Välkommen till kundservice

Använd sökfältet för att hitta svar på dina frågor.

03023Man-Tor 8.30-17.00

Kundservice / Årsbesked, skatt & deklaration

Hur beräknar jag anskaffningsvärdet?

Aktier och andra värdepapper (exklusive fonder):

Anskaffningsvärdet är det pris du betalat per aktie i genomsnitt. Du får fram det genom att lägga ihop allt du har betalat för dina aktier och dela det med antalet aktier.

Fonder:

För fonder räknar Nordnet ut en kapitalvinst/kapitalförlust och rapporterar denna till Skatteverket. Som kund behöver du således inte räkna fram några anskaffningsvärden själv.

Obeservera att om Nordnet inte har registrerat anskaffningsvärde på fondinnehav (till exempel vid inflytt av fonder från utländskt institut) så kommer vi att rapportera en försäljningslikvid till Skatteverket istället för reavinst/reaförlust. Då måste fondaffären läggas in på en K4 och du måste själv leta fram anskaffningsvärdet.

Jag saknar anskaffningsvärde för en aktie, hur hittar jag detta?

Du kan finna vad du betalat för en aktie i din transaktionslista eller bland dina avräkningsnotor på hemsidan. Du når alla transaktioner och notor under menyfliken min depå.

Om du köpt en aktie före 2001 är du välkommen att ta kontakt med Kundservice via meddelandecentralen eller telefon 08-506 33 000 så kan vi hjälpa dig.

Tyvärr kan vi inte hjälpa dig med att räkna ut genomsnittliga anskaffningskurser.

Mer information om deklaration

På vår deklarationssida kan du får svar på vanliga frågor kring din deklaration.

Vem betalar schablonskatt på fondinnehav?

Från och med 1 januari 2012 införs en schablonskatt på innehav av fondandelar för privatpersoner och juridiska personer. Detta berör även börshandlade fonder (ETF:er).

Schablonbeskattade sparformer undantas (tjänstepension, kapitalförsäkring, investeringssparkonto, privatpension, kapitalpension och IPS).

Samtidigt som schablonskatten införs tas skatten på svenskregistrerade fonder bort. Den förändrade beskattningen innebär i de flesta fall att skattesatsen blir lägre än idag då schablonskatten i princip motsvarar den skatt som tidigare belastade fonden.

Fondinnehavet i början av året multipliceras med 0,4 % och är din schablonintäkt. Schablonintäkten beskattas med 30 %.

I praktiken innebär det att du varje år ska betala en skatt motsvarande 0,12 % av värdet på ditt fondinnehav vid ingången av respektive år.

Om du förvarar dina fonder på depå hos Nordnet ansvarar vi för att skicka in kontrolluppgift avseende schablonintäkten till Skatteverket. Schablonintäkten kommer att förtryckas i deklarationen. Privatpersoner som äger fonder ska ta upp schablonintäkten i inkomstslaget kapital. Juridiska personer ska ta upp schablonintäkten i inkomstslaget näringsverksamhet.

Privatpersoner och dödsbon som saknar andra deklarationspliktiga intäkter och kontrolluppgifter, behöver inte upprätta en deklaration enbart på grund av schablonskatten på fonder. Det räcker i dessa fall att betala in skatten till Skatteverket.

Exempel:

Grunden för beräkningen av den nya skatten utgörs av värdet på ditt fondinnehav vid årets ingång.

Innehav 1:a januari: 100 000 kr

Av det värdet ska 0,4 % tas upp som schablonintäkt i deklarationen.

Schablonintäkt: 100 000 kr x 0,4 % = 400 kr

På schablonintäkten är skatten 30 %.

Skatt: 400 kr x 30 % = 120 kr

I praktiken 100 000 kr x 0,12 % = 120 kr

Det innebär att för beskattningsåret 2012 kommer underlaget vara värdet den 1 januari 2012. Schablonintäkten redovisas på en kontrolluppgift och intäkten ska tas upp i den inkomstdeklaration som lämnas i maj 2013.

Undantag:

Den schablonintäkt som understiger 200 kr (2012) kommer inte att beskattas. Det innebär att majoriteten av fondsparande barn varken kommer att bli skyldiga att deklarera eller betala skatt för någon schablonintäkt.

De fondsparare vars schablonintäkt överstiger 200 kr men som inte deklarerar idag får enbart ett besked om slutgiltig skatt. Dessa fondsparare behöver således inte upprätta en deklaration enbart på grund av schablonintäkten.

Mer om

Årsbesked, skatt & deklaration


Kontakta kundservice
010-583 30 00
Mån-tors 8:30-20:00
Fre - 8:30-18:00
Orderläggning mäklare
010-583 31 00


Upp

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.