Välkommen till kundservice

Använd sökfältet för att hitta svar på dina frågor.

03023Man-Tor 8.30-17.00

Kundservice / Handel & värdepapper

Inom vilka finansiella värdepapper kan jag inte placera?

Följande värdepapper är inte tillåtna i Nordnets Kapitalförsäkring:

 • Standardiserade optioner samt terminer eller andra derivatinstrument som innebär en förpliktelse
 • Aktier som inte handlas på en reglerad marknad eller MTF eller motsvarande marknadsplats utanför EU (onoterade aktier)
 • Nordnetaktien eller andra finansiella instrument kopplade till Nordnet AB (publ)

Inom vilka finansiella värdepapper kan jag inte placera?

Följande värdepapper är inte tillåtna i Nordnets Kapitalförsäkring:

 • Standardiserade optioner samt terminer eller andra derivatinstrument som innebär en förpliktelse
 • Aktier som inte handlas på en reglerad marknad eller MTF eller motsvarande marknadsplats utanför EU (onoterade aktier)
 • Nordnetaktien eller andra finansiella instrument kopplade till Nordnet AB (publ)

Inom vilka finansiella värdepapper kan jag placera?

På Nordnets Kapitalförsäkring får man placera i följande innehav:

Innehav och börser:

 • Aktier upptagna till handel på Nasdaq OMX Stockholm/Helsingfors/Köpenhamn
 • Aktie upptagna till handel på Oslo Börs och Oslo Axess
 • Aktier upptagna till handel på Nordic Growth Market (NGM)
 • Aktier upptagna till handel på Deutsche Börse-Xetra och andra tyska regionala parkettbörser
 • Aktier som handlas på Spotlight Stock Market
 • Aktier som handlas på First North
 • Aktier som handlas på Nordic MTF

Övriga aktier som handlas på en reglerad marknad/MTF eller motsvarande marknadsplats i Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Kanada och USA enligt Nordnets ordinarie utbud.

Övriga innehav:

 • Investeringsfonder (både värdepappersfonder och specialfonder)
 • Övriga fonder enligt Nordnets ordinarie utbud
 • Aktieindexobligationer och andra värdepapper som är föremål för handel på en reglerad marknad eller MTF via Nordnets elektroniska handelsplattform
 • Obligationer, konvertibler och förlagslån som handlas på Nasdaq OMX Stockholm, SOX, NGM, First North och Spotlight Stock Market
 • S.k. Open End-certifikat som är klassade som överlåtbara värdepapper
 • Tecknings-, inlösen- och utdelningsrätter
 • Teckningsoptioner som ger rätt att teckna aktier vid nyemission
 • Warranter,minifutures och vissa certifikat

Placeringsmöjligheterna kan utökas eller begränsas beroende på vad som vid var tid godkänns av Nordnet.

Inom vilka finansiella värdepapper kan jag placera?

På Nordnets Kapitalförsäkring får man placera i följande innehav:

Innehav och börser:

 • Aktier upptagna till handel på Nasdaq OMX Stockholm/Helsingfors/Köpenhamn
 • Aktie upptagna till handel på Oslo Börs och Oslo Axess
 • Aktier upptagna till handel på Nordic Growth Market (NGM)
 • Aktier upptagna till handel på Deutsche Börse-Xetra och andra tyska regionala parkettbörser
 • Aktier som handlas på Spotlight Stock Market
 • Aktier som handlas på First North
 • Aktier som handlas på Nordic MTF

Övriga aktier som handlas på en reglerad marknad/MTF eller motsvarande marknadsplats i Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Kanada och USA enligt Nordnets ordinarie utbud.

Övriga innehav:

 • Investeringsfonder (både värdepappersfonder och specialfonder)
 • Övriga fonder enligt Nordnets ordinarie utbud
 • Aktieindexobligationer och andra värdepapper som är föremål för handel på en reglerad marknad eller MTF via Nordnets elektroniska handelsplattform
 • Obligationer, konvertibler och förlagslån som handlas på Nasdaq OMX Stockholm, SOX, NGM, First North och Spotlight Stock Market
 • S.k. Open End-certifikat som är klassade som överlåtbara värdepapper
 • Tecknings-, inlösen- och utdelningsrätter
 • Teckningsoptioner som ger rätt att teckna aktier vid nyemission
 • Warranter,minifutures och vissa certifikat

Placeringsmöjligheterna kan utökas eller begränsas beroende på vad som vid var tid godkänns av Nordnet.

Kan jag blanka, handla med derivat eller belåna min kapitalförsäkring?

Blankning:

Nej, du kan inte använda dig av blankning i en kapitalförsäkring.

Derviathandel:

Ja, du kan delvis handla med derivat i din kapitalförsäkring. Warranter, turbowarranter, minifuturer och vissa certifikat är tillåtna.

Belåning:

Ja, du kan belåna dina värdepapper i en kapitalförsäkringsdepå.

Du gör på samma sätt som för en vanlig aktie- och fonddepå, det vill säga att du gör affärer i din kapitalförsäkringsdepå och utnyttjar belåning av dina värdepapper enligt våra belåningsnivåer.

De blanketter du behöver för att ansöka om belåning på depån är följande:

Alla Blanketter finns under menyfliken Tjänster, följt av länken Blanketter och sedan Kapitalförsäkring. Blanketterna skickas per post till och adressen framgår på blanketten eller under menyfliken Blanketter.

Kan jag blanka, handla med derivat eller belåna min kapitalförsäkring?

Blankning:

Nej, du kan inte använda dig av blankning i en kapitalförsäkring.

Derviathandel:

Ja, du kan delvis handla med derivat i din kapitalförsäkring. Warranter, turbowarranter, minifuturer och vissa certifikat är tillåtna.

Belåning:

Ja, du kan belåna dina värdepapper i en kapitalförsäkringsdepå.

Du gör på samma sätt som för en vanlig aktie- och fonddepå, det vill säga att du gör affärer i din kapitalförsäkringsdepå och utnyttjar belåning av dina värdepapper enligt våra belåningsnivåer.

De blanketter du behöver för att ansöka om belåning på depån är följande:

Alla Blanketter finns under menyfliken Tjänster, följt av länken Blanketter och sedan Kapitalförsäkring. Blanketterna skickas per post till och adressen framgår på blanketten eller under menyfliken Blanketter.

Upp

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.