Välkommen till kundservice

Använd sökfältet för att hitta svar på dina frågor.

03023Man-Tor 8.30-17.00

Kundservice / Företagshändelser

Vad är en börsnotering (IPO)?

En börsnotering innebär att ett bolag väljer att notera aktier på börsen. I samband med detta brukar allmänheten ofta erbjudas att teckna/köpa aktier i bolaget till en bestämd teckningskurs. När väl noteringen är färdig och handel på marknadsplatsen öppnar så är börsnoteringen färdig och den vanliga handeln av aktierna tar vid.

På engelska kallas en börsnotering för ”Initial Public Offering” och brukar förkortas IPO.

Var hittar jag aktuella börsintroduktioner (IPO)?

När du är inloggad ska du klicka på fliken Min depå följt av Företagshändelser och Nyintroduktionerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Där ser du alla företag som har ett pågående erbjudande om att teckna aktier och villkoren för respektive introduktion. Är du inloggad på ett investeringssparkonto eller kapitalförsäkring så kan det i vissa fall saknas en ”svara”-knapp invid ett erbjudande. Detta betyder att aktien inte kan tecknas i aktuell depåtyp och du måste ansöka om aktier från en annan depå. Läs mer om det under frågan ”Varför kan jag inte ansöka om aktier på mitt investeringssparkonto?

Om du inte är inloggad kan du få en överblick av aktuella börsintroduktioner och sammanfattning av deras erbjudanden under www.nordnet.se/IPOlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

OBS! Läs alltid villkoren innan du tecknar

Hur gör jag för att vara med och teckna aktier i en börsnotering?

1. Läs villkor och ansök
Under fliken Min depå följt av Nyintroduktionerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du se och svara på alla aktuella erbjudanden från företag som ska börsnoteras (förutsatt att du är inloggad). Innan du ansöker/svarar på erbjudandet så läs igenom villkoren och de officiella erbjudandehandlingarna, så du vet vad du investerar i.

www.nordnet.se/IPO du få en överblick av aktuella börsintroduktioner och sammanfattning av deras erbjudanden, utan att vara inloggad.

Exempel på villkor:

I villkoren hittar du vad teckningskursen per aktie kommer att vara, samt hur många aktier man minst måste teckna. I ovan exempel så är teckningskursen 40 SEK och minsta teckning 100 aktier, vilket ger ett lägsta teckningsbelopp om 4000 SEK. Under villkoren ser du också när du senast kan svara på erbjudandet samt måste ha pengar tillgängligt på ditt konto för att ansökan ska bli godkänd.

2. Säkerställ att pengar finns på rätt konto i tid

Det är viktigt att pengarna finns på just den depån som du ansöker från, och inte någon annan av dina Nordnetdepåer. Har du ett kreditkonto kopplat till aktuell depå så räcker det med att du har pengar tillgängligt för handel i din kredit.

För frågor om insättningar – läs mer härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
För frågor om intern överföring mellan egna konton hos Nordnet – läs mer härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur vet jag att min ansökan kommer att räknas?

Du kan kontrollera att du lämnat ditt svar under rubriken Min depå följt av Mina företagshändelser. Under ”Mina svar” ska du se bolagsnamnet och det antal aktier du ansökt om under rubriken ”extra”. Har du lämnat svar och har pengar på depån innan sista svarsdagen kommer din ansökan att räknas och skickas till emissionsinstitutet.

Om du inte kan hitta ditt svar under "Mina svar" så kika i fliken "Arkiv". När sista svarsdagen har passerat flyttas ditt svar över till Arkiv.

Varför kan jag inte ansöka om aktier på mitt investeringssparkonto?

Lagen begränsar möjligheten att lämna ansökan i ett Investeringssparkonto (ISK) i vissa börsintroduktioner (IPO). De aktier som erbjuds i samband med en IPO kan antingen vara nyemitterade eller befintliga aktier från tidigare ägare. Är det befintliga aktier som erbjuds så kommer det inte vara möjligt att ansöka på ett investeringssparkonto.

Om du saknar en ”svara”-knapp för en specifik börsintroduktion så betyder det att den inte går att teckna i den kontoformen som du förtillfället är inloggad på (förmodligen ett investeringssparkonto). Kontoformerna kapitalförsäkring och aktie- och fonddepå har oftast inte några begränsningar så byt konto eller öppna nytt konto under fliken Min ekonomi om du önskar teckna. Läs mer om hur du öppnar nya konton här: ”Jag önskar att öppna ytterligare en depå?

Vem beslutar om tilldelningen?

Det är företaget som ska börsnoteras i samråd med sin rådgivare som beslutar om hur stor tilldelningen blir till alla de som ansökt om aktier. Företaget har oftast krav på ett visst antal delägare för att få handlas via en börs eller marknadsplats och försöker ofta ge så många som möjligt tilldelning.

Antalet aktier som ska säljas ut till allmänheten är bestämt på förhand. Om intresset är stort så kan du som investerare komma att få färre aktier än du sökt eller inga alls. Detta kallas för att en IPO har blivit ”övertecknad”.

Hur och när vet jag om jag fått tilldelning?

När man får veta om man fått tilldelning i en börsintroduktion eller inte är olika från gång till gång. Vanligast är att man får svar på eller kring första handelsdagen för det aktuella bolaget (detta datum brukar framgå i villkoren).

När du ansöker/tecknar aktier i en börsintroduktion får du sen fiktiv post i din depå som heter ”Ansökan” eller "OTA" (står för önskad/obetald tecknad aktie). Detta är ett bevis på att vi har ansökt om motsvarande antal aktier för din räkning och är ingen garanti för faktisk tilldelning.

Om du får tilldelning av aktier så kommer posten med ”ansökan/OTA” att rensas ut och ersättas med så många aktier som du fått tilldelat, antingen hela eller delar av det ansökta beloppet. Vid tilldelningsbesked kommer Nordnet att dra motsvarande belopp från ditt konto. Inget courtage betalas för teckning vid en IPO hos Nordnet.

Om du inte får tilldelning så kommer posten med ”ansökan/OTA” att rensas ut och inte ersättas med några aktier. Inga pengar dras heller från kontot.

Kan jag teckna aktier i samma börsintroduktion (IPO) på flera olika konton?

Det kan skilja sig från olika IPOer beroende på hur villkoren ser ut. I vissa fall så kan man bara teckna i ett konto och i andra fall så kan du teckna i flera konton på Nordnet.

Det framgår i villkoren för varje IPO om det skulle vara någon begränsning för just det företaget du vill teckna aktier i.

Villkoren hittar du under fliken Min depå följt av Företagshändelser och Nyintroduktioner när du är inloggad.

Kan jag teckna en IPO utanför Nordnet och sedan sätta in aktierna på mitt investeringssparkonto eller kapitalförsäkring?

Önskar du köpa aktier i ett bolags börsintroduktion kan du i många fall anmäla önskad teckning direkt via din depå hos Nordnet, under menyfliken Min depå följt av Företagshändelser och Nyintroduktioner. I de fall där det inte går att anmäla teckning via Nordnets hemsida kan du anmäla dig direkt till ansvarigt emissionsinstitut, via blankett. På blanketten anger du vilken depå du önskar att de nya aktierna ska skickas till. Observera, för att Nordnet ska ha rätt att flytta in dessa aktier till ett investeringssparkonto* eller kapitalförsäkring behöver aktien dels vara godkänd för den kontotypen och även köpas och betalas från den specifika depån. Nordnet behöver manuellt göra betalningen. Om aktien inte är betalad från önskat investeringssparkonto eller kapitalförsäkring kommer vi inte få sätta in aktierna där utan kommer istället att flytta in dem till din aktie- och fonddepå.

Instruktioner:

Teckningsanmälan skickas direkt till emitterande institut, förutsatt att det inte går att anmäla sig via Nordnets hemsida. Du får sedan en avräkningsnota från emissionsinstitutet med betalningsinstruktioner. Denna ska du skicka in till Nordnet via vår interna meddelandefunktion som du når när du är inloggad. Skanna in avräkningsnotan och bifoga den i ett meddelande till oss från aktuell depå. Ange i meddelandet att du önskar att vi betalar bifogad avräkningsnota samt från vilken depå*. Du är redan identifierad i och med att du är inloggad på din depå och behöver inte skicka med något ID.

Se till att ha tillräckligt med pengar tillgängligt på aktuell depå innan du skickar in betalningsuppdraget.

* Alla aktier är inte tillåtna att teckna i ett investeringssparkonto, så dubbelkolla alltid det innan du skickar uppdraget till oss. Läs mer om varför under "Varför kan jag inte ansöka om aktier på mitt investeringssparkonto?".

Mer om

Företagshändelser


Kontakta kundservice
010-583 30 00
Mån-tors 8:30-20:00
Fre - 8:30-18:00
Orderläggning mäklare
010-583 31 00


Upp

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.