Det här är ett erbjudande från Adverty AB (publ)

Upp

Adverty noteras på Nasdaq First North

Nordnet erbjuder dig möjligheten att anmäla teckning av stamaktier i Adverty inför bolagets notering på Nasdaq First North. Eventuell tilldelning är courtagefri hos Nordnet.

Kort om bolaget

Adverty utvecklar en immersiv plattform för automatiserade annonser i Virtual Reality (”VR”), Augmented Reality (”AR”) och mobiltelefoner. Med hjälp av plattformen kan företag marknadsföra sig genom nytänkande och icke-påträngande reklam i VR och AR på ett sätt där annonsen integreras med den omgivning användaren upplever. Adverty kan fånga upp hur mycket en person exponeras för en viss annons genom att mäta vart användarens blick är riktad. På så sätt kan Advertys teknik avgöra om konsumenten har sett annonsen och faktiskt uppmärksammat den, eller om annonsen bara passerat i periferin. Det innebär att marknadsförare endast betalar för den faktiska exponeringen, något som är banbrytande inom industrin.

Tekniken Adverty utvecklar gör att företag kan marknadsföra sig i den kontext som ger maximal effekt genom att anpassa annonsen till den miljö som användaren utsätts för. Med en djup förståelse för i vilket sammanhang och vilken omgivning reklamen visas kan Adverty erbjuda användare relevant reklam och på så sätt öka exponeringen och intresset för annonsörens varumärke. De tre områdena VR, AR och mobilt ger Advertys plattform en bredd och ett utbud som attraherar aktörer från stora delar av den digitala medie- och underhållningsindustrin.

Intervju med VD Niklas Bakos

Fakta

Kort fakta

 

Teckningskurs

7,50 kronor per aktie

Bolagets marknadsvärde före erbjudandet (pre money)

79,8 miljoner kronor

Anmälningsperiod

1 oktober - 16 oktober 2018

Courtage

0 kr

Sista svarsdag till Nordnet

16 oktober kl. 23:59

Pengar ska finnas på depån

16 oktober kl. 23:59

Nu kan du swisha till ditt sparande

Läs mer här

Minsta teckning

1 000 aktier, motsvarande
7 500 kronor

Förväntad första handelsdag

25 oktober 2018

Lista

Nasdaq First North

Kortnamn för aktien

ADVT

Bolagets hemsida

adverty.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Går att teckna i:

Vid överteckning kan din tilldelning, utan företräde, komma att ske med ett lägre antal än du önskat teckna eller helt utebli. Det spelar ingen roll när under teckningsperioden du anmäler dig. Transaktionen kan avbrytas, dock ej efter det att ovillkorad handeln med värdepapperen har inletts.

Om bolaget

Advertys plattform och unika teknik är något som sedan start har varit under kraftig utveckling och Adverty vill nu expandera för att kunna lansera och marknadsföra sin plattform brett på marknader runtom i världen. De steg som Adverty tagit för att kommersialisera sin produkt har bland annat varit via ett antal samarbeten med företag som Microsoft, The Coca-Cola Company och Rovio Entertainment, skaparna av Angry Birds. Olika samarbeten har inneburit allt från tester av Advertys mjukvara i syfte att utveckla produkten, till att integrera Advertys plattform i olika spel och applikationer och Adverty planerar nu att ta nästa steg i tillväxtfasen. Det innebär att Adverty är i behov av kapital för att genomföra sin planerade expansion för att kommersialisera nya och befintliga samarbeten som Adverty har upprättat, samt fortsätta att utveckla sin teknik mot nya spännande VR- och AR produkter som Magic Leap One och kommande Oculus Quest. Adverty går därför vidare genom att bredda ägandet och ansöka om listning av Advertys aktier på First North. Styrelsens bedömning är att Adverty genom en notering på Nasdaq First North kommer kunna ta nästa steg och vidareutveckla tekniken och plattformen samt utöka försäljning, marknadsföring och affärsutveckling genom att nå ut till den globala marknaden. Advertys ambition är att bli världsledande inom VR- och AR-annonsering genom tre viktiga strategiska mål.

  • Att bygga banbrytande teknik för annonsering i dessa medier som ritar om kartan för hur digital annonsering definieras.
  • Att jobba nära branschorgan för att sätta standarder inom VR- och AR-annonsering, samt
  • Att ingå avtal med både annonsörer och utgivare för att tidigt erövra marknadsandelar.

När VR och AR når massmarknad vill Advertys teknik ses som det självklara alternativet för annonsörer och utgivare. Ansökan om listning av Advertys aktier på Nasdaq First North är ett konkret steg för att uppnå dessa mål.

Virtual Reality (VR)

Plattformen för immersiv varumärkesannonsering är tillgänglig i virtuella miljöer liknande de i traditionell OutOf-Home, men med ytterligare stöd för 360-video annonsering, 3D-produktplacering och interaktiva varumärkesvärldar som annonsformat. Med förbättrad VR teknologi till lägre priser inom kommande år räknar Adverty med goda framtidsutsikter och hög försäljning när VR når massmarknad, vilket Adverty bedömer vara år 2020.

Augmented Reality

Den unika plattformen för förstärkt varumärkes- och prestationsannonsering i mobilen, med stöd för Apple ARKit och Google ARCore, möjliggör sömlösa virtuella annonser i verkliga världen. Med över 600 miljoner kompatibla mobiltelefoner och surfplattor i början av 2019 vill Adverty leda detta nya sätt att monetisera AR-appar och driva varumärken till AR-miljöer.

Mobile

Plattformen för sömlös ingame annonsering för mobilen flyttar annonsen från de traditionella ytorna i spelets menyer rakt in i spelets händelser, där användaren spenderar mesta delen av sin tid. Byggt som ett premiumnätverk med höga krav på utgivarens spelkvalitet, variation i spelkategorier och spelarräckvidd, lanseras denna plattform med annonsytor som enligt Adverty har potential att nå miljoner dagliga aktiva användare inom en snar framtid.

Risker

Från och med den 3 januari 2018 tillkommer nya krav på rapportering och översyn av teckningar vid företagshändelser i och med implementeringen av MIFID II/MIFIR. Av den anledningen kommer Nordnet förbehålla sig rätten att stryka svar på företagshändelser där de nya kraven inte är uppfyllda. De nya kraven gör gällande att bland annat att en depå som innehas av minderårig behöver svar erläggas via fullmaktsinnehavare och företagskunder behöver ha rapporterat in en LEI-kod till Nordnet för att kunna delta i företagshändelser. Läs mer om LEI för företagskunder härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Notera att aktierna inte erbjuder någon garanterad intäkt och inget kapitalskydd, en investering i aktierna är endast lämpad för investerare som inte har ett behov av en garanterad intäkt eller kapitalskydd. En investerare som väljer att investera i aktier i erbjudandet ska vara kapabel att utvärdera fördelar och risker med en sådan investering och kunna bära eventuella förluster som kan uppstå i samband med en investering i aktier.

Eftersom Nordnet inte har all information om dig som kund med avseende på de kriterier som tas i beaktning (läs mer härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) så kommer Nordnet inte kunna genomföra en fullständig målmarknadsbedömning. De kriterier som Nordnet har kännedom om kommer dock att beaktas. Bland annat medför det att instrument som är avsedda för professionella kunder inte kommer att erbjudas till icke-professionella kunder, du som innehavare kan dock alltid sälja instrument oaktat målmarknadsbedömning. Kunskapsnivån kommer Nordnet att säkerställa genom att du som kund gör kunskapstesten på Nordnets hemsida.

Målmarknadsbedömningen är inte att anses som en passandebedömning i enlighet med MiFID II eller en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, införskaffa, eller vidta någon annan åtgärd rörande aktier i Erbjudandet.

Advertys verksamhet är, liksom allt företagande, förenad med risk. Det är därför av stor vikt att vid bedömning av bolagets verksamhet beakta relevanta risker. Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Hela det investerade kapitalet kan förloras, och en investerare bör göra en samlad utvärdering av informationen i prospektet tillsammans med en allmän omvärldsbedömning. Ett antal faktorer utanför bolagets kontroll påverkar dess resultat och finansiella ställning.

I bolagets prospekt listas de riskfaktorer som av bolaget bedöms vara de som kan komma att få störst inverkan på bolagets framtida utveckling. Förteckningen över tänkbara riskfaktorer skall inte anses som fullständig. Riskerna är inte heller rangordnade efter grad av betydelse. Innan du tecknar aktier i Adverty bör du läsa bolagets prospekt som finns tillgängligt här och på bolagets hemsida.

Eventuella beslut om att investera i Adverty måste uteslutande fattas baserat på informationen, i dess helhet, i prospektet där ovan nämnda riskfaktorer ingår.

Nordnet mottar en engångsersättning från bolaget eller rådgivaren i Erbjudandet i samband med noteringen. Läs mer om tredjepartsersättningar härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Observera att tilldelningen bestäms av bolagets styrelse i samråd med de finansiella rådgivarna. Nordnet beslutar ej kring tilldelning. För mer information om tilldelningsprinciper, se prospektet.

Materialet ovan som är hämtat från erbjudandehandlingarna har inte granskats av Nordnet före publicering. Nordnet friskriver sig helt från ansvar för det resultat som kan bli följden av att en användare på olika sätt utnyttjar detta material.

Materialet ska inte uppfattas som att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller sprider investeringsrekommendationer.

 

Anmäl intresse via Nordnet

Teckna aktier som Nordnet-kund


Om du är kund hos Nordnet kan du snabbt och enkelt anmäla intresse om deltaganed i nyintroduktionen när du är inloggad.

Logga in på Nordnet

Teckna dig för aktier i erbjudandet under fliken Min depå > Nyintroduktioner.

Bli kund och teckna aktier


Är du privatperson men ännu inte Nordnetkund? Börja med att öppna ett konto, efter det kan du teckna aktier i inloggat läge.

Öppna ett konto med BankID – det tar bara några minuter. Att öppna ett konto och bli kund kostar ingenting.

Logga in och sätt in pengar. På Nordnet kan du swisha in pengar till ditt konto!

Anmäl intresse i erbjudandet via fliken Min depå > Nyintroduktioner.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.