Välkommen till kundservice

Använd sökfältet för att hitta svar på dina frågor.

03023Man-Tor 8.30-17.00

Kundservice / Betala & överföra

Hur sätter jag in pengar på kontot?

När du är inloggad på din depå finner du insättningsinstruktioner under menyfliken Depå och Insättningar. Klicka här för att göra en insättning nu.

Alla depåer (förutom tjänstepension, kapitalpension och övriga pensioner under utbetalning) har ett tillhörande bankkontonummer för insättningar. Bankkontonumret återfinns bland annat på respektive depås depåöversikt och under fliken Min Ekonomi. Clearingnummer är antingen 9100 eller 9109.

Undantag - Tjänstepension

Enda undantaget är insättning till tjänstepension. Om du som arbetsgivare vill göra en extrainsättning till en anställds tjänstepension, maila foretag@nordnet.se. Följande information behöver vi som underlag: Organisationsnummer, försäkringsnummer samt vilket belopp och period som fakturan avser.

Hur lång tid tar en insättning?

Insättning via bankkontonummer:

Alla depåer (förutom tjänstepension, kapitalpension och övriga pensioner under utbetalning) har ett tillhörande bankkontonummer för insättningar. Bankkontonumret gör att du snabbt och enkelt kan sätta in pengar på din depå från en annan bank. Det insatta beloppet finns normalt tillgängligt för handel på depån inom några timmar, förutsatt att den överförande banken gör överföringen samma dag.

Insättning via föranmält konto:

Om du gör en överföring från din depå via föranmält konto före klockan 15.00 en normal bankdag har du pengarna på din depå nästföljande bankdag vanligtvis innan klockan 15.00. För kapitalförsäkring måste överföring via föranmält konto läggas före klockan 13.00 en normal bankdag för att den ska komma med bland dagens överföringar och synas nästföljande dag.

Vad är mitt bankkontonummer?

Det finns ett unikt bankkontonummer kopplat till respektive depå (förutom tjänstepension, kapitalpension och övriga pensioner under utbetalning). Bankkontonumret gör att du snabbt och enkelt kan sätta in pengar på din depå från en annan bank.

Ditt bankkontonummer består av elva siffror inklusive Nordnets clearingnummer 9100 för bankdepåer och 9109 för försäkringsdepåer.

Du hittar ditt bankkontonummer i depåöversikten, under fliken Min depå/Insättningar och under Min ekonomi. När du sätter in pengar på din depå från en annan bank med hjälp av ditt bankkontonummer måste du alltid ange ditt fullständiga elvasiffriga bankkontonummer inklusive Nordnets clearingnummer.

Observera att ditt bankkontonummer INTE är clearingnummer plus depånummer.

Hur gör jag insättning i utländsk valuta?

När du är inloggad på din depå finner du insättningsinstruktioner under menyfliken Depå och Insättningar eller klicka här. Insättningar och uttag går endast att göra från Svenska banker.

Hur registrerar jag ett föranmält konto?

Du registrerar ditt föranmälda konto under menyfliken Depå följt av länken Föranmälda konton.

Krav för ett godkänt konto

Kontot måste vara ett transaktionskonto som går att koppla autogiro till. Obs! Sparkonto går oftast ej att föranmäla, kontrollera detta med din bank.

Samma ägare på kontot som på Nordnetkontot.

Kontoägare ska ha ett svenskt personnummer

Rätt clearing- och kontonummer.

Viktigt att tänka på när du ska föranmäla ett konto:

 • Skriv clearing- och kontonummer i en följd, med endast bindestreck som skiljer dem åt.
 • Swedbank ofta har fem siffror i clearing-numret, t.ex. 1234-5. Utelämna då den femte siffran, i detta fall 5.
 • Handelsbankens clearing-nummer börjar med 6.
 • Om du har ett personkonto (hos t.ex. Nordea) ange clearing-nummer 3300.
 • Anmält konto ska kunna kopplas till tjänsten Autogiro och du måste stå som ensam ägare på bankkontot.

För samägd depå eller aktiesparklubb kan ett gemensamt konto registreras förutsatt att ovanstående kriterier uppfylls.

OBS! Företagsägda Kapitalförsäkringar kan inte använda föranmälda konton.

Innebär ett föranmält konto att Nordnet kan dra pengar från mitt bankkonto?

Nej, du bestämmer alltid själv när du vill flytta pengar till och från din depå. Nordnet drar aldrig pengar från ditt konto utan att du har begärt överföringen.

Varför är mitt föranmälda konto inaktivt?

Om det står "Tjänsten inaktiv" innebär detta att det angivna kontot inte är godkänt eller aktivt och att du inte kan använda tjänsten. Vi ber dig vara uppmärksam på följande:

 • Depå och kontoägare måste vara samma person, det vill säga man inte kan anmäla någon annans konto för överföring.
 • Kontot måste vara godkänt för tjänsten Autogiro
 • Kontot kan bli inaktivt om ändringar i medgivanden görs för tjänsten Autogiro
 • Följ de instruktioner som anges på vår hemsida vid föranmälan av konto, det vill säga korrekt inskrivna clearing-nummer, ta till exempel bort den femte siffran i clearingnumret om du är kund hos Swedbank etc.
 • Nordnetkunder boende utanför Sverige kan inte ha något föranmält konto utan kan endast göra uttag via skriftligt signerat uppdrag till oss (inskannat som bifogad fil via meddelandecentralen eller mail, brev eller fax)
 • Vid föranmälan av minderårigs depå är det inte säkert att den andra banken godkänner en autogirokoppling.

Hur registrerar jag ett månadssparande?

Månadsspara

Med ett månadssparande investeras ett valfritt belopp över 100 kr den 28:e varje månad enligt en fondfördelning du väljer.

Du registrerar månadssparandet under menyfliken Handla följt av länken Månadsspar Fond.

När du lägger upp ett månadssparande kan du välja ett fast belopp och om det ska dras direkt från din Nordnetdepå eller att det dras från ditt bankkonto i annan bank.

För att du ska kunna registrera ett sparande från ditt bankkonto i annan bank måste du först registrera ett konto under menyfliken Depå följt av Föranmälda konton.

Du kan välja mellan att månadsspara i fonder eller kontanter. Om du väljer att placera i fonder så väljer du vilka fonder du önskar samt vilken fördelning du önskar mellan fonderna. Placeringen genomförs genom orderläggning i de enskilda fonderna på normalt sätt vilket innebär att du ser samtliga order i din orderbok och du kan om du vill ta bort varje enskild order. Ordern går sedan iväg den 28:e, eller nästföljande vardag om den 28:e är en helgdag.

Automatspara

Du registrerar automatsparandet under menyfliken Handla följt av länken Månadsspar Fond.

Automatspar är ett sparande där en procentandel av din depås saldo automatiskt investeras i de fonder eller fondportföljer du väljer. Automatspar genomförs den 15 varje månad. Av de kontanter som finns tillgängliga på din depå genomförs den av dig anmälda placeringsfördelningen i fonder och/eller Fondportföljer. Dock med lägst 100 kr, vilket medför att om mindre än 100 kr finns i kontanter på depån så utförs inte Automatspar den månaden.

Placeringen genomförs genom orderläggning i de enskilda fonderna på normalt sätt vilket innebär att du ser samtliga order i din orderbok och du kan om du vill ta bort varje enskild order.

Mer om

Betala & överföra


Kontakta kundservice
010-583 30 00
Mån-tors 8:30-20:00
Fre - 8:30-18:00
Orderläggning mäklare
010-583 31 00


Upp

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.