Spara hållbart med fonder

Upp

De fonder som listas nedan har valts ut med hjälp av Morningstars hållbarhetsbetyglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsfrågor, och hur stora riskerna är för ökade problem med hållbarhetsaspekter i verksamheterna jämfört med andra liknande fonder. Hållbarhetsbetyget ger ett tydligt svar på hur väl fonder lyckas att välja rätt investeringar, men är bara ett första steg för att bättre förstå vilka innehav fonder äger och hur riskabla de är.

Fonderna har fyra eller fem glober, samt fyra eller fem stjärnor, vilket är Morningstars symboler för hållbarhet och stabil finansiell avkastning. Ett annat verktyg för att hitta mer hållbara fonder är genom Hållbarhetsprofilen.se. Läs mer under fliken "Verktyg".


Global

Namn

Förvaltningsavgift

Morningstarbetyg

Morningstars hållbarhetsbetyg

Läs mer / Handla

Fondfaktablad

SPP Global Solutions A

0,75 %

★★★★☆

5

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Se faktabladlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SEB Hållbarhetsfond Global

1,50 %

★★★★☆

5

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Se faktabladlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

AMF Aktiefond Global

0,40 %

★★★★☆

4

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Se faktabladlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Europa

Namn

Förvaltningsavgift

Morningstarbetyg

Morningstars hållbarhetsbetyg

Läs mer / Handla

Fondfaktablad

Fidelity European Large Companies

1,50 %

★★★★★

4

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Se faktabladlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Schroder ISF European Alpha Focus

1,50 %

★★★★★

4

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Se faktabladlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fidelity European Growth

1,50 %

★★★★☆

4

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Se faktabladlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tema/region

Namn

Förvaltningsavgift

Morningstarbetyg

Morningstars hållbarhetsbetyg

Läs mer / Handla

Fondfaktablad

PriorNilsson Realinvest A

1,60 %

★★★★★

5

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Se faktabladlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stewart Investors Asia Pacific Leaders

1,50 %

★★★★☆

5

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Se faktabladlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Blackrock New Energy A2

1,75 %

★★★★☆

5

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Se faktabladlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sverige

Namn

Förvaltningsavgift

Morningstarbetyg

Morningstars hållbarhetsbetyg

Läs mer / Handla

Fondfaktablad

PriorNilsson Sverige Aktiv

1,20 %

★★★★★

5

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Se faktabladlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öhman Sweden Micro Cap

1,50 %

★★★★★

4

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Se faktabladlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SPP Aktiefond Sverige

0,20 %

★★★★☆

4

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Se faktabladlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Listan är uppdaterad per 2018.07.09. Listans ordning i varje kategori baseras på 1) Morningstars hållbarhetsbetyg 2) Morningstarbetyg 3) Förvaltningsavgift. För att läsa mer om Morningstars hållbarhetsbetyg, se "Hur sätts betygen?" nedan.

Vilka fonder ingår?

Hållbarhetsbetyget släpptes av Morningstar under 2016 och täcker över 50 procent av alla svenska fonder. Enligt Morningstar kommer antalet fonder som blir betygsatta att successivt öka. Du kan läsa mer om betyget på Morningstars hemsida.

Varför har Morningstar tagit fram betyget?

Hittills har det varit svårt att som fondsparare jämföra hur pass hållbara olika fonders innehav är. Fondbolagen har historiskt kunnat beskriva sitt hållbarhetsarbete på olika sätt, t.ex. genom att namnge fonder som etiska/hållbara, eller genom att endast investera efter specifika hållbarhetskriterier- och strategier.

Problemet har varit att utbudet av fonder som uttalat investerar efter hållbarhetskriteria historiskt har varit begränsat, vilket har gjort det svårt att hitta fonder som i övrigt passar varje sparares behov. Det andra problemet har varit att det är svårt att avgöra hur väl fondförvaltarna faktiskt har lyckas hitta hållbara investeringar.

Enligt Morningstar hjälper det nya hållbarhetsbetyget fondsparare att lösa båda problemen. Dels skapas en möjlighet att utvärdera fonder som kallas hållbara. Dels analyseras hållbarhetsaspekten hos alla fonder som rapporterar sina innehav till Morningstar, oberoende av fondbolagens egna åsikter kring hur de arbetar och tar hänsyn till hållbarhetsaspekter i förvaltningen. Totalt analyseras globalt över 20 000 fonder, vilket ökar chansen för dig som sparare att hitta de fonder som bäst passar dina behov.

Du kan läsa mer om varför Morningstar tagit fram betyget här.

Vilka är Morningstar?

Morningstar är ett företag som publicerar och tillhandahåller fondinformation. Man har varit verksam i Sverige sedan 1999. Det amerikanska bolaget Morningstar Inc är börsnoterat på Nasdaq och är världens största oberoende utgivare av fondinformation. Du kan läsa mer om Morningstar här.

Hur sätts betygen?

Morningstars hållbarhetsbetyg mäter hur väl företagen som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsfrågor och hur stora riskerna är för ökade problem med hållbarhetsaspekter i verksamheterna jämfört med andra liknande fonder.

Utgångspunkten är data om de enskilda börsföretagen från Sustainalytics, en av världens främsta specialister på att granska just ESG (hållbarhet). Sustainalytics har idag över hundra analytiker som täcker mer än 4 500 börsföretag globalt. Ett villkor för att sätta betygen är att mer än 50 procent av fondens senast rapporterade innehav täcks av Sustainalytics utvärderingar.

Du kan läsa mer om hur betygen sätts här.

Vilka är Sustainalytics?

Sustainalytics tar fram hållbarhetsanalyser av bolag till investerare och finansiella institutioner världen över. Bolaget grundades 1992 i Kanada och jobbar både med Responsible Investments (RI) och Socially Responsible Investments (SRI).

Finns det nackdelar med betygssättningen?

Det finns vissa begränsningar i hur hållbarhetsbetyget fördelas. Exempelvis tar betyget inte hänsyn till om fonden aktivt väljer bort företag som tillverkar alkohol eller verksamheter som orsakar stora utsläpp av koldioxid.

Betyget väger inte heller in om förvaltaren har lyckats med att positiv påverka företag man investerar i, till exempel att man köper bolag som är dåliga på hållbarhet och genom sitt ägande påverkar bolaget att bli bättre - en hållbarhetsstrategi som växer kraftigt.

En annan svaghet är att det främst är större börsbolag som granskas, men få småbolag - man granskar idag äver 4 500 börsföretag globalt.

Kan man utvärdera hållbarhet på andra sätt?

Ja, ett annat vanligt verktyg är Hållbarhetsprofilen som är framtagen av Swesif. Swesif står för Sveriges Forum för Hållbara Investeringar och är ett oberoende nätverksforum för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige.

Du kan läsa mer om Swesif och hållbarhetsprofilen här.

Jag har fler frågor!

Vad kul att du är intresserad av att höra mer om hållbarhetsbetyget! Du kan läsa mer på Morningstars hemsida som du hittar här eller på Sustainalytics sida som du hittar här.

Du kan självklart också kontakta oss på Nordnet på 08-506 330 00 eller info@nordnet.se


Detta är inte, och ska inte anses vara en investeringsrekommendation eller en inbjudan att köpa eller sälja värdepapper. När investerarbeslut fattas ska investeraren basera sitt beslut på egen bedömning och ta hänsyn till sina egna mål och ekonomiska situation. Investeringar och finansiella instrument innebär alltid risker. Värdet och avkastningen på investeringar kan förändras och det investerade kapitalet kan gå förlorat helt. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.