Välkommen till kundservice

Använd sökfältet för att hitta svar på dina frågor.

03023Man-Tor 8.30-17.00

Kundservice / Handel & värdepapper

Vilka värdepapper kan jag investera i på mitt investeringssparkonto hos Nordnet?

Nedan följer en uppräkning av de finansiella instrument som du får förvara på ditt investeringsparkonto hos Nordnet. De uppräknade instrumenten utgör så kallade godkända investeringstillgångar.*

Fonder

Andelar i värdepappersfonder eller specialfonder, som är tillgängliga för handel i Nordnets handelssystem .

Övriga värdepapper

Finansiella instrument, med undantag för optioner, som är tillgängliga för handel i Nordnets handelssystem och som är upptagna till handel på någon följande marknader:

 • NASDAQ OMX Stockholm
 • Nordic Growth Market (NGM)
 • Nordic Derivatives Exchange (NDX)
 • Spotlight Stock Market
 • Nasdaq OMX First North
 • Nordic MTF
 • Oslo Børs
 • Oslo Axess
 • NASDAQ OMX Helsinki
 • NASDAQ OMX Copenhagen
 • New York Stock Exchange (NYSE) 
 • NYSE MKT LLC 
 • NASDAQ 
 • Xetra
 • Toronto Stock Exchange (TSX)
 • TSX Venture Exchange


Övrigt

 • Du kan handla svenska terminer (OMXS30 Futures).
 • Hos Nordnet har du ett valutakonto i SEK och när du handlar värdepapper i annan valuta sker en växling automatiskt.
 • Standardiserade optioner är i dagsläget inte möjligt att handla med på ditt investeringssparkonto. Det är inte heller möjligt att använda sig av blankning eller intradagslimit på ditt investeringssparkonto.


*Om det kommer till din kännedom att investeringstillgångar som inte är godkända av Nordnet förvaras på ditt investeringssparkonto är du skyldig att så snart som möjligt informera Nordnet om detta.

Vilka värdepapper kan jag inte investera i på mitt investeringssparkonto?

Det finns en hel del tillgång som du inte får förvara på ditt investeringssparkonto. De vanligaste är följande:

 • Finansiella instrument som inte handlas på en reglerad marknad eller handelsplattform, exempelvis onoterade aktier.
 • Andelar i ett företag där du tillsammans med närstående äger mer än 10 % av rösterna eller kapitalet
 • Kvalificerade andelar i fåmansföretag.
 • Standardiserade optioner

Det är inte heller möjligt att använda sig av blankning eller intradagslimit på ditt investeringssparkonto

Är det möjligt att blanka aktier på ett Investeringssparkonto?

Nej.

Kan jag handla med terminer på ISK?

Ja, det är möjligt att handla svenska terminer (OMXS30 Futures) som är noterade i SEK på ett Investeringssparkonto.

För att det ska vara möjligt behöver du skriva ut och skicka in en belåningsansökan samt ett derivathandelsavtal. När blanketterna är registrerade behöver du besvara nivå fyra i passande bedömningen. Du gör det under menyfliken min depå följt av Mina avtal och abonnemang.

Följande 3 blanketter behöver vi få in:

Alla Blanketter finns under menyfliken Tjänster, följt av länken Blanketter och sedan Investeringssparkonto. Blanketterna skickas per post till och adressen framgår på blanketten eller under menyfliken Blanketter.

Vilka värdepapper kan jag investera i på mitt investeringssparkonto hos Nordnet?

Nedan följer en uppräkning av de finansiella instrument som du får förvara på ditt investeringsparkonto hos Nordnet. De uppräknade instrumenten utgör så kallade godkända investeringstillgångar.*

Fonder

Andelar i värdepappersfonder eller specialfonder, som är tillgängliga för handel i Nordnets handelssystem .

Övriga värdepapper

Finansiella instrument, med undantag för optioner, som är tillgängliga för handel i Nordnets handelssystem och som är upptagna till handel på någon följande marknader:

 • NASDAQ OMX Stockholm
 • Nordic Growth Market (NGM)
 • Nordic Derivatives Exchange (NDX)
 • Spotlight Stock Market
 • Nasdaq OMX First North
 • Nordic MTF
 • Oslo Børs
 • Oslo Axess
 • NASDAQ OMX Helsinki
 • NASDAQ OMX Copenhagen
 • New York Stock Exchange (NYSE) 
 • NYSE MKT LLC 
 • NASDAQ 
 • Xetra
 • Toronto Stock Exchange (TSX)
 • TSX Venture Exchange


Övrigt

 • Du kan handla svenska terminer (OMXS30 Futures).
 • Hos Nordnet har du ett valutakonto i SEK och när du handlar värdepapper i annan valuta sker en växling automatiskt.
 • Standardiserade optioner är i dagsläget inte möjligt att handla med på ditt investeringssparkonto. Det är inte heller möjligt att använda sig av blankning eller intradagslimit på ditt investeringssparkonto.


*Om det kommer till din kännedom att investeringstillgångar som inte är godkända av Nordnet förvaras på ditt investeringssparkonto är du skyldig att så snart som möjligt informera Nordnet om detta.

Vilka värdepapper kan jag inte investera i på mitt investeringssparkonto?

Det finns en hel del tillgång som du inte får förvara på ditt investeringssparkonto. De vanligaste är följande:

 • Finansiella instrument som inte handlas på en reglerad marknad eller handelsplattform, exempelvis onoterade aktier.
 • Andelar i ett företag där du tillsammans med närstående äger mer än 10 % av rösterna eller kapitalet
 • Kvalificerade andelar i fåmansföretag.
 • Standardiserade optioner

Det är inte heller möjligt att använda sig av blankning eller intradagslimit på ditt investeringssparkonto

Är det möjligt att blanka aktier på ett Investeringssparkonto?

Nej.

Kan jag handla med terminer på ISK?

Ja, det är möjligt att handla svenska terminer (OMXS30 Futures) som är noterade i SEK på ett Investeringssparkonto.

För att det ska vara möjligt behöver du skriva ut och skicka in en belåningsansökan samt ett derivathandelsavtal. När blanketterna är registrerade behöver du besvara nivå fyra i passande bedömningen. Du gör det under menyfliken min depå följt av Mina avtal och abonnemang.

Följande 3 blanketter behöver vi få in:

Alla Blanketter finns under menyfliken Tjänster, följt av länken Blanketter och sedan Investeringssparkonto. Blanketterna skickas per post till och adressen framgår på blanketten eller under menyfliken Blanketter.

Upp

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.