Välkommen till kundservice

Använd sökfältet för att hitta svar på dina frågor.

03023Man-Tor 8.30-17.00

Kundservice / Årsbesked, skatt & deklaration

Hur beskattas kapitalförsäkring?

Vid sparande i kapitalförsäkring betalar du inte skatt för kapitalvinster och du får därför inte dra av förluster. Istället betalar du avkastningsskatt, som tas ut kvartalsvis i efterskott.

Du ser din totala skatteskuld under "min depå" följt av "Försäkringsbesked" och under posten Upplupen avkastningsskatt. En fjärdedel av beloppet debiteras vid varje kvartal. Vid insättningar kommer den upplupna avkastningsskatten att öka och vid uttag debiteras en andel av den upplupna skatt som ändå skulle debiteras i slutet av varje kvartal för motsvarande uttagsbelopp.

Din avkastningsskatt baseras på följande

  • Kapitalförsäkringens värde vid ingången av året
  • Dina insättningar under året (insättningar under andra halvan av året tas bara upp till halva värdet)

Summan av ovanstående utgör ditt kapitalunderlag. Kapitalunderlaget beskattas med statslåneräntan per den 30 november föregårende år + 1 procentenhet. Därtill finns ett golv på 1,25 % för de fall statslåneräntan + 1 procentenhet understiger 1,25 %. Det framräknade beloppet beskattas med 30 %. Uträkningen för 2019 är (0,51 % + 1 %)  * 30% = 0,453 %

Detta innebär att skatten för 2019 blir 0,453 % av kapitalunderlaget.

Ett räkneexempel

Du har 100 000 kr i ingående värde 2018, du sätter in 50 000 kr första halvåret, och 50 000 kr andra halvåret. Det innebär att din skatt beräknas på 175 000 (=100 000 + 50 000 + 25 000)

Avkastningsskatt = 175 000 * 1,51 % * 30 %

Förenklat uttryckt är din avkastningsskatt = 175 000 * 0,453%

Varför betalar jag bara skatt på halva insättningen till kapitalförsäkring från och med 1 juli?

Från och med halvårsskiftet, 1 juli, tas enbart halva insättningen till en kapitalförsäkring upp till beskattning. Sätter du till exempel in 50 000 kr, beskattas enbart 25 000 kr av insättningen.

Anledningen att enbart halva värdet tas upp för beskattning 1 juli – 31 december är att man får kortare tid på sig att få avkastning på sina pengar än om man till exempel sätter in pengarna i januari.

Ingående värde samt insättningar till kapitalförsäkring beskattas med 0,453% (2019). 

Vad är avkastningsskatten?

Ditt sparande schablonbeskattas. Skatten baseras på ett kapitalunderlag bestående av värdet av dina tillgångar i försäkringen vid ingången av året samt dina insättningar av kontanta medel under året. Insättningar under andra halvåret tas bara upp till halva värdet. För årsskiftet 2018 beskattas kapitalunderlaget med statslåneräntan per den 30 november 2017, upphöjt med 1 %-enhet. Därtill införs ett golv på 1,25 % för de fall statslåneräntan upphöjt med 1 %-enhet understiger 1,25 %. Det framräknade beloppet beskattas med 30 %.

Detta innebär att skatten för 2019 blir 0,453 % av kapitalunderlaget.

När betalar jag avkastningsskatt i min kapitalförsäkring?

Vi på Nordnet debiterar avkastningsskatten direkt från depån i slutet av varje kvartal.

Enda undantaget är då du gör ett uttag från din kapitalförsäkring (så kallat delåterköp), då kapitaliseras en del av din upplupna avkastningsskatt. I samband med ditt uttag betalar du av en lika stor andel av din upplupna avkastningsskatt som ditt uttag motsvarar i förhållande till värdet på din försäkring (exklusive din upplupna avkastningsskatt).

Tar du ut 1/10 av värdet på din försäkring, kommer du i samband med ditt uttag att betala av 1/10 av din upplupna avkastningsskatt. Din upplupna avkastningsskatt, den avkastningsskatt du ska betala i slutet av varje kvartal, minskar med motsvarande belopp.

Du hittar din aktuella upplupna avkastningsskatt under menyfliken min depå följt av Försäkringsbesked i inloggat läge (uppdateras en gång per dag).

 

Mer information om deklaration

På vår deklarationssida kan du får svar på vanliga frågor kring din deklaration.

Mer om

Årsbesked, skatt & deklaration


Kontakta kundservice
010-583 30 00
Mån-tors 8:30-20:00
Fre - 8:30-18:00
Orderläggning mäklare
010-583 31 00


Upp

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.