Spara hållbart med fonder

Upp

De fonder som listas nedan har valts ut med hjälp av Morningstars hållbarhetsbetyg. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsfrågor, och hur stora riskerna är för ökade problem med hållbarhetsaspekter i verksamheterna jämfört med andra liknande fonder.

Fonderna har fyra eller fem glober, samt fyra eller fem stjärnor, vilket är Morningstars symboler för hållbarhet och stabil finansiell avkastning. Ett annat verktyg för att hitta mer hållbara fonder är genom Hållbarhetsprofilen.se. Läs mer under fliken "Verktyg".


Global

Namn

Handla

Fidelity Global Dividend

Köplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SPP Global Topp 100

Köplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öhman Global Sustainable Brands

Köplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Europa

Namn

Handla

AMF Aktiefond Europa

Köplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Henderson Gartmore Cont Eurp

Köplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Parvest Sust Eq Hi Div

Köplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


 

Sverige

Namn

Handla

Didner & Gerge Aktiefond

Köplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Swedbank Robur Sweden High Dividend

Köplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SPP Aktiefond Sverige

Köplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Tema/region

Namn

Handla

Nordea 1 - Emerging Stars Equity

Köp

Handelsbanken Asien Tema

Köp

Pictet-Indian Equities

Köp

JPM Europe Technology

Köplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Blackrock New Energy A2

Köplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Vilka fonder ingår?

Hållbarhetsbetyget släpptes av Morningstar under 2016 och täcker över 50 procent av alla svenska fonder. Enligt Morningstar kommer antalet fonder som blir betygsatta att successivt öka. Du kan läsa mer om betyget på Morningstars hemsida.länk till annan webbplats

Varför har Morningstar tagit fram betyget?

Hittills har det varit svårt att som fondsparare jämföra hur pass hållbara olika fonders innehav är. Fondbolagen har historiskt kunnat beskriva sitt hållbarhetsarbete på olika sätt, t.ex. genom att namnge fonder som etiska/hållbara, eller genom att endast investera efter specifika hållbarhetskriterier- och strategier.

Problemet har varit att utbudet av fonder som uttalat investerar efter hållbarhetskriteria historiskt har varit begränsat, vilket har gjort det svårt att hitta fonder som i övrigt passar varje sparares behov. Det andra problemet har varit att det är svårt att avgöra hur väl fondförvaltarna faktiskt har lyckas hitta hållbara investeringar.

Enligt Morningstar hjälper det nya hållbarhetsbetyget fondsparare att lösa båda problemen. Dels skapas en möjlighet att utvärdera fonder som kallas hållbara. Dels analyseras hållbarhetsaspekten hos alla fonder som rapporterar sina innehav till Morningstar, oberoende av fondbolagens egna åsikter kring hur de arbetar och tar hänsyn till hållbarhetsaspekter i förvaltningen. Totalt analyseras globalt över 20 000 fonder, vilket ökar chansen för dig som sparare att hitta de fonder som bäst passar dina behov.

Du kan läsa mer om varför Morningstar tagit fram betyget här.länk till annan webbplats

Vilka är Morningstar?

Morningstar är ett företag som publicerar och tillhandahåller fondinformation. Man har varit verksam i Sverige sedan 1999. Det amerikanska bolaget Morningstar Inc är börsnoterat på Nasdaq och är världens största oberoende utgivare av fondinformation. Du kan läsa mer om Morningstar här.länk till annan webbplats

Hur sätts betygen?

Morningstars hållbarhetsbetyg mäter hur väl företagen som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsfrågor och hur stora riskerna är för ökade problem med hållbarhetsaspekter i verksamheterna jämfört med andra liknande fonder.

Utgångspunkten är data om de enskilda börsföretagen från Sustainalytics, en av världens främsta specialister på att granska just ESG (hållbarhet). Sustainalytics har idag över hundra analytiker som täcker mer än 4 500 börsföretag globalt. Ett villkor för att sätta betygen är att mer än 50 procent av fondens senast rapporterade innehav täcks av Sustainalytics utvärderingar.

Du kan läsa mer om hur betygen sätts här.länk till annan webbplats

Vilka är Sustainalytics?

Sustainalytics tar fram hållbarhetsanalyser av bolag till investerare och finansiella institutioner världen över. Bolaget grundades 1992 i Kanada och jobbar både med Responsible Investments (RI) och Socially Responsible Investments (SRI).

Finns det nackdelar med betygssättningen?

Det finns vissa begränsningar i hur hållbarhetsbetyget fördelas. Exempelvis tar betyget inte hänsyn till om fonden aktivt väljer bort företag som tillverkar alkohol eller verksamheter som orsakar stora utsläpp av koldioxid.

Betyget väger inte heller in om förvaltaren har lyckats med att positiv påverka företag man investerar i, till exempel att man köper bolag som är dåliga på hållbarhet och genom sitt ägande påverkar bolaget att bli bättre - en hållbarhetsstrategi som växer kraftigt.

En annan svaghet är att det främst är större börsbolag som granskas, men få småbolag - man granskar idag äver 4 500 börsföretag globalt.

Kan man utvärdera hållbarhet på andra sätt?

Ja, ett annat vanligt verktyg är Hållbarhetsprofilen som är framtagen av Swesif. Swesif står för Sveriges Forum för Hållbara Investeringar och är ett oberoende nätverksforum för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige.

Du kan läsa mer om Swesif och hållbarhetsprofilen här.länk till annan webbplats

Jag har fler frågor!

Vad kul att du är intresserad av att höra mer om hållbarhetsbetyget! Du kan läsa mer på Morningstars hemsida som du hittar härlänk till annan webbplats eller på Sustainalytics sida som du hittar här.länk till annan webbplats

Du kan självklart också kontakta oss på Nordnet på 08-506 330 00 eller info@nordnet.se


Nordnet - upptäck ett mer hållbart sparande!

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.