Seminarier

Upp

Dela:

I pauserna från stora scenprogrammet kommer du att kunna delta på olika seminarier. Det är 20 minuter långa fördjupningar i olika ämnen som hålls av utställarna på Nordnet Live.

För att delta på seminarierna behöver du vara anmäld till eventet. Du får därefter e-post om vilka seminarier du kan anmäla dig till.

Anmälningslänken för seminarier skickas ut via mail till alla anmälda på Nordnet Live den 6 februari 2018.

16.30 - 16.50
18.15 - 18.35

12 seminarier

Seminarier 16.30 - 16.50

Bygg din utdelningsportfölj

Alexander Gustafsson, Investeringscoach Nordnet

C1

Du kommer lära dig mer om hur man hittar aktier med bra utdelning. Seminariet riktar sig till dig som vill komma igång med aktiesparande eller har lite erfarenhet sedan tidigare. Vi kommer kolla på vilka nyckeltal som är relevanta vid utdelningsinvesteringar. Varför utdelning är en viktig del av din totala avkastning. Vilka aktier som just nu har en bra utdelning på svenska börsen.

CPR Invest - Food for generations

Christopher Crystal, Nordic Head Distribution, Amundi

C2

CPR Invest - Food for generations - en global aktiefond som investerar i hela matindustrins värdkedja.

Världens befolkning förväntas nå ca 10 miljarder människor 2050. Samtidigt som befolkningen ökar kraftigt på många håll konsumeras det också mer mat per capita i takt med ökat välstånd. En av de stora utmaningarna är att säkerställa hållbar matproduktion för jordens växande befolkning - den här fonden investerar i hela matvärdekedjan inkluderat jordbruk, skog, vatten, mat, dryckesproduktion och distribution, restauranger och all relaterad verksamhet.

Hållbarhet 2.0 - med sikte på lösningsbolag
och Agenda 2030

Philip Ripman, senior hållbarhetsanalytiker,
SPP Fonder

C3

Det har gått lite mer än två år sedan FN beslutade om Agenda 2030; ett avtal som förbinder världens alla ledare att arbeta mot 17 globala hållbarhetsmål. Bland dem ingår att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna – och världen fick 15 år på sig. Varken mer eller mindre. Väl ställda mot väggen visar det sig att mycket kan hända, inte minst inom finanssektorn i Europa, där hållbara investeringar som länge varit en nischmarknad nu har en tillväxt som är dubbelt så hög som branschgenomsnittet. Det är fortfarande institutionella investerare som står för största andelen, men de privata spararna är på god väg och har ökat från 3,40 procent till 22. Allt fler studier visar också att flertalet hållbara fonder inte bara presterar bättre, de har dessutom lägre avgifter. En kombination som borde locka fler.

Med en avkastning på drygt 15 procent per år, sedan start, har vår hållbara spetsfond SPP Global Topp 100 varit en framgångssaga för spararna. Fonden får dessutom genomgående toppbetyg av Morningstar. Nu arbetar vi med att ta fram version 2.0 av fonden och kopplar på ett unikt sätt ihop fondens investeringar med de globala hållbarhetsmålen. På vårt seminarium berättar vi om kapitalets outnyttjade potential och ger dig ytterligare en nyckel till en hållbar framtid. Vi delar med oss av våra idéer om hur vi kombinerar investeringar i hållbara med långsiktigt god avkastning. Vi tror på kapitalets makt att förändra och du kan med ditt sparande göra skillnad!

Teknologi, Robotik och AI

Erik Sprinchorn & Kristofer Barrett, Fondförvaltare.
Swedbank Robur

C4

Hur kan man som placerare investera i dagens teknologiska innovationer ur ett globalt och nordiskt perspektiv? Du är varmt välkommen att lyssna på två av Swedbank Roburs förvaltare som dagligen analyserar bolag inom teknologi, robotik och AI och hör varför Swedbank Robur har teknologi, innovation och småbolag som tema inom vår aktiva aktieförvaltning.

Förenkla portföljen, sänk dina kostnader och öka din förväntade avkastning

Peter Lidblom
Deutsche Bank

Rum 23

Presentationen kommer visa på ett enkelt och överskådligt sätt hur en investerare genom att använda börshandlade fonder, eller så kallade ETF:er, kan sänka sina kostnader och få bättre kontroll över portföljen genom ökad flexibilitet och transparens. Presentationen kommer innehålla konkreta exempel på hur du kan resonera och gå tillväga för att över tid skapa en god avkastning genom att fokusera på de faktorer som har störst påverkan på slutresultatet och hålla kostnaderna låga.

Optioner steg 1 - Kom igång med optioner

Tomas Bernholm
Nasdaq

Rum 27

Varför ska man använda sig av optioner och hur fungerar de? Med hjälp av olika optionsstrategier kan man få ut mer av sin aktieportfölj - oavsett marknadsläge. Tomas Bernholm, från Nasdaq Stockholm, delar med sig av sin kunskap och går igenom grunderna samt ger exempel på hur man med fördel kan använda sig av optioner i olika marknadssituationer.

Seminarier 18.15 - 18.35

Nordnet Markets - Nordens bredaste courtagefria erbjudande av börshandlade produkter

Alexander Gustafsson, Investeringscoach Nordnet

C1

Nordnet Markets är Nordens bredaste courtagefria erbjudande av börshandlade produkter där du an investera i upp- och nedgång i olika börsindex, råvaror och aktier världen över. Utbudet omfattar alla Bull- & Bearcertifikat, Minifutures och Unlimited Turbos i hela Norden. I Nordnet Markets har du möjlighet att investera med och utan hävstång i annars svåråtkomliga marknader. Lyssna till Alexander när han ger konkreta exempel på hur du kan använda börshandlade produkter i din handel

Den teknologiska utvecklingen fortsätter
– och accelererar

Stefan Nilsson,
DNB

C2

DNB har ett av världens främsta förvaltarteam inom global teknologi. Det är en stor orsak till att DNB Teknologi har, vid 2017 års slut, stigit med över 425 % på 10 års historik och ligger högt på topplistorna år efter år. Ta del av hur DNB ser på den teknologiska utvecklingen som sker idag i en rasande takt – och än har vi bara sett början.

Köpa billigt och sälja dyrt
– Varför är det så svårt?

Stefan Gothenby, Albert Häggström och Mikael Rosell Ålandsbanken

C3

På Ålandsbanken Kapitalförvaltning går vi vår egen väg. Vi förvaltar aktivt och jämför oss sällan med index. För oss är det viktigast att skapa långsiktigt värde till våra kunder.

Våra förvaltare berättar på ett uppfriskande sätt hur de arbetar med förvaltningen för att skapa värde i uppgång och bevara kapitalet i nedgång.

”Ålandsbankens seminarium. Jag tycker att de vågade gå mot strömmen.” Citat från besökare på Nordnet Live 2016 på frågan: Vad tycker du var bäst med Nordnet Live

Didner & Gerge US Small and Microcap - Långsiktigt ägande i amerikanska småbolag

Jessica Eskilsson Frank Carl Bertilsson. Didner & Gerge

C4

Förvaltarna för fonden Didner & Gerge US Small & Microcap berättar om hur de hittar företag med goda tillväxtmöjligheter samt starka marknadspositioner i Nordamerika. De kommer även presentera ett par av fondens innehav och varför ägarledda företag är intressanta ur ett investeringsperspektiv.

ETF - det enkla sättet till ett smart sparande.

Elisabeth Hallman
Xact

Rum 23

Börshandlade fonder (ETF:er) är en av de snabbast växande sparformerna i världen. Xact, den ledande nordiska ETF-leverantören, berättar mer om vad som gjort ETF:er så framgångsrika och hur du kan skapa dina egna investeringsstrateger med börshandlade fonder.

Optioner steg 2 - Bli bättre på optioner

Tomas Bernholm
Nasdaq

Rum 27

I detta seminarium ligger fokus på hur optioner kan användas i en aktieportfölj, för att optimera avkastningen vid olika marknadslägen. Hur kan man skydda aktieinnehav mot nedgångar? Hur skapar man en avkastning vid en stillastående aktiekurs? Hur kan man på ett effektivt sätt öka sin exponering vid en positiv marknadstro? Tomas Bernholm, från Nasdaq Stockholm, inspirerar till fler alternativ och delar med sig av sin kunskap (för att få största behållning av seminariet bör du ha gått ”Steg 1” eller ha en viss kunskap sedan tidigare om grunderna inom optioner).

Arenasponsor

Mediapartner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.