunder från att du klickar på köp eller sälj.

Möjligheten finns också att du kan få något av följande meddelanden:

 • Refused by order validation - Var vänlig kontakta mäklare på 08-506 33 100
 • Order avvisad - Var vänlig kontakta mäklare på 08-506 33 100
 • Pending - Var vänlig kontakta mäklare på 08-506 33 100
 • Market closed - Marknaden är stängd
 • Specified portfolio doesn't exist - När du gjort din första insättning dröjer det till dagen efter innan din depå är aktiverad i handelssystemet och du kan lägga din första order. Det kan också vara så att du är inloggad i två depåer samtidigt på samma dator. Logga ur båda och logga sedan in i den där du vill lägga en order.


Handel på nya hemsidan

I november och december 2017 går all orderläggning över till Nordnets nya hemsida. Köp och sälj går till på samma sätt som tidigare men med ett nytt utseende. När du klickar in på orderläggningssidan kommer du automatiskt bli överflyttad till nya hemsidan.

Nordnets nya hemsida är under uppbyggnad och du kommer kunna använda den gamla parallellt medan vi fyller på nya funktioner.

Upp

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.